Uradni list

Številka 155
Uradni list RS, št. 155/2022 z dne 9. 12. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 155/2022 z dne 9. 12. 2022

Kazalo

3831. Pravilnik o kriterijih za določitev normativne porabe goriva za kmetijstvo, postopku dodelitve in obliki enolične identifikacijske oznake ter postopku vzpostavitve dostopa do informacijskega sistema davčnega organa za prodajo goriva za kmetijstvo, stran 12620.

  
Na podlagi dvanajstega odstavka 94. člena Zakona o trošarinah (Uradni list RS, št. 47/16, 92/21, 192/21 in 140/22) minister za finance izdaja
P R A V I L N I K 
o kriterijih za določitev normativne porabe goriva za kmetijstvo, postopku dodelitve in obliki enolične identifikacijske oznake ter postopku vzpostavitve dostopa do informacijskega sistema davčnega organa za prodajo goriva za kmetijstvo 
1. člen 
(namen pravilnika) 
Ta pravilnik podrobneje ureja kriterije za določitev normativne porabe goriva za kmetijstvo, način in postopek dodelitve ter obliko enolične identifikacijske oznake ter postopek vzpostavitve dostopa do informacijskega sistema davčnega organa.
2. člen 
(kriteriji za določitev normativne porabe goriva) 
Normativna poraba goriva za kmetijska in gozdna zemljišča iz četrtega odstavka 94. člena Zakona o trošarinah (Uradni list RS, št. 47/16, 92/21, 192/21 in 140/22; v nadaljnjem besedilu: zakon) znaša:
1. 200 litrov na hektar njive, njive za rejo polžev, jagod na njivi, trajnih rastlin na njivskih površinah, rastlinjaka, rastlinjaka s sadnimi rastlinami, matičnjaka, trajnega travnika, hmeljišča v premeni, ekstenzivnega sadovnjaka, travinj z razpršenimi neupravičenimi značilnostmi, začasnih travinj in kmetijskega zemljišča v pripravi;
2. 420 litrov na hektar vinograda, intenzivnega sadovnjaka, hmeljišča, oljčnika ali ostalih trajnih nasadov;
3. 50 litrov na hektar plantaže gozdnega drevja;
4. 15 litrov na hektar gozda.
3. člen 
(določanje normativne porabe goriva za kmetijska in gozdna zemljišča) 
(1) Normativno porabo goriva za kmetijska zemljišča iz četrtega odstavka 94. člena zakona za koledarsko leto določi davčni organ na podlagi površine kmetijskih zemljišč v uporabi osebe, ki je nosilec kmetijskega gospodarstva ali član agrarne skupnosti, tako da za kmetijsko zemljišče iz 1. in 2. točke prvega odstavka prejšnjega člena upošteva največjo upravičeno površino, za kmetijsko zemljišče iz 3. točke prvega odstavka prejšnjega člena pa površino, kot jo izkazujejo grafične enote rabe zemljišč kmetijskega gospodarstva (v nadaljnjem besedilu: GERK) pod posamezno vrsto dejanske rabe, kakor je za posamezno kmetijsko gospodarstvo na dan 30. junija preteklega leta evidentirana v registru kmetijskih gospodarstev pri ministrstvu, pristojnem za kmetijstvo.
(2) Normativno porabo goriva za gozdna zemljišča iz četrtega odstavka 94. člena zakona za koledarsko leto določi davčni organ na podlagi površine gozdnih zemljišč, ki je po dejanski rabi v zemljiškem katastru opredeljena kot gozd v uporabi osebe na dan 30. junija preteklega leta.
4. člen 
(dodelitev enolične identifikacijske oznake) 
(1) V skladu s petim odstavkom 94. člena zakona davčni organ do 1. januarja tekočega leta v informacijskem sistemu davčnega organa določi seznam oseb, ki za tekoče leto izpolnjujejo pogoje za nakup goriva za kmetijstvo.
(2) Fizične osebe upravičenost do nakupa goriva za kmetijstvo za tekoče leto preverijo prek odprtega portala eDavki z vnosom enolične identifikacijske oznake v strukturi, ki je določena v 5. členu tega pravilnika.
(3) Pravne osebe ali samostojni podjetniki posamezniki upravičenost do nakupa goriva za kmetijstvo za tekoče leto preverijo prek odprtega portala eDavki z vnosom davčne številke.
(4) Pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, ki za tekoče leto izpolnjuje pogoj za nakup goriva za kmetijstvo, v informacijski sistem davčnega organa vnese ime, priimek in davčno številko osebe, ki je odgovorna za nakup goriva za kmetijstvo, s čimer se ji v informacijskem sistemu davčnega organa dodeli enolična identifikacija oznaka v strukturi, kot je določena v 5. členu tega pravilnika. Navodila in postopki za vnos podatkov iz tega odstavka so objavljeni na spletnih straneh davčnega organa.
5. člen 
(enolična identifikacijska oznaka) 
Enolična identifikacijska oznaka iz petega odstavka 94. člena zakona je 11-mestna številčna oznaka v strukturi DDDDDDDDMMM. Njeni sestavni deli so:
– DDDDDDDD: davčna številka osebe iz petega odstavka 94. člena zakona;
– MMM: 11. do 13. številka enotne matične številke občana, fizične osebe iz petega odstavka 94. člena zakona ali fizične osebe, ki jo je oseba iz petega odstavka 94. člena zakona, ki je pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, določila za nakup goriva za kmetijstvo.
6. člen 
(dostop do informacijskega sistema davčnega organa) 
(1) Trgovec, ki prodaja gorivo za kmetijstvo, si za potrebe ugotavljanja upravičenosti do nakupa goriva za kmetijstvo zagotovi dostop do informacijskega sistema davčnega organa v skladu s postopkom, ki je objavljen na spletnih straneh davčnega organa.
(2) Če dostop do informacijskega sistema davčnega organa ni na voljo, trgovec, ki prodaja gorivo za kmetijstvo, preveri obstoj enolične identifikacijske oznake kupca goriva za kmetijstvo pri davčnem organu. Davčni organ informacijo o nedelovanju informacijskega sistema objavi na svoji spletni strani.
7. člen 
(poročanje o količini prodanega goriva za kmetijstvo) 
Trgovec, ki prodaja gorivo za kmetijstvo, predloži poročilo iz osmega odstavka 94. člena v elektronski obliki prek informacijskega sistema davčnega organa na obrazcu Poročilo o prodaji goriva za kmetijstvo, ki je objavljen na spletni strani davčnega organa in vsebuje naslednje podatke: identifikacijske podatke trgovca, ki prodaja gorivo za kmetijstvo, obdobje poročanja in količino prodanega goriva za kmetijstvo.
8. člen 
(poraba goriva za vozila z vgrajenimi napravami) 
Za vozila z vgrajenimi napravami, ki izpolnjujejo pogoje za nakup goriva za kmetijstvo v skladu s 94. členom zakona in pogoje za vračilo trošarine v skladu s 95. členom zakona, in rezervoarja za pogon motorja in pogon kmetijske ali gozdarske mehanizacije nista ločena, se za celotno količino porabljenega goriva uveljavlja vračilo trošarine v skladu s 95. členom zakona.
KONČNA DOLOČBA 
9. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta pravilnik začne veljati 1. januarja 2023.
Št. 007-1014/2022/13
Ljubljana, dne 2. decembra 2022
EVA 2022-1611-0131
Klemen Boštjančič 
minister 
za finance 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti