Uradni list

Številka 155
Uradni list RS, št. 155/2022 z dne 9. 12. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 155/2022 z dne 9. 12. 2022

Kazalo

3854. Poročilo o izidu volitev v Občini Gornji Petrovci dne 20. 11. 2022, stran 12684.

  
Občinska volilna komisija Občine Gornji Petrovci je na podlagi 41. in 90. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08, 83/12, 68/17 in 93/20 – odl. US) sestavila
P O R O Č I L O 
o izidu volitev v Občini Gornji Petrovci dne 20. 11. 2022 
1. VOLITVE ŽUPANA
I. V Občini Gornji Petrovci je od skupnega števila 1751 volilnih upravičencev glasovalo 1136 volivcev, kar znaša 64,88 %.
II. Pri glasovanju za župana je bilo oddanih 1136 glasovnic, od tega je bilo 1123 veljavnih in 13 neveljavnih.
Kandidata za župana sta prejela naslednje število glasov:
1. Franc Šlihthuber 731 glasov ali 65,09 %
2. Bojan Potočnik 392 glasov ali 34,91 %
III. Občinska volilna komisija Občine Gornji Petrovci je ugotovila, da je v skladu s 107. členom Zakona o lokalnih volitvah za župana Občine Gornji Petrovci izvoljen kandidat Franc Šlihthuber, roj. 20. 7. 1955, stanujoč Stanjevci 96, 9203 Petrovci.
2. VOLITVE OBČINSKEGA SVETA
I. Pri glasovanju za člane Občinskega sveta Občine Gornji Petrovci je bilo oddanih 1135 glasovnic, od tega je bilo 1104 veljavnih in 31 neveljavnih.
II. Posamezne liste kandidatov so dobile naslednje število glasov:
1. VOLILNA ENOTA:
1. Nova Slovenija – krščanski demokrati, 231 glasov in 178 preferenčnih glasov, 
3. Lista za napredek Občine Gornji Petrovci, 146 glasov in 94 preferenčnih glasov, 
4. Gibanje Svoboda, 156 glasov in 85 preferenčnih glasov. 
2. VOLILNA ENOTA:
1. Nova Slovenija – krščanski demokrati, 294 glasov in 241 preferenčnih glasov, 
2. SDS – Slovenska demokratska stranka, 101 in 44 preferenčnih glasov, 
4. Gibanje Svoboda, 176 glasov in 128 preferenčnih glasov. 
III. Na podlagi d`Hondtovega sistema in Harejevega količnika so mandati dodeljeni naslednjim listam kandidatov:
1. Nova Slovenija – krščanski demokrati – 7 mandatov,
2. Slovenska demokratska stranka – 1 mandat,
3. Lista za napredek Občine Gornji Petrovci – 1 mandat,
4. Gibanje Svoboda – 4 mandati.
IV. Občinska volilna komisija je ugotovila, da so v Občinski svet Občine Gornji Petrovci izvoljeni:
– Nova Slovenija – krščanski demokrati:
1. Dejan Sobjak, roj. 9. 8. 1983, Košarovci 8, 9206 Križevci
2. Geza Vütek, roj. 3. 6. 1961, Križevci 225, 9206 Križevci
3. Stanislav Habjanič, roj. 23. 4. 1958, Peskovci 6, 9204 Šalovci
4. Stanko Lepoša, roj. 11. 9. 1956, Lucova 10, 9203 Petrovci
5. Drago Svetec, roj. 28. 1. 1963, Ženavlje 23, 9203 Petrovci
6. Mirjana Časar, roj. 6. 6. 1972, Adrijanci 54A, 9203 Petrovci
7. Anton Kozar, roj. 13. 5. 1956, Boreča 11, 9203 Petrovci
– Gibanje Svoboda:
1. Zlatko Vukanič, roj. 15. 2. 1969, Kukeč 15, 9206 Križevci
2. Samanta Ambruš, roj. 27. 6. 1987, Gornji Petrovci 32B, 9203 Petrovci
3. Drago Škerlak, roj. 25. 8. 1963, Stanjevci 65, 9203 Petrovci
4. Ernest Kerčmar, roj. 14. 11. 1952, Adrijanci 23, 9203 Petrovci
– Slovenska demokratska stranka
1. Boštjan Šušlec, roj. 16. 4. 1978, Neradnovci 21, 9203 Petrovci
– Lista za napredek Občine Gornji Petrovci
1. Bojan Potočnik, roj. 26. 1. 1968, Križevci 75, 9206 Križevci
3. VOLITVE V SVETE KRAJEVNIH SKUPNOSTI
I. SVET KRAJEVNE SKUPNOSTI GORNJI PETROVCI
V Krajevni skupnosti Gornji Petrovci je od skupnega števila 399 volilnih upravičencev glasovalo 238 volivcev, kar znaša 59,65 %. Oddanih je bilo 238 glasovnic, od tega je bilo 234 veljavnih in 4 neveljavne.
Krajevna skupnost Gornji Petrovci je razdeljena na dve volilni enoti. V prvi volilni enoti se volijo trije člani, v drugi pa se volita dva člana od skupno petih članov sveta.
Izvoljeni so bili naslednji kandidati:
– Ludvik Novak, Gornji Petrovci 2a, 9203 Petrovci, roj. 25. 9. 1963
– Mateja Gašpar, Gornji Petrovci 64, 9203 Petrovci, roj. 29. 4. 1988
– Aljoša Vučak, Gornji Petrovci 62a, 9203 Petrovci, roj. 4. 4. 1995
– Marta Habjanič, Peskovci 6, 9204 Šalovci, roj. 15. 8. 1959
– Stanislav Kerčmar, Peskovci 41, 9204 Šalovci, roj. 17. 9. 1954
II. SVET KRAJEVNE SKUPNOSTI KRIŽEVCI
V Krajevni skupnosti Križevci je od skupnega števila 451 volilnih upravičencev glasovalo 305 volivcev, kar znaša 67,63 %. Oddanih je bilo 305 glasovnic, od tega je bilo 286 veljavnih in 19 neveljavnih.
Krajevna skupnost Križevci je razdeljena na štiri volilne enote. V prvi volilni enoti se volijo trije člani, v drugi, tretji in četrti volilni enoti pa se voli en član od skupno šestih članov sveta.
Izvoljeni so bili naslednji kandidati:
– Geza Vütek, Križevci 225,9206 Križevci, roj. 3. 6. 1961
– Zdenko Hari, Križevci 132, 9206 Križevci, roj. 16. 11. 1962
– Adrijana Hari, Križevci 185, 9206 Križevci, roj. 27. 3. 1973
– Dejan Sobjak, Košarovci 8, 9206 Križevci, roj 9. 8. 1983
– Zlatko Vukanič, Kukeč 15, 9206 Križevci, roj. 15. 2. 1969
– Bojan Črnko, Panovci 22, 9206 Križevci, roj. 23. 6. 1965
III. SVET KRAJEVNE SKUPNOSTI ŠULINCI
V Krajevni skupnosti Šulinci je od skupnega števila 901 volilnih upravičencev glasovalo 588 volivcev, kar znaša 65,26 %. Oddanih je bilo 588 glasovnic, od tega je bilo 540 veljavnih in 48 neveljavnih.
Krajevna skupnost Šulinci je razdeljena na osem volilnih enot. V vsaki volilni enoti se voli en član od skupno osmih članov sveta.
Izvoljeni so bili naslednji kandidati:
– Tilen Balek, Adrijanci 65, 9203 Petrovci, roj. 11. 5. 1996
– Anton Kozar, Boreča 11, 9203 Petrovci, roj. 13. 5. 1956
– Stanko Lepoša, Lucova 10, 9203 Petrovci, roj. 11. 9. 1956
– Vlasta Sukič, Martinje 39, 9203 Petrovci, roj. 29. 8. 1981
– Elvira Holcman, Neradnovci 23, 9203 Petrovci, roj. 11. 11. 1971
– Drago Škerlak, Stanjevci 65, 9203 Petrovci, roj. 25. 8. 1963
– Franc Miholič, Šulinci 23, 9203 Petrovci, roj. 23. 1. 1966
– Drago Svetec, Ženavlje 23, 9203 Petrovci, roj. 28. 1. 1963
Občinska volilna komisija Občine Gornji Petrovci je ugotovila, da so volitve dne 20. 11. 2022 potekale v skladu z veljavno zakonodajo in ni ugotovila nobenih nepravilnosti.
Št. 450-0005/2022-21
Gornji Petrovci, dne 22. novembra 2022
Predsednica 
Občinske volilne komisije 
Občine Gornji Petrovci 
Suzana Luthar Petovar 

AAA Zlata odličnost