Uradni list

Številka 40
Uradni list RS, št. 40/2006 z dne 14. 4. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 40/2006 z dne 14. 4. 2006

Kazalo

Št. 01503-1/2003 Ob-10365/06 , Stran 2964
1. Občina Kamnik bo sofinancirala programe, ki izpolnjujejo formalna in vsebinska pravila iz razpisne dokumentacije, in so namenjeni mladim v starosti od 14 do 29 let. 2. Na razpisu lahko kandidirajo: društva in mladinski sveti. 3. Okvirna vrednost razpoložljivih sredstev: 5 mio SIT. 4. Razpisna dokumentacija z obrazci je na razpolago na spletni strani Občine Kamnik (www.kamnik.si), in sicer od datuma objave razpisa. 5. Rok za prijavo na razpis je do 25. 4. 2006, do 10. ure. 6. Z izbranimi izvajalci mladinskih programov in projektov bo župan za leto 2006 sklenil pogodbe o sofinanciranju. 7. Prijave z izpolnjenimi obrazci pošljite na naslov: Občina Kamnik, Oddelek za družbene dejavnosti, Glavni trg 24, 1240 Kamnik, v zaprti kuverti s pripisom »Javni razpis – sofinanciranje mladinskih programov v Občini Kamnik za leto 2006 – ne odpiraj!«. Merila za izbor so opredeljena v 10. in 11. členu Pravilnika o sofinanciranju mladinskih programov v Občini Kamnik (Ur. l. RS, št. 57/03). 8. Več informacij: 01/83-18-142 (D. Juričan, svetovalec za kulturo in delo z mladimi).