Uradni list

Številka 40
Uradni list RS, št. 40/2006 z dne 14. 4. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 40/2006 z dne 14. 4. 2006

Kazalo

1780. Pravilnik o prenehanju veljavnosti Pravilnika o začasnih uvrstitvah delovnih mest direktorjev s področja visokega šolstva, znanosti in tehnologije v plačne razrede znotraj razponov plačnih razredov, stran 4356.

Na podlagi 74. člena Zakona o državni upravi (Uradni list RS, št. 113/05 – uradno prečiščeno besedilo) ter 13.a člena Uredbe o plačah direktorjev v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 73/05, 103/05 in 12/06) izdaja minister za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo naslednji
P R A V I L N I K
o prenehanju veljavnosti Pravilnika o začasnih uvrstitvah delovnih mest direktorjev s področja visokega šolstva, znanosti in tehnologije v plačne razrede znotraj razponov plačnih razredov
1. člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o začasnih uvrstitvah delovnih mest direktorjev s področja visokega šolstva, znanosti in tehnologije v plačne razrede znotraj razponov plačnih razredov (Uradni list RS, št. 4/06).
2. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0071-7/2006/25
Ljubljana, dne 4. aprila 2006
EVA 2006-3211-0055
Dr. Jure Zupan l.r.
Minister
za visoko šolstvo, znanost
in tehnologijo