Uradni list

Številka 155
Uradni list RS, št. 155/2022 z dne 9. 12. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 155/2022 z dne 9. 12. 2022

Kazalo

3866. Končno poročilo o izidu rednih volitev članov svetov krajevnih in vaških skupnosti Občine Medvode 20. novembra 2022, stran 12711.

  
K O N Č N O  P O R O Č I L O 
o izidu rednih volitev članov svetov krajevnih in vaških skupnosti Občine Medvode 20. novembra 2022 
Občinska volilna komisija Občine Medvode je na seji dne 24. 11. 2022 na podlagi zapisnikov o delu volilnih odborov pri ugotavljanju izida glasovanja za svete krajevnih in vaških skupnosti, ugotovila naslednje rezultate glasovanja ter izid volitev za člane svetov krajevnih in vaških skupnosti Občine Medvode:
1. KRAJEVNA SKUPNOST KATARINA
I. 
Na območju Krajevne skupnosti Katarina je bilo v volilni imenik vpisanih 209 volivcev.
II. 
Oddanih je bilo 70 glasovnic, od tega sta bili 2 glasovnici neveljavni.
III. 
Posamezni kandidati so dobili naslednje število glasov:
KATARINA KOŠOROK ŠUBIC
47
ALBIN KOŠIR
45
TOMAŽ KRAŠNA
45
PIKA FEKONJA 
39
PETER PAUL ARNEŽ
38
IV. 
Na podlagi 11. in 41. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08, 83/12, 68/17 in 93/20 – odl. US) je Občinska volilna komisija Občine Medvode ugotovila, da so v Svet Krajevne skupnosti Katarina izvoljeni naslednji kandidati:
KATARINA KOŠOROK ŠUBIC, roj. 18. 10. 1973, TOPOL PRI MEDVODAH 42
ALBIN KOŠIR, roj. 19. 2. 1944, TOPOL PRI MEDVODAH 8 A
TOMAŽ KRAŠNA, roj. 21. 7. 1974, TOPOL PRI MEDVODAH 52
PIKA FEKONJA, roj. 25. 11. 1969, TOPOL PRI MEDVODAH 37
PETER PAUL ARNEŽ, roj. 20. 3. 1966, BELO 47
2. KRAJEVNA SKUPNOST MEDVODE – CENTER
2. VOLILNA ENOTA
I. 
Na območju 2. volilne enote je bilo v volilni imenik vpisanih 578 volivcev.
II. 
Oddanih je bilo 153 glasovnic, od tega je bilo 17 glasovnic neveljavnih.
III. 
Posamezni kandidati so dobili naslednje število glasov:
DRAGAN DJUKIĆ
101
GORAN MILIVOJEVIĆ 
48
ANĐELKO VAHTARIČ
31
IV. 
Na podlagi 11. in 41. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08, 83/12, 68/17 in 93/20 – odl. US) je Občinska volilna komisija Občine Medvode ugotovila, da so v Svet Krajevne skupnosti Medvode – center iz 2. volilne enote izvoljeni naslednji kandidati:
DRAGAN DJUKIĆ, roj. 1. 11. 1955, MEDVODE, CESTA NA SVETJE 3
GORAN MILIVOJEVIĆ, roj. 26. 2. 1984, MEDVODE, MEDVOŠKA CESTA 18
ANĐELKO VAHTARIČ, roj. 16. 8. 1965, MEDVODE, VIŠNARJEVA ULICA 6
3. VOLILNA ENOTA
I. 
Na območju 3. volilne enote je bilo v volilni imenik vpisanih 884 volivcev.
II. 
Oddanih je bilo 278 glasovnic, od tega je bilo 54 glasovnic neveljavnih.
III. 
Kandidatka je dobila naslednje število glasov:
ZDENKA BOKAL
224
IV. 
Na podlagi 11. in 41. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08, 83/12 in 68/17) je Občinska volilna komisija Občine Medvode ugotovila, da je v Svet Krajevne skupnosti Medvode – center iz 3. volilne enote izvoljena naslednja kandidatka:
ZDENKA BOKAL, roj. 11. 10. 1954, MEDVODE, ZBILJSKA CESTA 69
4. VOLILNA ENOTA
I. 
Na območju 4. volilne enote je bilo v volilni imenik vpisanih 689 volivcev.
II. 
Oddanih je bilo 223 glasovnic, od tega je bilo 16 glasovnic neveljavnih.
III. 
