Številka 155
Uradni list RS, št. 155/2022 z dne 9. 12. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 155/2022 z dne 9. 12. 2022, Kazalo


VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

3827. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvajanju ukrepa naložbe v osnovna sredstva in podukrepa podpora za naložbe v gozdarske tehnologije ter predelavo, mobilizacijo in trženje gozdarskih proizvodov iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020
3828. Uredba o spremembah Uredbe o cestnini za uporabo cestnega predora Karavanke

Odloki

3829. Odlok o ustanovitvi Komisije za odpravo posledic naravnih nesreč na stvareh

Sklepi

3830. Sklep o spremembah Sklepa o uvedbi pribitka k cestnini na določenih odsekih cestninskih cest

MINISTRSTVA

3831. Pravilnik o kriterijih za določitev normativne porabe goriva za kmetijstvo, postopku dodelitve in obliki enolične identifikacijske oznake ter postopku vzpostavitve dostopa do informacijskega sistema davčnega organa za prodajo goriva za kmetijstvo
3832. Pravilnik o glavnih spričevalih o istovetnosti gozdnega reprodukcijskega materiala
3833. Pravilnik o spremembah Pravilnika o pravilni uporabi fitofarmacevtskih sredstev

BANKA SLOVENIJE

3834. Sklep o uporabi Smernic o primerjavi praks v zvezi s prejemki, razlik v prejemkih med spoloma in odobrenih višjih razmerij v skladu z Direktivo 2013/36/EU
3835. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o višini zneskov letnih nadomestil za nadzor in taks v zvezi s postopki odločanja Banke Slovenije po Zakonu o plačilnih storitvah, storitvah izdajanja elektronskega denarja in plačilnih sistemih

SODNI SVET

3836. Odločba o prenehanju sodniške službe

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

3837. Poročilo o rasti cen življenjskih potrebščin na območju Slovenije za november 2022
3838. Dopolnitev Poslovnika Fiskalnega sveta (PoFS-A)
3839. Odločba o imenovanju namestnika vodje Okrožnega državnega tožilstva v Mariboru

DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE

3840. Aneks št. 14 h Kolektivni pogodbi javnega zavoda RTV Slovenija
3841. Spremembe h Kolektivni pogodbi dejavnosti trgovine Slovenije
3842. Naknadni pristop h Kolektivni pogodbi za cestni potniški promet Slovenije

OBČINE

Ajdovščina

3843. Poročilo občinske volilne komisije o izidu volitev za župana Občine Ajdovščina dne 20. 11. 2022
3844. Poročilo Občinske volilne komisije Občine Ajdovščina o izidu volitev za občinski svet dne 20. 11. 2022

Braslovče

3845. Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča

Celje

3846. Poročilo o izidu volitev za župana Mestne občine Celje
3888. Sklep o začasnem financiranju Mestne občine Celje v obdobju januar–marec 2023

Črnomelj

3847. Poročilo o izidu volitev župana v Občini Črnomelj
3848. Poročilo o izidu volitev članov Občinskega sveta Občine Črnomelj
3849. Poročilo o izidu volitev članov svetov krajevnih skupnosti v občini Črnomelj
3850. Poročilo o ugotovitvi izida glasovanja na lokalnih volitvah za člana občinskega sveta predstavnika romske skupnosti v občini Črnomelj, dne 20. 11. 2022

Dobrova-Polhov Gradec

3851. Statut Občine Dobrova - Polhov Gradec (uradno prečiščeno besedilo – UPB1)
3852. Poslovnik Občinskega sveta Občine Dobrova - Polhov Gradec (uradno prečiščeno besedilo – UPB1)

Dol pri Ljubljani

3853. Poročilo o izidu volitev

Gornji Petrovci

3854. Poročilo o izidu volitev v Občini Gornji Petrovci dne 20. 11. 2022

Horjul

3855. Odlok o proračunu Občine Horjul za leto 2023

Idrija

3856. Sklep o začasnem financiranju Občine Idrija v obdobju januar–marec 2023

Ig

3857. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območji IG 09-1-del in IG 09-2-del

