Uradni list

Številka 155
Uradni list RS, št. 155/2022 z dne 9. 12. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 155/2022 z dne 9. 12. 2022

Kazalo

3853. Poročilo o izidu volitev, stran 12682.

  
P O R O Č I L O 
o izidu volitev 
Občinska volilna komisija je na svoji 6. redni seji dne 21. 11. 2022 ugotavljala rezultate volitev za župana in občinski svet ter ugotovila, da znaša skupno število volilnih upravičencev z območja občine 4921. Po volilnem imeniku je glasovalo 1850 občanov, nihče ni glasoval s potrdilom upravne enote. Volilna udeležba je znašala 37,59 %.
A) VOLITVE ŽUPANA
Občinska volilna komisija je ugotovila, da je bilo za volitve župana oddanih 1846 glasovnic, od tega 252 neveljavnih in 1594 veljavnih. Kandidat za župana je dobil naslednje število glasov:
Kandidat
Št. glasov
% glasov
Željko Savič
1.594
100
Občinska volilna komisija Dol pri Ljubljani ugotavlja, da je za župana Občine Dol pri Ljubljani izvoljen ŽELJKO SAVIČ, stanujoč Dolsko 100 A, 1262 Dol pri Ljubljani.
B) VOLITVE V OBČINSKI SVET
Občinska volilna komisija je nadalje ugotovila rezultat volitev za občinski svet. Za liste kandidatov je bilo skupno oddanih 1850 glasovnic, od tega 1814 veljavnih. Glasovi so bili razdeljeni na sledeči način:
IME LISTE
ŠT. GLASOV
% GLASOV
Lista za vse občane
274
15,10
NSI – Nova Slovenija – krščanski demokrati
190
10,47
Lista Sotočje
608
33,52
Lista krajanov Senožeti
244
13,46
SDS – Slovenska demokratska stranka
191
10,53
Gibanje Svoboda
307
16,92
SKUPAJ
1814
100
Občinska volilna komisija je nadalje ugotovila, da so liste prejele naslednje število mandatov:
IME LISTE
ŠT. MANDATOV
Lista za vse občane
2
NSI – Nova Slovenija – krščanski demokrati
1
Lista Sotočje
5
Lista krajanov Senožeti
2
SDS – Slovenska demokratska stranka
1
Gibanje Svoboda
2
SKUPAJ
13
Kandidati so izvoljeni po vrstnem redu na listi, razen če je najmanj četrtina volivcev, ki so glasovali za posamezno listo kandidatov, oddala preferenčne glasove za posamezne kandidate z liste. V tem primeru so z liste izvoljeni kandidati, ki so dobili največje število preferenčnih glasov po zaporedju največjega števila preferenčnih glasov, v kolikor število preferenčnih glasov posameznega kandidata presega 10 odstotkov števila vseh glasov, oddanih za listo.
Glede na prejete mandate je občinska volilna komisija ugotovila, da so bili v občinski svet izvoljeni naslednji kandidati:
Lista za vse občane
Lista za vse občane je prejela skupno 273 glasov, od tega 132 preferenčnih glasov. Odstotek oddanih preferenčnih glasov znaša 48,35 %. Kandidat pod zaporedno št. 4 na kandidatni listi, Marko Lunar, je prejel največje število preferenčnih glasov, in sicer 83, kar znaša 30,29 % vseh glasov oddanih za listo. Iz povedanega sledi, da je sta izpolnjena oba pogoja za izvolitev kandidata na podlagi največjega števila preferenčnih glasov.
Ime in priimek kandidata
Zaporedna št. kandidata s kandidatne liste
Izvoljen/Izžreban
Marko Lunar
4.
Izvoljen na podlagi preferenčnih glasov
Petra Lešnjak
1.
Izvoljen
Št. izvoljenih kandidatov: 2
Nova Slovenija – krščanski demokrati
Nova Slovenija – krščanski demokrati je prejela skupno 190 glasov, od tega 75 preferenčnih glasov. Odstotek oddanih preferenčnih glasov znaša 39,47 %. Kandidat pod zaporedno št. 4 na kandidatni listi, Jože Klemenčič, je prejel največje število preferenčnih glasov, in sicer 25, kar znaša 13,16 % vseh glasov oddanih za listo. Iz povedanega sledi, da je sta izpolnjena oba pogoja za izvolitev kandidata na podlagi največjega števila preferenčnih glasov.