Posamezna kandidata sta dobila naslednje število glasov:
VOJKO BIZANT
149
ŠPELA KOLARIČ
120
IV. 
Na podlagi 11. in 41. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08, 83/12, 68/17 in 93/20 – odl. US) je Občinska volilna komisija Občine Medvode ugotovila, da sta v Svet Krajevne skupnosti Medvode – center iz 4. volilne enote izvoljena naslednja kandidata:
VOJKO BIZANT, roj. 11. 2. 1953, MEDVODE, ŠTALČEVA ULICA 3
ŠPELA KOLARIČ, roj. 16. 5. 1975, MEDVODE, FINŽGARJEVA ULICA 6
3. KRAJEVNA SKUPNOST PIRNIČE
1. VOLILNA ENOTA
I. 
Na območju 1. volilne enote je bilo v volilni imenik vpisanih 666 volivcev.
II. 
Oddanih je bilo 238 glasovnic, od tega je bilo 6 glasovnic neveljavnih.
III. 
Posamezni kandidati so dobili naslednje število glasov:
MATIC PLAZNIK
131
NADA PREŠEREN
110
JANEZ KNEZ
60
IV. 
Na podlagi 11. in 41. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08, 83/12, 68/17 in 93/20 – odl. US) je Občinska volilna komisija Občine Medvode ugotovila, da sta v Svet Krajevne skupnosti Pirniče iz 1. volilne enote izvoljena naslednja kandidata:
MATIC PLAZNIK, roj. 18. 7. 1993, SPODNJE PIRNIČE 52 D
NADA PREŠEREN, roj. 12. 7. 1955, SPODNJE PIRNIČE 36 B
2. VOLILNA ENOTA
I. 
Na območju 2. volilne enote je bilo v volilni imenik vpisanih 449 volivcev.
II. 
Oddanih je bilo 163 glasovnic, od tega so bile 4 glasovnice neveljavne.
III. 
Posamezni kandidati so dobili naslednje število glasov:
ŠTEFAN ČEBAŠEK
99
IRENA SONC ŠLENC
63
STANKO OKOLIŠ
57
IV. 
Na podlagi 11. in 41. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08, 83/12, 68/17 in 93/20 – odl. US) je Občinska volilna komisija Občine Medvode ugotovila, da sta v Svet Krajevne skupnosti Pirniče iz 2. volilne enote izvoljena naslednja kandidata:
ŠTEFAN ČEBAŠEK, roj. 25. 9. 1960, VERJE 50 A
IRENA SONC ŠLENC, roj. 19. 9. 1978, VERJE 7 D
3. VOLILNA ENOTA
I. 
Na območju 3. volilne enote je bilo v volilni imenik vpisanih 508 volivcev.
II. 
Oddanih je bilo 141 glasovnic, od tega so bile 4 glasovnice neveljavne.
III. 
Posamezni kandidati so dobili naslednje število glasov:
STANKO KOPAČ
67
FRANC ERJAVEC
59
ALEKSANDER HIRŠMAN
33
BLAŽ KONČAN
32
IV. 
Na podlagi 11. in 41. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08, 83/12, 68/17 in 93/20 – odl. US) je Občinska volilna komisija Občine Medvode ugotovila, da sta v Svet Krajevne skupnosti Pirniče iz 3. volilne enote izvoljena naslednja kandidata:
STANKO KOPAČ, roj. 25. 3. 1954, VIKRČE 10 A
FRANC ERJAVEC, roj. 2. 6. 1961, ZAVRH POD ŠMARNO GORO 4
4. VOLILNA ENOTA
I. 
Na območju 4. volilne enote je bilo v volilni imenik vpisanih 1173 volivcev.
II. 
Oddanih je bilo 422 glasovnic, od tega je bilo 10 glasovnic neveljavnih.
III. 
Posamezni kandidati so dobili naslednje število glasov:
DAMJAN ZORE
196
MATIC MERJASEC
182
IVO REP
165
CVETKA ŽIDAN VALJAVEC
165
Ker sta zadnja dva kandidata prejela enako število glasov, bo na podlagi 12. člena v povezavi s 109. členom Zakona o lokalnih volitvah odločil o izvolitvi med njima žreb.
IV. 