Kamnik

3858. Poročilo o izidu volitev župana Občine Kamnik
3859. Poročilo o izidu volitev članov Občinskega sveta Občine Kamnik
3860. Poročilo o izidu volitev v svete krajevnih skupnosti na območju Občine Kamnik

Koper

3861. Sklep o začasnem financiranju Mestne občine Koper v obdobju januar–marec 2023

Litija

3862. Poročilo o izidu volitev za župana Občine Litija v letu 2022
3863. Poročilo o izidu volitev za člane Občinskega sveta Občine Litija v letu 2022

Medvode

3864. Poročilo o izidu rednih volitev župana Občine Medvode dne 20. novembra 2022
3865. Končno poročilo o izidu rednih volitev članov Občinskega sveta Občine Medvode dne 20. novembra 2022
3866. Končno poročilo o izidu rednih volitev članov svetov krajevnih in vaških skupnosti Občine Medvode 20. novembra 2022

Metlika

3867. Poročilo o izidu rednih volitev župana Občine Metlika
3868. Poročilo o izidu rednih volitev članov Občinskega sveta Občine Metlika
3869. Poročilo o izidu rednih volitev člana Občinskega sveta Občine Metlika – predstavnika romske skupnosti
3870. Poročilo o izidu rednih volitev članov sveta Mestne skupnosti Metlika in krajevnih skupnosti v Občini Metlika

Mežica

3871. Sklep o začasnem financiranju Občine Mežica v obdobju januar–marec 2023

Piran

3872. Poročilo o izidu volitev 2. kroga za župana Občine Piran

Pivka

3873. Poročilo o izidu rednih lokalnih volitev 2022 v Občini Pivka

Ribnica

3874. Poročilo občinske volilne komisije o izidu volitev za župana, članov Občinskega sveta Občine Ribnica in članov svetov krajevnih skupnosti na območju Občine Ribnica na lokalnih volitvah 2022

Sevnica

3875. Sklep o začasnem financiranju Občine Sevnica v obdobju januar–marec 2023
3876. Sklep o vrednosti točke za določitev nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Sevnica za leto 2023
3877. Poročilo o izidu volitev župana na lokalnih volitvah 2022
3878. Poročilo o izidu volitev članov Občinskega sveta Občine Sevnica na lokalnih volitvah 2022
3879. Poročilo o izidu volitev članov svetov krajevnih skupnosti v Občini Sevnica na lokalnih volitvah 2022

Sežana

3880. Poročilo o izidu volitev župana v Občini Sežana – drugi krog, dne 4. 12. 2022

Sodražica

3881. Sklep o začetku kratkega postopka sprememb in dopolnitev Odloka o Občinskem prostorskem načrtu Občine Sodražica (krajše: SD OPN 3 Sodražica)
3882. Poročilo o izidu volitev

Šentjur

3883. Poročilo o izidu lokalnih volitev 2022 v Občini Šentjur

Škocjan

3884. Poročilo o izidu volitev župana in članov Občinskega sveta Občine Škocjan

Trebnje

3885. Sklep o določitvi višine enkratnega denarnega prispevka za novorojence v Občini Trebnje

Velike Lašče

3886. Poročilo o izidu glasovanja za župana v prvem krogu na lokalnih volitvah 20. novembra 2022
3887. Poročilo o izidu glasovanja za člane občinskega sveta na lokalnih volitvah 20. novembra 2022

POPRAVKI

3889. Popravek Poročila o izidu volitev za člane Občinskega sveta Laško, na volitvah dne 20. novembra 2022 po volilnih enotah 1, 2 in 3

Razglasni del

Javni razpisi

Razpisi delovnih mest

Druge objave

Evidence sindikatov

Objave po Zakonu o medijih

Objave po Zakonu o evidentiranju nepremičnin

Objave sodišč

Preklici

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti