Uradni list

Številka 155
Uradni list RS, št. 155/2022 z dne 9. 12. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 155/2022 z dne 9. 12. 2022

Kazalo

P 86/2022 Os-3480/22, Stran 2603
Okrajno sodišče v Krškem je po okrajnem sodniku Bojanu Trampušu v pravdni zadevi tožeče stranke Dejana Vidovič, stan. Prušnja vas 12, p. Podbočje, ki ga zastopa odv. Kristina Jalovec iz Krškega, zoper toženo stranko: 1. Marta Herakovič, stan. Cerovica 2, p. Kalje, Rep. Hrvaška in 2. Josef Sintič, stan. Prušnja vas 8, p. Podbočje, sedaj oba neznanega naslova, zaradi ugotovitve lastninske pravice na podlagi priposestovanja, vsp. 2.000,00 EUR, izven naroka dne 7. novembra 2022, sklenilo:
Toženima strankama Marti Herakovič in Josefu Sintiču, sedaj oba neznanega naslova, se postavi začasni zastopnik odv. Dušan Dornik ml. iz Krškega, ki bo zastopal toženi stranki v pravdni zadevi z opr. št. P 86/2022.
Okrajno sodišče v Krškem 
dne 7. 11. 2022 

AAA Zlata odličnost