Uradni list

Številka 155
Uradni list RS, št. 155/2022 z dne 9. 12. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 155/2022 z dne 9. 12. 2022

Kazalo

3849. Poročilo o izidu volitev članov svetov krajevnih skupnosti v občini Črnomelj, stran 12653.

  
P O R O Č I L O 
o izidu volitev članov svetov krajevnih skupnosti v občini Črnomelj 
Občinska volilna komisija Občine Črnomelj je na seji dne 24. 11. 2022, na podlagi zapisnikov o delu volilnih odborov, izida predčasnega glasovanja in izida glasovanja po pošti, pri ugotavljanju izidov glasovanja za člane svetov krajevnih skupnosti v občini Črnomelj, na volitvah 20. 11. 2022, ugotovila:
I. 
Na volitvah 20. 11. 2022 je imelo pravico voliti skupaj 11.716 volivk in volivcev (v nadaljevanju: volivci), od tega:
– 11.716 volivcev vpisanih v volilne imenike in
– 0 volivcev, ki bi glasovali s potrdilom pristojnega organa, ker pomotoma niso bili vpisani v volilni imenik.
2. Glasovalo je skupaj 5.925 volivcev ali 50,57 % od vseh volivcev, ki so imeli pravico voliti.
Od tega je:
– 5.617 volivcev glasovalo na voliščih po volilnih imenikih,
– 297 volivcev glasovalo predčasno,
– 11 volivcev glasovalo po pošti.
II. 
Za volitve članov svetov krajevnih skupnosti je bilo skupaj oddanih 5.925 glasovnic. Neveljavnih glasovnic je bilo skupaj 288 (4,86 % od oddanih glasovnic). Veljavnih glasovnic je bilo skupaj 5. 637.
Izid glasovanja po posameznih krajevnih skupnostih je sledeč:
KS ADLEŠIČI:
Oddanih glasovnic: 357
Neveljavnih glasovnic: 2
Veljavnih glasovnic: 355
Številka
Kandidat
Število glasov
Odstotek glasov (%)
1
Bojan Vrlinič
91
25,63
2
Sanja Selakovič
121
34,08
3
Petra Vlašič
100
28,17
4
Edis Dedić
78
21,97
5
Jožef Vlašič
41
11,55
6
Marko Skube
80
22,54
7
Izidor Grabrijan
81
22,82
8
Robi Veselič
59
16,62
9
Boštjan Domitrovič
36
10,14
10
Ivana Milič
56
15,77
11
Irena Veselič
57
16,06
12
Sabina Žunič
43
12,11
13
Urška Kuzma
86
24,23
14
Sara Bahor
47
13,24
15
Jožica Grdun Adlešič
98
27,61
16
Ranko Selakovič
76
21,41
17
Matjaž Vranešič
43
12,11
18
Peter Žunič
52
14,65
19
Barbara Mikložič
47
13,24
20
Anja Šutej Veselič
41
11,55
21
Natalija Starešinič Ferkula
36
10,14
22
Sandi Tkalčič
102
28,73
23
Aleksander Črnič
39
10,99
24
Kevin Miketič
49
13,80
25
Miroslav Rožman
75
21,13
26
Tončka Jankovič
84
23,66
27
Matjaž Požek
71
20,00
28
Iztok Črnič
53
14,93
KS BUTORAJ:
Oddanih glasovnic: 133
Neveljavnih glasovnic: 0
Veljavnih glasovnic: 133
Številka
Kandidat
Število glasov
Odstotek glasov (%)
1
Tanja Kobetič
87
65,41
2
Janez Perušič
117
87,97
3
Vida Butala
80
60,15
4
Robert Bahor
86
64,66
5
Dušan Koklič
87
65,41
KS ČRNOMELJ:
Oddanih glasovnic: 2.465
Neveljavnih glasovnic: 183
Veljavnih glasovnic: 2.282
Številka
Kandidat
Število glasov
Odstotek glasov (%)
1
Jana Jerman
861
37,73
2
Andrej Schweiger
