Uradni list

Številka 155
Uradni list RS, št. 155/2022 z dne 9. 12. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 155/2022 z dne 9. 12. 2022

Kazalo

3879. Poročilo o izidu volitev članov svetov krajevnih skupnosti v Občini Sevnica na lokalnih volitvah 2022, stran 12740.

  
Občinska volilna komisija Občine Sevnica na podlagi 90. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB3, 45/08, 83/12, 68/17 in 23/20 – odl. US) izdaja
P O R O Č I L O 
o izidu volitev članov svetov krajevnih skupnosti v Občini Sevnica na lokalnih volitvah 2022 
I. 
Volitve v svete krajevnih skupnosti na območju Občine Sevnica so bile izvedene v nedeljo, 20. novembra 2022 na 57 (od 60) voliščih in v 56 (od 59) volilnih enotah. V Krajevni skupnosti Boštanj v volilni enot 9 (Kompolje, Mrtovec) ter v Krajevni skupnosti Loka pri Zidanem Mostu v volilnih enotah 2 (Račica) in 4 (Čelovnik, Slap) ni bilo kandidatov, zaradi česar se glasovanje za svet krajevne skupnosti v navedenih volilnih enotah ni izvedlo.
II. 
Občinska volilna komisija je ugotovila naslednji izid glasovanja za volitve članov svetov krajevnih skupnosti v Občini Sevnica (izvoljeni kandidati so označeni odebeljeno):
KRAJEVNA SKUPNOST BLANCA
VOLILNA ENOTA 01
Oddanih gl.: 116
Neveljavnih gl.: 3
Veljavnih gl.: 113
Zap. št.
Kandidat
Št. glasov
 % glasov
1
Peter Mirt
72
63,72
2
Maja Radej
51
45,13
VOLILNA ENOTA 02
Oddanih gl.: 102
Neveljavnih gl.: 4
Veljavnih gl.: 98
Zap. št.
Kandidat
Št. glasov
 % glasov
1
Marjan Ločičnik
70
71,43
3
Janja Gorišek
47
47,96
2
Tadej Strojanšek
38
38,78
VOLILNA ENOTA 03
Oddanih gl.: 130
Neveljavnih gl.: 1
Veljavnih gl.: 129
Zap. št.
Kandidat
Št. glasov
 % glasov
2
Jože Budna
55
42,64
1
Marija Šutar
50
38,76
3
Benjamin Arnšek
46
35,66
VOLILNA ENOTA 04
Oddanih gl.: 55
Neveljavnih gl.: 1
Veljavnih gl.: 54
Zap. št.
Kandidat
Št. glasov
 % glasov
1
Dejan Gorišek 
54
100.00
KRAJEVNA SKUPNOST BOŠTANJ
VOLILNA ENOTA 01
Oddanih gl.: 494
Neveljavnih gl.: 44
Veljavnih gl.: 450
Zap. št.
Kandidat
Št. glasov
 % glasov
3
Tomaž Lisec
151
33,56
9
Mitja Udovč
115
25,56
7
Matej Simončič
92
20,44
8
Matjaž Vrisk
89
19,78
6
dr. Andrej Lisec
79
17,56
5
Alojz Zalašček
65
14,44
3
Jože Udovč
61
13,56
1
Franc Povše
59
13,11
4
Marija-Mira Šraj
51
11,33
VOLILNA ENOTA 02
Oddanih gl.: 154
Neveljavnih gl.: 14
Veljavnih gl.: 140
Zap. št.
Kandidat
Št. glasov
 % glasov
1
Aleš Šlogar
140
100,00
VOLILNA ENOTA 03
Oddanih gl.: 104
Neveljavnih gl.: 14
Veljavnih gl.: 90
Zap. št.
Kandidat
Št. glasov
 % glasov
1
Boris Androjna 
90
100.00
VOLILNA ENOTA 04
Oddanih gl.: 69
Neveljavnih gl.: 1
Veljavnih gl.: 68
Zap. št.
Kandidat
Št. glasov
 % glasov
2
Marko Lisec
51
75,00
1
Janez Stopar
17
25,00
VOLILNA ENOTA 05
Oddanih gl.: 96
Neveljavnih gl.: 10
Veljavnih gl.: 86
Zap. št.
Kandidat
Št. glasov
 % glasov
1
Alojz Udovč
86
100,00
VOLILNA ENOTA 06
Oddanih gl.: 101
Neveljavnih gl.: 10
Veljavnih gl.: 91
Zap. št.
Kandidat
Št. glasov
 % glasov
1
Ivan Možic 
91
100.00
VOLILNA ENOTA 07
Oddanih gl.: 87
Neveljavnih gl.: 0
Veljavnih gl.: 87
Zap. št.
