Uradni list

Številka 40
Uradni list RS, št. 40/2006 z dne 14. 4. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 40/2006 z dne 14. 4. 2006

Kazalo

SV 226/06 Ob-10829/06 , Stran 3007
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Petra Mezeta iz Vrhnike, opr. št. SV 226/06 z dne 6. 4. 2006, je bila nepremičnina – trisobno stanovanje št. 1, locirano v 1. nadstropju poslovno-stanovanjske stavbe na naslovu Poštna ul. 2, Vrhnika, v izmeri 63,05 m2, ki stoji na parc. št. 2082/2 in 2082/3, obe vpisani v vl. št. 2655, k.o. Vrhnika, zastavljeno v korist prodajalke Pošte Slovenije, d.o.o., Slomškov trg 10, 2500 Maribor, matična št. 5881447, za zavarovanje denarne terjatve v višini 14.470,19 EUR, s pripadki.