Uradni list

Številka 40
Uradni list RS, št. 40/2006 z dne 14. 4. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 40/2006 z dne 14. 4. 2006

Kazalo

SV 234/06 Ob-10832/06 , Stran 3007
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Nade Svetina z Jesenic, opr. št. SV 234/06 z dne 6. 4. 2006, je bilo stanovanje št. 9, ki se nahaja v 4. nadstropju večstanovanjske stavbe na Jesenicah, Cesta maršala Tita 20, stoječe na parc. št. 373/1 k.o. Jesenice, v skupni izmeri 42,13 m2, last zastaviteljice Diane Kesič, na podlagi sklepa o dedovanju Okrajnega sodišča na Jesenicah, opr. št. D 97/99 z dne 7. 12. 2000, zastavljeno v korist upnice Abanke Vipa d.d., matična številka 5026024, s sedežem v Ljubljani, Slovenska cesta 58, za zavarovanje denarne terjatve v višini 6,000.000 SIT s pripadki.