Kandidat
Št. glasov
 % glasov
1
Ivan Podlogar 
87
100.00
VOLILNA ENOTA 08
Oddanih gl.: 55
Neveljavnih gl.: 3
Veljavnih gl.: 52
Zap. št.
Kandidat
Št. glasov
 % glasov
1
Vincenc Knez 
52
100.00
VOLILNA ENOTA 09
Ni bilo kandidatov.
KRAJEVNA SKUPNOST DOLNJE BREZOVO
VOLILNA ENOTA 01
Oddanih gl.: 72
Neveljavnih gl.: 0
Veljavnih gl.: 72
Zap. št.
Kandidat
Št. glasov
 % glasov
5
Stojan Žulič
48
66,67
4
Franc Slemenšek
44
61,11
2
Niko Marn
42
58,33
1
Sonja Drugovič
40
55,56
3
Tanja Rantah
40
55,56
KRAJEVNA SKUPNOST KRMELJ
VOLILNA ENOTA 01
Oddanih gl.: 57
Neveljavnih gl.: 4
Veljavnih gl.: 53
Zap. št.
Kandidat
Št. glasov
 % glasov
1
Iztok Fister 
53
100,00
VOLILNA ENOTA 02
Oddanih gl.: 91
Neveljavnih gl.: 0
Veljavnih gl.: 91
Zap. št.
Kandidat
Št. glasov
 % glasov
2
Marta Karlič
56
61,54
1
Primož Berk
45
49,45
VOLILNA ENOTA 03
Oddanih gl.: 104
Neveljavnih gl.: 5
Veljavnih gl.: 99
Zap. št.
Kandidat
Št. glasov
 % glasov
3
Klementina Žvar
59
59,60
5
Andrej Klenovšek
30
30,30
1
Andraž Zupančič
22
22,22
4
Klement Jerič
21
21,21
2
Benjamin Lamovšek
8
8,08
VOLILNA ENOTA 04
Oddanih gl.: 133
Neveljavnih gl.: 1
Veljavnih gl.: 132
Zap. št.
Kandidat
Št. glasov
 % glasov
2
Edvard Jankovič
63
47,73
3
Matej Končina
49
37,12
1
Bojan Zorc
47
35,61
KRAJEVNA SKUPNOST LOKA PRI ZIDANEM MOSTU
VOLILNA ENOTA 01
Oddanih gl.: 109
Neveljavnih gl.: 20
Veljavnih gl.: 89
Zap. št.
Kandidat
Št. glasov
 % glasov
1
Cvetka Ostrovršnik
89
100,00
VOLILNA ENOTA 02
Ni bilo kandidatov.
VOLILNA ENOTA 03
Oddanih gl.: 45
Neveljavnih gl.: 3
Veljavnih gl.: 42
Zap. št.
Kandidat
Št. glasov
 % glasov
1
Aleksander File 
42
100,00
VOLILNA ENOTA 04
Ni bilo kandidatov.
VOLILNA ENOTA 05
Oddanih gl.: 96
Neveljavnih gl.: 7
Veljavnih gl.: 89
Zap. št.
Kandidat
Št. glasov
 % glasov
1
Breda Rman
53
59,55
2
Barbara Zakrajšek
49
55,06
VOLILNA ENOTA 06
Oddanih gl.: 97
Neveljavnih gl.: 5
Veljavnih gl.: 92
Zap. št.
Kandidat
Št. glasov
 % glasov
1
Anton Vidmar
66
71,74
2
Karel Šantej
50
54,35
KRAJEVNA SKUPNOST PRIMOŽ
VOLILNA ENOTA 01
Oddanih gl.: 18
Neveljavnih gl.: 0
Veljavnih gl.: 18
Zap. št.
Kandidat
Št. glasov
 % glasov
1
Silvo Vintar 
18
100.00
VOLILNA ENOTA 02
Oddanih gl.: 30
Neveljavnih gl.: 2
Veljavnih gl.: 28
Zap. št.
Kandidat
Št. glasov
 % glasov
1
Jure Rak 
28
100.00
VOLILNA ENOTA 03
Oddanih gl.: 10
Neveljavnih gl.: 0
Veljavnih gl.: 10
Zap. št.
Kandidat
Št. glasov
 % glasov
1
Ladislav Zgonc 
10
100.00
VOLILNA ENOTA 04
Oddanih gl.: 26
Neveljavnih gl.: 1
Veljavnih gl.: 25
Zap. št.
Kandidat
Št. glasov
 % glasov
1
Martin Divjak 
25
100.00
VOLILNA ENOTA 05
Oddanih gl.: 32
Neveljavnih gl.: 1
Veljavnih gl.: 31
Zap. št.