Na podlagi 11. in 41. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08, 83/12, 68/17 in 93/20 – odl. US) je Občinska volilna komisija Občine Medvode ugotovila, da sta v Svet Krajevne skupnosti Pirniče iz 4. volilne enote izvoljena naslednja kandidata:
DAMJAN ZORE, roj. 14. 8. 1965, ZGORNJE PIRNIČE 116
MATIC MERJASEC, roj. 17. 8. 1990, ZGORNJE PIRNIČE 103
IVO REP, roj. 19. 12. 1959, ZGORNJE PIRNIČE 19 F
4. KRAJEVNA SKUPNOST PRESKA – ŽLEBE
1. VOLILNA ENOTA
I. 
Na območju 1. volilne enote je bilo v volilni imenik vpisanih 754 volivcev.
II. 
Oddanih je bilo 200 glasovnic, od tega je bilo 11 glasovnic neveljavnih.
III. 
Posamezna kandidata sta dobila naslednje število glasov:
NATAŠA BARLE
148
UROŠ PAPEŽ
69
IV. 
Na podlagi 11. in 41. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08, 83/12, 68/17 in 93/20 – odl. US) je Občinska volilna komisija Občine Medvode ugotovila, da sta v Svet Krajevne skupnosti Preska – Žlebe iz 1. volilne enote izvoljena naslednja kandidata:
NATAŠA BARLE, roj. 22. 7. 1968, MEDVODE, BARLETOVA CESTA 8
UROŠ PAPEŽ, roj. 15. 1. 1978, MEDVODE, BERGANTOVA CESTA 12
2. VOLILNA ENOTA
I. 
Na območju 2. volilne enote je bilo v volilni imenik vpisanih 671 volivcev.
II. 
Oddanih je bilo 186 glasovnic, od tega je bilo 5 glasovnic neveljavnih.
III. 
Posamezni kandidati so dobili naslednje število glasov:
ZVONKA HOČEVAR
99
DEJAN KRAJAČIĆ
71
MOJCA NOVINEC BABIČ
69
ALEŠ MIKLIČ
65
IV. 
Na podlagi 11. in 41. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08, 83/12, 68/17 in 93/20 – odl. US) je Občinska volilna komisija Občine Medvode ugotovila, da so v Svet Krajevne skupnosti Preska – Žlebe iz 2. volilne enote izvoljeni naslednji kandidati:
ZVONKA HOČEVAR, roj. 14. 6. 1958, MEDVODE, BOGATAJEVA ULICA 11
DEJAN KRAJAČIĆ, roj. 29. 9. 1976, MEDVODE, ŠKOFJELOŠKA CESTA 11
MOJCA NOVINEC BABIČ, roj. 11. 12. 1962, MEDVODE, TRILERJEVA ULICA 1
3. VOLILNA ENOTA
I. 
Na območju 3. volilne enote je bilo v volilni imenik vpisanih 461 volivcev.
II. 
Oddanih je bilo 146 glasovnic, od tega je bilo 14 glasovnic neveljavnih.
III. 
Posamezna kandidata sta dobila naslednje število glasov:
LADISLAV VIDMAR
68
BARBARA TERAŽ
65
IV. 
Na podlagi 11. in 41. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08, 83/12, 68/17 in 93/20 – odl. US) je Občinska volilna komisija Občine Medvode ugotovila, da sta v Svet Krajevne skupnosti Preska – Žlebe iz 3. volilne enote izvoljena naslednja kandidata:
LADISLAV VIDMAR, roj. 14. 7. 1957, ŽLEBE 47 C
BARBARA TERAŽ, roj. 2. 12. 1970, ŽLEBE 9
5. KRAJEVNA SKUPNOST SENICA
1. VOLILNA ENOTA
I. 
Na območju 1. volilne enote je bilo v volilni imenik vpisanih 121 volivcev.
II. 
Oddanih je bilo 70 glasovnic, vse glasovnice so bile veljavne.
III. 
Posamezni kandidati so dobili naslednje število glasov:
ZORAN ČREŠNIK
40
FRANC POLJANEC
36
IGOR JAMNIK
21
PETER CENTRIH
17
MARIJA RADOMAN
6
IV. 
Na podlagi 11. in 41. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08, 83/12, 68/17 in 93/20 – odl. US) je Občinska volilna komisija Občine Medvode ugotovila, da sta v Svet Krajevne skupnosti Senica iz 1. volilne enote izvoljena naslednja kandidata:
ZORAN ČREŠNIK, roj. 8. 9. 1956, SPODNJA SENICA 20 A
FRANC POLJANEC, roj. 23. 9. 1952, SPODNJA SENICA 12
2. VOLILNA ENOTA
I. 