Ime in priimek kandidata
Zaporedna št. kandidata s kandidatne liste
Izvoljen/Izžreban
Jože Klemenčič
4.
Izvoljen na podlagi preferenčnih glasov
Št. izvoljenih kandidatov: 1
Lista Sotočje
Lista Sotočje je prejela skupno 608 glasov, od tega 159 preferenčnih glasov. Odstotek oddanih preferenčnih glasov znaša 26,15 %. Noben izmed kandidatov ni presegel 10 odstotkov števila vseh glasov, oddanih za listo. Oba pogoja za izvolitev kandidata na podlagi največjega števila preferenčnih glasov nista bila izpolnjena, zato se preferenčni glasovi pri izvolitvi ne upoštevajo.
Ime in priimek kandidata
Zaporedna št. kandidata s kandidatne liste
Izvoljen/Izžreban
mag. Nika Rovšek
1.
Izvoljen
Željko Savič
2.
Izvoljen
Slađana Brodnik
3.
Izvoljen
Drago Sredenšek
4.
Izvoljen
Mojca Repanšek
5.
Izvoljen
Št. izvoljenih kandidatov: 5
Lista krajanov Senožeti
Lista krajanov Senožeti je prejela skupno 244 glasov, od tega 96 preferenčnih glasov. Odstotek oddanih preferenčnih glasov znaša 39,34 %. Kandidat pod zaporedno št. 13 na kandidatni listi, Branko Škarja, je prejel največje število preferenčnih glasov, in sicer 28, kar znaša 11,48 % vseh glasov oddanih za listo. Iz povedanega sledi, da je sta izpolnjena oba pogoja za izvolitev kandidata na podlagi največjega števila preferenčnih glasov.
Ime in priimek kandidata
Zaporedna št. kandidata s kandidatne liste
Izvoljen/Izžreban
Branko Škarja
13.
Izvoljen na podlagi preferenčnih glasov
Gregor Pirc
1.
Izvoljen
Št. izvoljenih kandidatov: 2
SDS – Slovenska demokratska stranka
SDS – Slovenska demokratska stranka je prejela skupno 191 glasov, od tega 38 preferenčnih glasov. Odstotek oddanih preferenčnih glasov znaša 19,90 %. Noben izmed kandidatov tudi ni presegel 10 odstotkov števila vseh glasov, oddanih za listo. Pogoja za izvolitev kandidata na podlagi največjega števila preferenčnih glasov nista bila izpolnjena, zato se preferenčni glasovi pri izvolitvi ne upoštevajo.
Ime in priimek kandidata
Zaporedna št. kandidata s kandidatne liste
Izvoljen/Izžreban
Rafael Jeras
1.
Izvoljen
Št. izvoljenih kandidatov: 1
Gibanje Svoboda
Gibanje Svoboda je prejelo skupno 307 glasov, od tega 51 preferenčnih glasov. Odstotek oddanih preferenčnih glasov znaša 16,61 %. Noben izmed kandidatov tudi ni presegel 10 odstotkov števila vseh glasov, oddanih za listo. Pogoja za izvolitev kandidata na podlagi največjega števila preferenčnih glasov nista bila izpolnjena, zato se preferenčni glasovi pri izvolitvi ne upoštevajo.
Ime in priimek kandidata
Zaporedna št. kandidata s kandidatne liste
Izvoljen/Izžreban
Karina Medved Bregar
1.
Izvoljen
Tomaž Pogačar
2.
Izvoljen
Št. izvoljenih kandidatov: 2
Občinska volilna komisija je ugotovila, da so bili v občinski svet Občine Dol pri Ljubljani izvoljeni:
1. Marko Lunar – Lista za vse občane
2. Petra Lešnjak – Lista za vse občane
3. Jože Klemenčič – Nova Slovenija – krščanski demokrati
4. mag. Nika Rovšek – Lista Sotočje
5. Željko Savič – Lista Sotočje
6. Slađana Brodnik – Lista Sotočje
7. Drago Sredenšek – Lista Sotočje
8. Mojca Repanšek – Lista Sotočje
9. Branko Škarja – Lista krajanov Senožeti
10. Gregor Pirc – Lista krajanov Senožeti
11. Rafael Jeras – Slovenska demokratska stranka
12. Karina Medved Bregar – Gibanje Svoboda
13. Tomaž Pogačar – Gibanje Svoboda
Št. 041-0002/2022-60
Dol pri Ljubljani, dne 21. novembra 2022
Predsednica 
OVK Dol pri Ljubljani 
Špela Banič 

AAA Zlata odličnost