Kandidat
Št. glasov
 % glasov
1
Brigita Udovč 
31
100.00
VOLILNA ENOTA 06
Oddanih gl.: 17
Neveljavnih gl.: 0
Veljavnih gl.: 17
Zap. št.
Kandidat
Št. glasov
 % glasov
1
Mitja Tomažin 
17
100.00
VOLILNA ENOTA 07
Oddanih gl.: 27
Neveljavnih gl.: 5
Veljavnih gl.: 22
Zap. št.
Kandidat
Št. glasov
 % glasov
1
Jože Pirc 
22
100.00
KRAJEVNA SKUPNOST SEVNICA
VOLILNA ENOTA 01
Oddanih gl.: 281
Neveljavnih gl.: 12
Veljavnih gl.: 269
Zap. št.
Kandidat
Št. glasov
 % glasov
2
Darja Pompe
194
72,12
1
Betka Salmič
78
29,00
VOLILNA ENOTA 02
Oddanih gl.: 414
Neveljavnih gl.: 42
Veljavnih gl.: 372
Zap. št.
Kandidat
Št. glasov
 % glasov
1
Janez Pavlič
217
58,33
2
Karmen Radi
179
48,12
VOLILNA ENOTA 03
Oddanih gl.: 596
Neveljavnih gl.: 48
Veljavnih gl.: 548
Zap. št.
Kandidat
Št. glasov
 % glasov
3
Miran Grubenšek
294
53,65
1
Tanja Novšak
225
41,06
2
Žan Meke
80
14,60
VOLILNA ENOTA 04
Oddanih gl.: 349
Neveljavnih gl.: 19
Veljavnih gl.: 330
Zap. št.
Kandidat
Št. glasov
 % glasov
1
Bernarda Močan
144
43,64
2
Irena Klenovšek
124
37,58
3
Jožef Žnidarič
102
30,91
VOLILNA ENOTA 05
Oddanih gl.: 880
Neveljavnih gl.: 43
Veljavnih gl.: 837
Zap. št.
Kandidat
Št. glasov
 % glasov
4
Božidar Groboljšek
410
48,98
2
Stanislava Žičkar
267
31,90
1
Marko Kotar
191
22,82
3
Jože Gorišek
107
12,78
KRAJEVNA SKUPNOST STUDENEC
VOLILNA ENOTA 01
Oddanih gl.: 35
Neveljavnih gl.: 0
Veljavnih gl.: 35
Zap. št.
Kandidat
Št. glasov
 % glasov
1
Janoš Janc 
35
100.00
VOLILNA ENOTA 02
Oddanih gl.: 24
Neveljavnih gl.: 4
Veljavnih gl.: 20
Zap. št.
Kandidat
Št. glasov
 % glasov
1
Anton Gramec 
24 
100.00
VOLILNA ENOTA 03
Oddanih gl.: 83
Neveljavnih gl.: 9
Veljavnih gl.: 74
Zap. št.
Kandidat
Št. glasov
 % glasov
1
Uroš Gorenc 
74
100.00
VOLILNA ENOTA 04
Oddanih gl.: 69
Neveljavnih gl.: 2
Veljavnih gl.: 67
Zap. št.
Kandidat
Št. glasov
 % glasov
1
Milan Štajner 
67
100.00
VOLILNA ENOTA 05
Oddanih gl.: 58
Neveljavnih gl.: 5
Veljavnih gl.: 53
Zap. št.
Kandidat
Št. glasov
 % glasov
1
Martin Metelko 
53
100.00
VOLILNA ENOTA 06
Oddanih gl.: 37
Neveljavnih gl.: 0
Veljavnih gl.: 37
Zap. št.
Kandidat
Št. glasov
 % glasov
1
Martin Bizjak 
37
100.00
VOLILNA ENOTA 07
Oddanih gl.: 26
Neveljavnih gl.: 0
Veljavnih gl.: 26
Zap. št.
Kandidat
Št. glasov
 % glasov
1
Damjana Pirc
26
100.00
VOLILNA ENOTA 08
Oddanih gl.: 6
Neveljavnih gl.: 0
Veljavnih gl.: 6
Zap. št.
Kandidat
Št. glasov
 % glasov
1
Andrej Lisec 
6
100.00
KRAJEVNA SKUPNOST ŠENTJANŽ
VOLILNA ENOTA 01
Oddanih gl.: 249
Neveljavnih gl.: 4
Veljavnih gl.: 245
Zap. št.
Kandidat
Št. glasov
 % glasov
1
Boštjan Repovž 
187
76,33
3
Petra Majcen 
79
32,24
2
Dejan Skoporc 
63
25,71
VOLILNA ENOTA 02
Oddanih gl.: 67
Neveljavnih gl.: 2
Veljavnih gl.: 65
Zap. št.
Kandidat
Št. glasov
 % glasov
1
Franc Ajnihar 
51
78,46
2
Mojca Vozelj
39
60,00
VOLILNA ENOTA 03
Oddanih gl.: 38
Neveljavnih gl.: 1
Veljavnih gl.: 37
Zap. št.
Kandidat
Št. glasov
 % glasov
1
Zdenka Štih
37
100,00
VOLILNA ENOTA 04
Oddanih gl.: 36
Neveljavnih gl.: 3
Veljavnih gl.: 33
Zap. št.
Kandidat
Št. glasov
 % glasov
1
Maja Skoporec 
33
100.00
VOLILNA ENOTA 05
Oddanih gl.: 39
Neveljavnih gl.: 1
Veljavnih gl.: 38
Zap. št.
Kandidat
Št. glasov
 % glasov
1
Helena Matjašec 
38
100.00
VOLILNA ENOTA 06
Oddanih gl.: 45
Neveljavnih gl.: 3
Veljavnih gl.: 42
Zap. št.
Kandidat
Št. glasov
 % glasov
1
Marjetka Florjančič 
42
100.00
VOLILNA ENOTA 07
Oddanih gl.: 46
Neveljavnih gl.: 0
Veljavnih gl.: 46
Zap. št.
Kandidat
Št. glasov
 % glasov
2
Jože Dragan 
35
76,09
1
Petra Jazbec 
15
32,61
VOLILNA ENOTA 08
Oddanih gl.: 68
Neveljavnih gl.: 7
Veljavnih gl.: 61
Zap. št.
Kandidat
Št. glasov
 % glasov
1
Irena Odlazek 
61
100.00
KRAJEVNA SKUPNOST TRŽIŠČE
VOLILNA ENOTA 01
Oddanih gl.: 244
Neveljavnih gl.: 2
Veljavnih gl.: 242
Zap. št.
Kandidat
Št. glasov
 % glasov
1
Janez Kukec
151
62,40
3
Uroš Flajs
101
41,74
5
mag. Edvard Turk
85
35,12
4
Miro Juntez
75
30,99
2
Frančiška Borštnar
71
29,34
VOLILNA ENOTA 02
Oddanih gl.: 175
Neveljavnih gl.: 4
Veljavnih gl.: 171
Zap. št.
Kandidat
Št. glasov
 % glasov
1
Janez Virant
87
50,88
3
Henrik Hočevar
68
39,77
4
Simon Repovž
59
34,50
2
Jožica Poljanec
54
31,58
VOLILNA ENOTA 03
Oddanih gl.: 173
Neveljavnih gl.: 4
Veljavnih gl.: 169
Zap. št.
Kandidat
Št. glasov
 % glasov
1
Valentin Škoporc
95
56,21
3
Janez Pungerčar
93
55,03
2
Marijana Jereb
57
33,73
4
Simon Povše
28
16,57
VOLILNA ENOTA 04
Oddanih gl.: 112
Neveljavnih gl.: 3
Veljavnih gl.: 109
Zap. št.
Kandidat
Št. glasov
 % glasov
1
Roman Dolenšek
58
53,21
3
Franc Mrgole
52
47,71
4
Miroslav Slapšak
35
32,11
2
Erika Švigelj 
30
27,52
KRAJEVNA SKUPNOST ZABUKOVJE
VOLILNA ENOTA 01
Oddanih gl.: 156
Neveljavnih gl.: 2
Veljavnih gl.: 154
Zap. št.
Kandidat
Št. glasov
 % glasov
1
Vid Špec 
91
59,09
3
Branko Klenovšek 
79
51,30
4
Ivan Puc
70
45,45
2
Ana Ivanić 
34
22,08
VOLILNA ENOTA 02
Oddanih gl.: 197
Neveljavnih gl.: 13
Veljavnih gl.: 184
Zap. št.
Kandidat
Št. glasov
 % glasov
1
Polonca Seničar
141
76,63
2
Mitja Motore
66
35,87
VOLILNA ENOTA 03
Oddanih gl.: 59
Neveljavnih gl.: 0
Veljavnih gl.: 59
Zap. št.
Kandidat
Št. glasov
 % glasov
1
Janko Žveglič
38
64,41
2
Martina Gorjup
29
49,15
Št. 041-0002/2022
Sevnica, dne 23. novembra 2022
Roman Strlekar 
tajnik 
Občinske volilne komisije 
Občine Sevnica
Anton Grilc 
predsednik 
Občinske volilne komisije 
Občine Sevnica
 

AAA Zlata odličnost