Uradni list

Številka 155
Uradni list RS, št. 155/2022 z dne 9. 12. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 155/2022 z dne 9. 12. 2022

Kazalo

3865. Končno poročilo o izidu rednih volitev članov Občinskega sveta Občine Medvode dne 20. novembra 2022, stran 12709.

  
K O N Č N O  P O R O Č I L O 
o izidu rednih volitev članov Občinskega sveta Občine Medvode dne 20. novembra 2022 
Občinska volilna komisija je na seji dne 24. 11. 2022, na podlagi zapisnikov o delu volilnih odborov pri ugotavljanju izida glasovanja za Občinski svet Občine Medvode na rednih volitvah dne 20. 11. 2022 ugotovila:
I. 
Na rednih volitvah dne 20. 11. 2022 je imelo pravico glasovati 13.487 volivcev.
II. 
Glasovalo je skupaj 4.542 volivcev ali 33,68 % vseh volivcev, ki so imeli pravico glasovati, od tega 4.529 na voliščih in 13 po pošti.
III. 
Oddanih je bilo 4.542 glasovnic, od tega je bilo 4.452 veljavnih in 90 neveljavnih.
IV. 
Posamezne liste kandidatov so dobile naslednje število glasov in neposrednih mandatov:
VOLILNA ENOTA 1 
Število mandatov: 8 
Št. vseh glasov: 1.921  Količnik: 240,13
Glasov
 % gl.
Mand.
 % ostan.
št.
Ime liste
244
12,70
1
1,61
1
NESTRANKARSKA LISTA SOTOČJE
151
7,86
0
62,88
2
ZELENI SLOVENIJE
96
5,00
0
39,98
3
SOCIALNI DEMOKRATI
270
14,06
1
12,44
4
SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA
942
49,04
3
92,30
5
LNS – LISTA NEJCA SMOLETA
218
11,35
0
90,79
6
NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKI DEMOKRATI
VOLILNA ENOTA 2 
Število mandatov: 7 
Št. vseh glasov: 1.109  Količnik: 158,43
Glasov
 % gl.
Mand.
 % ostan.
št.
Ime liste
186
16,77
1
17,40
1
NESTRANKARSKA LISTA SOTOČJE
123
11,09
0
77,64
2
ZELENI SLOVENIJE
90
8,12
0
56,81
3
SOCIALNI DEMOKRATI
83
7,48
0
52,39
4
SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA
522
47,07
3
29,49
5
LNS – LISTA NEJCA SMOLETA
105
9,47
0
66,28
6
NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKI DEMOKRATI
VOLILNA ENOTA 3 
Število mandatov: 8 
Št. vseh glasov: 1.422  Količnik: 177,75
Glasov
 % gl.
Mand.
 % ostan.
št.
Ime liste
211
14,84
1
18,71
1
NESTRANKARSKA LISTA SOTOČJE
103
7,24
0
57,95
2
ZELENI SLOVENIJE
103
7,24
0
57,95
3
SOCIALNI DEMOKRATI
164
11,53
0
92,26
4
SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA
659
46,34
3
70,75
5
LNS – LISTA NEJCA SMOLETA
182
12,80
1
2,39
6
NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKI DEMOKRATI
V. 
Občinska volilna komisija Občine Medvode na podlagi drugega odstavka 18. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08, 83/12, 68/17 in 93/20 – odl. US) ugotavlja, da so volivci s preferenčnimi glasovi spremenili vrstni red kandidatov po volilnih enotah, kot sledi:
VOLILNA ENOTA 1
Lista: 1 NESTRANKARSKA LISTA SOTOČJE:
Ines Iskra
Sašo Šulc
VI. 
Na podlagi 15. in 86. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08, 83/12, 68/17 in 93/20 – odl. US) je pripadlo listam kandidatov skupaj 14 neposrednih mandatov. Po posameznih volilnih enotah so bili izvoljeni naslednji kandidati:
a) V volilni enoti 1:
1 NESTRANKARSKA LISTA SOTOČJE
– Ines Iskra, roj. 27. 5. 1980, Zbilje 6 C
4 SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA
– Leon Merjasec, roj. 25. 2. 1969, Spodnje Pirniče 60 A
5 LNS – LISTA NEJCA SMOLETA
– Danica Tršan, roj. 28. 12. 1956, Hraše 28 A
– Ivo Rep, roj. 19. 12. 1959, Zgornje Pirniče 19 F
– Cvetka Židan Valjavec, roj. 12. 10. 1962, Zgornje Pirniče 83 A
b) V volilni enoti 2:
1 NESTRANKARSKA LISTA SOTOČJE
– Stanislav Ulanec, roj. 30. 4. 1954, Spodnja Senica 37
5 LNS – LISTA NEJCA SMOLETA
– Uroš Medar, roj. 10. 4. 1987, Medvode, Finžgarjeva ulica 16
– Marjeta Jamnik, roj. 7. 6. 1953, Spodnja Senica 19 C
– Anže Jenko, roj. 16. 9. 1997, Medvode, Šetinova ulica 3
c) V volilni enoti 3:
1 NESTRANKARSKA LISTA SOTOČJE
– Katarina Galof, roj. 7. 5. 1976, Medvode, Škofjeloška cesta 26
5 LNS – LISTA NEJCA SMOLETA
– Mojca Murnik, roj. 14. 12. 1956, Trnovec 27
– Ladislav Vidmar, roj. 14. 7. 1957, Žlebe 47c
– mag. Zvonka Hočevar, roj. 14. 6. 1958, Medvode, Bogatajeva ulica 11
6 NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKI DEMOKRATI
– Mirko Javeršek, roj. 17. 7. 1966, Sora 66
VII. 
Na podlagi 16. in 87. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08, 83/12, 68/17 in 93/20 – odl. US) se preostalih 9 mandatov razdeli na ravni občine.
Posameznim listam pripada še dodatno število mandatov:
Št.
Ime liste
Št. mandatov
2
ZELENI SLOVENIJE
2
3
SOCIALNI DEMOKRATI
1
4
SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA
2
5
LNS – LISTA NEJCA SMOLETA
3
6
NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKI DEMOKRATI
1
Σ
SKUPAJ
9
VIII. 
Upoštevajoč določbe 17. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08, 83/12, 68/17 in 93/20 – odl. US) in določbe drugega odstavka 93. člena Zakona o volitvah v državni zbor (Uradni list RS, št. 109/06 – uradno prečiščeno besedilo, 54/07 – odl. US, 35/14 – odl. US, 23/17 in 29/21) so bili dodatno izvoljeni naslednji kandidati:
a) V volilni enoti 1:
2 ZELENI SLOVENIJE
– Štefan Čebašek, roj. 25. 9. 1960, Verje 50 A
5 LNS – LISTA NEJCA SMOLETA
– mag. Alojzij Teršan, roj. 31. 1. 1958, Valburga 42 A
6 NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKI DEMOKRATI
– Luka Čukajne, roj. 2. 10. 1993, Zgornje Pirniče 120
b) V volilni enoti 2:
2 ZELENI SLOVENIJE
– Dragan Djukić, roj. 1. 11. 1955, Medvode, Cesta na Svetje 3
4 SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA
– Jožefa Rotovnik Jaklič, roj. 1. 1. 1947, Medvode, Cesta komandanta Staneta 19
5 LNS – LISTA NEJCA SMOLETA
– Ana Veber, roj. 20. 7. 1998, Ladja 26 A
c) V volilni enoti 3:
3 SOCIALNI DEMOKRATI
– Milan Šobat, roj. 1. 1. 1951, Medvode, Škofjeloška cesta 44
4 SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA
– Saša Rožič, roj. 26. 8. 1951, Medvode, Škofjeloška cesta 38b
5 LNS – LISTA NEJCA SMOLETA
– Dominik Bradeško, roj. 16. 5. 1980, Rakovnik 53
IX. 
V Občinski svet Občine Medvode so bili na rednih volitvah dne 20. 11. 2022 tako izvoljeni:
1. Ines ISKRA, roj. 27. 5. 1980, Zbilje 6 C,
2. Leon MERJASEC, roj. 25. 2. 1969, Spodnje Pirniče 60 A,
3. Danica TRŠAN, roj. 28. 12. 1956, Hraše 28 A,
4. Ivo REP, roj. 19. 12. 1959, Zgornje Pirniče 19 F,
5. Cvetka ŽIDAN VALJAVEC, roj. 12. 10. 1962, Zgornje Pirniče 83 A,
6. Stanislav ULANEC, roj. 30. 4. 1954, Spodnja Senica 37,
7. Uroš MEDAR, roj. 10. 4. 1987, Medvode, Finžgarjeva ulica 16,
8. Marjeta JAMNIK, roj. 7. 6. 1953, Spodnja Senica 19 C,
9. Anže JENKO, roj. 16. 9. 1997, Medvode, Šetinova ulica 3,
10. Katarina GALOF, roj. 7. 5. 1976, Medvode, Škofjeloška cesta 26,
11. Mojca MURNIK, roj. 14. 12. 1956, Trnovec 27,
12. Ladislav VIDMAR, roj. 14. 7. 1957, Žlebe 47c,
13. mag. Zvonka HOČEVAR, roj. 14. 6. 1958, Medvode, Bogatajeva ulica 11,
14. Mirko JAVERŠEK, roj. 17. 7. 1966, Sora 66,
15. Štefan ČEBAŠEK, roj. 25. 9. 1960, Verje 50 A,
16. mag. Alojzij TERŠAN, roj. 31. 1. 1958, Valburga 42 A,
17. Luka ČUKAJNE, roj. 2. 10. 1993, Zgornje Pirniče 120,
18. Dragan DJUKIĆ, roj. 1. 11. 1955, Medvode, Cesta na Svetje 3,
19. Jožefa ROTOVNIK JAKLIČ, roj. 1. 1. 1947, Medvode, Cesta komandanta Staneta 19,
20. Ana VEBER, roj. 20. 7. 1998, Ladja 26 A,
21. Milan ŠOBAT, roj. 1. 1. 1951, Medvode, Škofjeloška cesta 44,
22. Saša ROŽIČ, roj. 26. 8. 1951, Medvode, Škofjeloška cesta 38b,
23. Dominik BRADEŠKO, roj. 16. 5. 1980, Rakovnik 53.
Št. 041-112/2022-3
Medvode, dne 24. novembra 2022
Občinska volilna komisija 
Občine Medvode 
predsednica 
Ema Tavčar
Roman Lavtar, član
Sonja Kuralt, namestnica članice
Lea Dermastja, članica

AAA Zlata odličnost