Na območju 2. volilne enote je bilo v volilni imenik vpisanih 185 volivcev.
II. 
Oddanih je bilo 119 glasovnic, od tega je bila 1 glasovnica neveljavna.
III. 
Posamezni kandidati so dobili naslednje število glasov:
DAMIJAN BELEC
72
GAŠPER KOLAR
55
STANISLAV ULANEC
43
IV. 
Na podlagi 11. in 41. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08, 83/12, 68/17 in 93/20 – odl. US) je Občinska volilna komisija Občine Medvode ugotovila, da sta v Svet Krajevne skupnosti Senica iz 2. volilne enote izvoljena naslednja kandidata:
DAMIJAN BELEC, roj. 21. 9. 1971, SPODNJA SENICA 32 A
GAŠPER KOLAR, roj. 10. 6. 2003, SPODNJA SENICA 29 C
3. VOLILNA ENOTA
I. 
Na območju 3. volilne enote je bilo v volilni imenik vpisanih 245 volivcev.
II. 
Oddanih je bilo 88 glasovnic, od tega sta bili 2 glasovnici neveljavni.
III. 
Posamezni kandidati so dobili naslednje število glasov:
RAFAEL TEHOVNIK
61
KARMEN MARETIČ DEBELJAK
51
RUDOLF KALAN
41
IV. 
Na podlagi 11. in 41. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08, 83/12, 68/17 in 93/20 – odl. US) je Občinska volilna komisija Občine Medvode ugotovila, da so v Svet Krajevne skupnosti Senica iz 3. volilne enote izvoljeni naslednji kandidati:
RAFAEL TEHOVNIK, roj. 14. 11. 1968, ZGORNJA SENICA 20
KARMEN MARETIČ DEBELJAK, roj. 15. 1. 1963, ZGORNJA SENICA 2 C
RUDOLF KALAN, roj. 1. 2. 1964, ZGORNJA SENICA 17
4. VOLILNA ENOTA
I. 
Na območju 4. volilne enote je bilo v volilni imenik vpisanih 162 volivcev.
II. 
Oddanih je bilo 48 glasovnic, od tega je bila 1 glasovnica neveljavna.
III. 
Posamezna kandidata sta dobila naslednje število glasov:
GREGA BIZJAK
38
JASNA KRALJ
26
IV. 
Na podlagi 11. in 41. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08, 83/12, 68/17 in 93/20 – odl. US) je Občinska volilna komisija Občine Medvode ugotovila, da sta v Svet Krajevne skupnosti Senica iz 4. volilne enote izvoljena naslednja kandidata:
GREGA BIZJAK, roj. 4. 3. 1966, LADJA 1 B
JASNA KRALJ, roj. 5. 1. 1982, LADJA 33 D
6. KRAJEVNA SKUPNOST SMLEDNIK
1. VOLILNA ENOTA
I. 
Na območju 1. volilne enote je bilo v volilni imenik vpisanih 242 volivcev.
II. 
Oddanih je bilo 108 glasovnic, od tega je bilo 13 glasovnic neveljavnih.
III. 
Kandidat je dobil naslednje število glasov:
LEON STARE
95
IV. 
Na podlagi 11. in 41. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08, 83/12, 68/17 in 93/20 – odl. US) je Občinska volilna komisija Občine Medvode ugotovila, da je v Svet Krajevne skupnosti Smlednik iz 1. volilne enote izvoljen naslednji kandidat:
LEON STARE, roj. 20. 2. 1982, DRAGOČAJNA 9 A
2. VOLILNA ENOTA
I. 
Na območju 2. volilne enote je bilo v volilni imenik vpisanih 378 volivcev.
II. 
Oddanih je bilo 168 glasovnic, od tega so bile 4 glasovnice neveljavne.
III. 
Posamezna kandidata sta dobila naslednje število glasov:
JOŽE JANHAR
121
IVAN ŠPENKO
107
IV. 
Na podlagi 11. in 41. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08, 83/12, 68/17 in 93/20 – odl. US) je Občinska volilna komisija Občine Medvode ugotovila, da sta v Svet Krajevne skupnosti Smlednik iz 2. volilne enote izvoljena naslednja kandidata:
JOŽE JANHAR, roj. 20. 3. 1966, HRAŠE 46
IVAN ŠPENKO, roj. 8. 11. 1949, HRAŠE 54 A
3. VOLILNA ENOTA
I. 