569
24,93
3
Jaka Birkelbach
1.116
48,90
4
Mihaela Škof
527
23,09
5
Jure Kuhar
725
31,77
6
Ivo Ivičić
473
20,73
7
Ingrid Žvab
347
15,21
8
Vesna Fabjan
716
31,38
9
Mitja Stopar
515
22,57
10
Darjan Grudnik
442
19,37
11
Slavica Tajner
338
14,81
12
Tomislav Blagojević
324
14,20
13
Lidija Malešič
480
21,03
14
Rozalija Hudelja
370
16,21
15
Matjaž Šterk
430
18,84
16
Anica Želježnjak
519
22,74
17
Tatjana Kmetič Škof
726
31,81
18
Krunoslav Bošnjak
460
20,16
KS DOBLIČE:
Oddanih glasovnic: 199
Neveljavnih glasovnic: 6
Veljavnih glasovnic: 193
Številka
Kandidat
Število glasov
Odstotek glasov ( %)
1
Andreja Cerar
108
55,96
2
Simon Žagar
74
38,34
3
Robert Rožič
75
38,86
4
Andreja Verderber
87
45,08
5
Jožef Butala
74
38,34
6
Dušan Tomc
72
37,31
7
Borut Klobučar
83
43,01
KS DRAGATUŠ:
Oddanih glasovnic: 464
Neveljavnih glasovnic: 11
Veljavnih glasovnic: 453
Številka
Kandidat
Število glasov
Odstotek glasov (%)
1
Branko Kump
202
44,59
2
Branko Rogina
222
49,01
3
Ana Flajnik
170
37,53
4
Robert Babič
211
46,58
5
Mojca Željko
120
26,49
6
Gregor Šmalcelj
184
40,62
7
Leopold Perko
238
52,54
8
Alojz Puhek
276
60,93
9
Sandra Hudelja
98
21,63
10
Irena Bahor
136
30,02
KS GRIBLJE:
Oddanih glasovnic: 194
Neveljavnih glasovnic: 5
Veljavnih glasovnic: 189
Številka
Kandidat
Število glasov
Odstotek glasov (%)
1
Tatjana Kralj
55
29,10
2
Katja Jakofčič
80
42,33
3
Dario Piškurič
106
56,08
4
Jožica Starašinič
56
29,63
5
Boris Brodarič
88
46,56
6
Toni Brinc
91
48,15
7
Romana Husič
127
67,20
KS KANIŽARICA:
Oddanih glasovnic: 289
Neveljavnih glasovnic: 16
Veljavnih glasovnic: 273
Številka
Kandidat
Število glasov
Odstotek glasov (%)
1
Tomaž Vesel
98
35,90
2
Ines Banovec
79
28,94
3
Ana Šavor Adlešič
112
41,03
4
Matej Špec
183
67,03
5
Martin Žohar
60
21,98
KS PETROVA VAS:
Oddanih glasovnic: 220
Neveljavnih glasovnic: 12
Veljavnih glasovnic: 208
Številka
Kandidat
Število glasov
Odstotek glasov (%)
1
Anton Plut
126
60,58
2
Branko Šuštarič
76
36,54
3
Marko Absec
104
50,00
4
Renata Lozar
110
52,88
5
Ivan Plut
88
42,31
6
Irena Lozar
113
54,33
7
Marjeta Kočevar
89
42,79
KS SINJI VRH:
Oddanih glasovnic: 93
Neveljavnih glasovnic: 1
Veljavnih glasovnic: 92
Številka
Kandidat
Število glasov
Odstotek glasov (%)
1
Mirjana Lakner
55
59,78
2
Ivan Žalec
67
72,83
3
Borut Vrbanac
65
70,65
4
Anita Vlašič
55
59,78
5
Viljem Tomažič
65
70,65
6
Alenka Simčič
61
66,30
7
Boris Fortun
44
47,83
KS STARI TRG:
Oddanih glasovnic: 183
Neveljavnih glasovnic: 0
Veljavnih glasovnic: 183
Številka
Kandidat
Število glasov
Odstotek glasov (%)
1
Renata Butala
94
51,37
2
Luka Šterk
113
61,75
3
Andreja Rade
85
46,45
4
Andrej Rade
74
40,44
5
Pavel Šterk
94
51,37
6
Gregor Kobe
97
53,01
7
Matjaž Kastelec
100
54,64
KS TALČJI VRH:
Oddanih glasovnic: 292
Neveljavnih glasovnic: 11
Veljavnih glasovnic: 281
Številka
Kandidat
Število glasov
Odstotek glasov (%)
1
Jože Vrščaj
134
47,69
2
Damir Šabanović
86
30,60
3
Tomaž Hiti
94
33,45
4
Matej Petric
105
37,37
5
Sonja Fazlić
95
33,81
6
Matej Meke
74
26,33
7
Aleš Jerman
119
42,35
KS TANČA GORA:
Oddanih glasovnic: 169
Neveljavnih glasovnic: 3
Veljavnih glasovnic: 166
Številka
Kandidat
Število glasov
Odstotek glasov (%)
1
Nikita Lamut Kambič
32
19,28
2
Zdravko Bahor
102
61,45
3
Iztok Kobetič
47
28,31
4
Marko Pečavar
33
19,88
5
Jože Matkovič
13
7,83
6
Branko Fink
27
16,27
7
Aleš Kuretič
89
53,61
8
Katja Turk
15
9,04
9
Gregor Flek
30
18,07
10
Bernardka Junko
34
20,48
11
Brigita Kočevar
69
41,57
12
Marina Anžič
4
2,41
13
Tomaž Štefanič
25
15,06
14
Gorazd Špehar
79
47,59
15
Matej Turk
27
16,27
16
Anja Andrejčič
7
4,22
KS TRIBUČE:
Oddanih glasovnic: 223
Neveljavnih glasovnic: 4
Veljavnih glasovnic: 219
Številka
Kandidat
Število glasov
Odstotek glasov (%)
1
Tomaž Kozan
125
57,08
2
Simon Vipavec
151
68,95
3
Damjan Žunič
130
59,36
4
Jelena Šikonja
147
67,12
5
Sonja Žagar
113
51,60
KS VINICA:
Oddanih glasovnic: 644
Neveljavnih glasovnic: 34
Veljavnih glasovnic: 610
Številka
Kandidat
Število glasov
Odstotek glasov (%)
1
Anja Luznar
181
29,67
2
Aleksander Pavlakovič
180
29,51
3
Rok Mikšič
270
44,26
4
Marko Mravinec
211
34,59
5
Ivanka Mravinec
205
33,61
6
Alojz Čadonič
235
38,52
7
Luka Brozovič
253
41,48
III. 
Občinska volilna komisija je skladno z 11., 12. in 85. členom Zakona o lokalnih volitvah ugotovila, da so v svete krajevnih skupnosti v občini Črnomelj izvoljeni:
KS ADLEŠIČI:
1.
Sanja Selakovič, roj. 18. 9. 1994, Marindol 30, 8341 Adlešiči
2.
Sandi Tkalčič, roj. 19. 12. 1987, Jankoviči 2A, 8341 Adlešiči
3.
Petra Vlašič, roj. 17. 4. 1980, Dolenjci 7D, 8341 Adlešiči
4.
Jožica Grdun Adlešič, roj. 25. 1. 1979, Vrhovci 10A, 8341 Adlešiči 
5.
Bojan Vrlinič, roj. 13. 2. 1983, Paunoviči 2A, 8341 Adlešiči
6.
Urška Kuzma, roj. 21. 10. 1993, Adlešiči 35, 8341 Adlešiči
7.
Tončka Jankovič, roj. 6. 7. 1973, Adlešiči 24A, 8341 Adlešiči
KS BUTORAJ:
1.
Janez Perušič, roj. 17. 12. 1965, Butoraj 24, 8340 Črnomelj
2.
Tanja Kobetič, roj. 19. 11. 1996, Butoraj 15, 8340 Črnomelj
3.
Dušan Koklič, roj. 7. 7. 1963, Velika Lahinja 19, 8340 Črnomelj
4.
Robert Bahor, roj. 29. 4. 1969, Zorenci 4A, 8340 Črnomelj
5.
Vida Butala, roj. 10. 4. 1965, Butoraj 30, 8340 Črnomelj
KS ČRNOMELJ:
1.
Jaka Birkelbach, roj. 8. 5. 1985, Cankarjeva ulica 2A, 8340 Črnomelj
2.
Jana Jerman, roj. 10. 12. 1981, Delavska pot 5, 8340 Črnomelj
3.
Tatjana Kmetič Škof, roj. 30. 10. 1976, Sončna pot 1, 8340 Črnomelj
4.
Jure Kuhar, roj. 21. 5. 1992, Ulica bratov Klemenc 6, 8340 Črnomelj
5.
Vesna Fabjan, roj. 28. 8. 1976, Ulica Danila Bučarja 23, 8340 Črnomelj
6.
Andrej Schweiger, roj. 27. 2. 1977, Zadružna cesta 10A, 8340 Črnomelj
7.
Mihaela Škof, roj. 13. 9. 1979, Ulica bratov Klemenc 11, 8340 Črnomelj
KS DOBLIČE:
1.
Andreja Cerar, roj. 26. 12. 1981, Dobliče 9, 8340 Črnomelj
2.
Andreja Verderber, roj. 4. 2. 1986, Jelševnik 1, 8340 Črnomelj
3.
Borut Klobučar, roj. 27. 5. 1967, Doblička Gora 70, 8340 Črnomelj
4.
Robert Rožič, roj. 5. 6. 1970, Dobliče 1, 8340 Črnomelj
5.
Jožef Butala, roj. 16. 12. 1955, Grič pri Dobličah 8A, 8340 Črnomelj
6.
Simon Žagar, roj. 7. 1. 1955, Doblička Gora 16A, 8340 Črnomelj
7.
Dušan Tomc, roj. 3. 9. 1969, Jerneja vas 8, 8340 Črnomelj
KS DRAGATUŠ:
1.
Alojz Puhek, roj. 4. 12. 1956, Gornji Suhor pri Vinici 15, 8343 Dragatuš
2.
Leopold Perko, roj. 17. 8. 1970, Dragatuš 5A, 8343 Dragatuš
3.
Branko Rogina, roj. 11. 1. 1970, Zapudje 15, 8343 Dragatuš
4.
Robert Babič, roj. 7. 12. 1985, Mala Lahinja 10, 8343 Dragatuš
5.
Branko Kump, roj. 14. 11. 1958, Obrh pri Dragatušu 15A, 8343 Dragatuš
6.
Gregor Šmalcelj, roj. 25. 11. 1980, Brdarci 4, 8343 Dragatuš
7.
Ana Flajnik, roj. 5. 11. 1993, Mala Lahinja 6A, 8343 Dragatuš
KS GRIBLJE:
1.
Romana Husič, roj. 16. 4. 1972, Griblje 93, 8332 Gradac
2.
Dario Piškurič, roj. 11. 2. 1992, Griblje 26, 8332 Gradac
3.
Toni Brinc, roj. 25. 4. 1977, Griblje 49, 8332 Gradac
4.
Boris Brodarič, roj. 11. 6. 1980, Griblje 84B, 8332 Gradac
5.
Katja Jakofčič, roj. 7. 12. 1995, Griblje 80, 8332 Gradac
KS KANIŽARICA:
1.
Matej Špec, roj. 21. 1. 1979, Kanižarica 8C, 8340 Črnomelj
2.
Ana Šavor Adlešič, roj. 19. 10. 1988, Kanižarica 39, 8340 Črnomelj
3.
Tomaž Vesel, roj. 22. 3. 1971, Blatnik pri Črnomlju 15, 8340 Črnomelj
4.
Ines Banovec, roj. 14. 4. 1986, Blatnik pri Črnomlju 7, 8340 Črnomelj
5.
Martin Žohar, roj. 7. 9. 1975, Kanižarica 15, 8340 Črnomelj
KS PETROVA VAS:
1.
Anton Plut, roj. 2. 5. 1961, Lokve 8A, 8340 Črnomelj
2.
Irena Lozar, roj. 15. 9. 1974, Lokve 18B, 8340 Črnomelj
3.
Renata Lozar, roj. 18. 2. 1974, Petrova vas 11, 8340 Črnomelj
4.
Marko Absec, roj. 3. 9. 1978, Mihelja vas 12A, 8340 Črnomelj
5.
Marjeta Kočevar, roj. 30. 5. 1969, Rožanec 10, 8340 Črnomelj
6.
Ivan Plut, roj. 16. 7. 1979, Ručetna vas 9H, 8340 Črnomelj
7.
Branko Šuštarič, roj. 25. 6. 1966, Gornja Paka 3, 8340 Črnomelj
KS SINJI VRH:
1.
Ivan Žalec, roj. 29. 5. 1956, Sinji Vrh 34A, 8344 Vinica
2.
Viljem Tomažič, roj. 14. 11. 1993, Gorica 1, 8344 Vinica
3.
Borut Vrbanac, roj. 7. 3. 1984, Dalnje Njive 5, 8344 Vinica
4.
Alenka Simčič, roj. 21. 9. 1984, Hrib 14, 8344 Vinica
5.
Mirjana Lakner, roj. 20. 11. 1966, Špeharji 2, 8344 Vinica
6.
Anita Vlašič, roj. 12. 2. 1977, Sinji Vrh 4, 8344 Vinica
7.
Boris Fortun, roj. 3. 7. 1961, Damelj 2, 8344 Vinica
KS STARI TRG:
1.
Luka Šterk, roj. 27. 5. 1982, Kovača vas 6, 8342 Stari trg ob Kolpi
2.
Matjaž Kastelec, roj. 17. 4. 1981, Gorenja Podgora 3B, 8342 Stari trg ob Kolpi
3.
Gregor Kobe, roj. 22. 11. 1973, Stari trg ob Kolpi 47, 8342 Stari trg ob Kolpi
4.
Renata Butala, roj. 29. 3. 1967, Srednji Radenci 20, 8342 Stari trg ob Kolpi
5.
Pavel Šterk, roj. 23. 11. 1959, Kovača vas 6, 8342 Stari trg ob Kolpi
6.
Andreja Rade, roj. 20. 3. 1975, Srednji Radenci 2, 8342 Stari trg ob Kolpi
7.
Andrej Rade, roj. 23. 4. 1958, Sodevci 8, 8342 Stari trg ob Kolpi
KS TALČJI VRH:
1.
Jože Vrščaj, roj. 17. 10. 1974, Otovec 16, 8340 Črnomelj
2.
Aleš Jerman, roj. 28. 9. 1974, Naklo 7, 8340 Črnomelj
3.
Matej Petric, roj. 11. 9. 1985, Tušev Dol 15, 8340 Črnomelj
4.
Sonja Fazlić, roj. 18. 6. 1956, Stražnji Vrh 29C, 8340 Črnomelj
5.
Tomaž Hiti, roj. 8. 4. 1974, Sela pri Otovcu 20A, 8340 Črnomelj 
6.
Damir Šabanović, roj. 14. 12. 1974, Stražnji Vrh 45, 8340 Črnomelj
7.
Matej Meke, roj. 12. 10. 1988, Tušev Dol 11, 8340 Črnomelj
KS TANČA GORA:
1.
Zdravko Bahor, roj. 4. 7. 1970, Dragovanja vas 15, 8343 Dragatuš
2.
Aleš Kuretič, roj. 24. 5. 1977, Tanča Gora 28B, 8343 Dragatuš
3.
Gorazd Špehar, roj. 24. 9. 1981, Tanča Gora 45, 8343 Dragatuš
4.
Brigita Kočevar, roj. 6. 7. 1982, Dragovanja vas 11A, 8343 Dragatuš
5.
Iztok Kobetič, roj. 25. 12. 1981, Kvasica 9, 8343 Dragatuš
KS TRIBUČE:
1.
Simon Vipavec, roj. 6. 7. 1988, Tribuče 18, 8340 Črnomelj
2.
Jelena Šikonja, roj. 15. 6. 1980, Tribuče 40, 8340 Črnomelj
3.
Damjan Žunič, roj. 21. 3. 1969, Pavičiči 6, 8340 Črnomelj
4.
Tomaž Kozan, roj. 3. 5. 1972, Tribuče 41, 8340 Črnomelj
5.
Sonja Žagar, roj. 28. 8. 1984, Tribuče 11D, 8340 Črnomelj
KS VINICA:
1.
Rok Mikšič, roj. 25. 1. 1999, Vinica 42C, 8344 Vinica
2.
Luka Brozovič, roj. 7. 4. 1996, Vinica 2C, 8344 Vinica
3.
Alojz Čadonič, roj. 22. 5. 1953, Zilje 31, 8344 Vinica
4.
Marko Mravinec, roj. 25. 9. 1990, Nova Lipa 27, 8344 Vinica
5.
Ivanka Mravinec, roj. 23. 12. 1969, Nova Lipa 4, 8344 Vinica
6.
Anja Luznar, roj. 16. 1. 1974, Učakovci 22, 8344 Vinica
7.
Aleksander Pavlakovič, roj. 26. 12. 1989, Preloka 13, 8344 Vinica
IV. 
Občinska volilna komisija Občine Črnomelj je sprejela poročilo na podlagi 41. in 90. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08, 83/12, 68/17 in 93/20 – odl. US). Izid volitev je bil sprejet soglasno.
Št. 041-50/2022-2
Črnomelj, dne 24. novembra 2022
Predsednica 
Občinske volilne komisije 
Občine Črnomelj 
Jožica Miketič Vipavec 

AAA Zlata odličnost