Na območju 3. volilne enote je bilo v volilni imenik vpisanih 228 volivcev.
II. 
Oddanih je bilo 93 glasovnic, od tega sta bili 2 glasovnici neveljavni.
III. 
Kandidat je dobil naslednje število glasov:
JURE ŽITNIK
91
IV. 
Na podlagi 11. in 41. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08, 83/12, 68/17 in 93/20 – odl. US) je Občinska volilna komisija Občine Medvode ugotovila, da je v Svet Krajevne skupnosti Smlednik iz 3. volilne enote izvoljen naslednji kandidat:
JURE ŽITNIK, roj. 4. 4. 1984, MOŠE 1
4. VOLILNA ENOTA
I. 
Na območju 4. volilne enote je bilo v volilni imenik vpisanih 473 volivcev.
II. 
Oddanih je bilo 149 glasovnic, od tega je bilo 12 glasovnic neveljavnih.
III. 
Posamezna kandidata sta dobila naslednje število glasov:
MATEJ ULČAR
119
METOD FERBAR
82
IV. 
Na podlagi 11. in 41. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08, 83/12, 68/17 in 93/20 – odl. US) je Občinska volilna komisija Občine Medvode ugotovila, da sta v Svet Krajevne skupnosti Smlednik iz 4. volilne enote izvoljena naslednja kandidata:
MATEJ ULČAR, roj. 8. 2. 1988, SMLEDNIK 38 B
METOD FERBAR, roj. 16. 6. 1947, SMLEDNIK 38
5. VOLILNA ENOTA
I. 
Na območju 5. volilne enote je bilo v volilni imenik vpisanih 430 volivcev.
II. 
Oddanih je bilo 179 glasovnic, od tega je bilo 6 glasovnic neveljavnih.
III. 
Kandidat je dobil naslednje število glasov:
MARJAN MALI
173
IV. 
Na podlagi 11. in 41. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08, 83/12, 68/17 in 93/20 – odl. US) je Občinska volilna komisija Občine Medvode ugotovila, da je v Svet Krajevne skupnosti Smlednik iz 5. volilne enote izvoljen naslednji kandidat:
MARJAN MALI, roj. 23. 8. 1952, VALBURGA 96
7. KRAJEVNA SKUPNOST SORA
I. 
Na območju Krajevne skupnosti Sora je bilo v volilni imenik vpisanih 817 volivcev.
II. 
Oddanih je bilo 343 glasovnic, od tega je bilo 5 glasovnic neveljavnih.
III. 
Posamezni kandidati so dobili naslednje število glasov:
DOMINIK BRADEŠKO
225
DAMIR GABER
225
ANŽE PLEŠEC
202
MOJCA JURČIČ
182
TINA SOJER
182
ANJA RADŠEL
176
GREGOR TEHOVNIK
158
FRANC ZADNIKAR
98
JANA DEBELJAK
93
MIRKO JAVERŠEK
93
SILVESTER GABER
80
JERNEJA BOGATAJ
66
TOMAŽ ČARMAN
63
NATAŠA DREMOTA
55
IV. 
Na podlagi 11. in 41. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08, 83/12, 68/17 in 93/20 – odl. US) je Občinska volilna komisija Občine Medvode ugotovila, da so v Svet Krajevne skupnosti Sora izvoljeni naslednji kandidati:
DOMINIK BRADEŠKO, roj. 16. 5. 1980, RAKOVNIK 53
DAMIR GABER, roj. 29. 10. 1980, SORA 35 B
ANŽE PLEŠEC, roj. 23. 7. 1984, SORA 17
MOJCA JURČIČ, roj. 8. 1. 1986, DOL 18
TINA SOJER, roj. 2. 1. 1982, SORA 9 E
ANJA RADŠEL, roj. 17. 4. 1980, SORA 70
GREGOR TEHOVNIK, roj. 16. 5. 1980, RAKOVNIK 86
8. KRAJEVNA SKUPNOST TRNOVEC
I. 
Na območju Krajevne skupnosti Trnovec je bilo v volilni imenik vpisanih 157 volivcev.
II. 
Oddanih je bilo 64 glasovnic, vse glasovnice so bile veljavne.
III. 
Posamezni kandidati so dobili naslednje število glasov:
JURE OSREDKAR 
44
NUŠA TEHOVNIK
43
BARBARA ŠIFRER
42
ALOJZIJA BOZOVIČAR
38
JOŽE RADE
36
ANDREJ ČARMAN
25
BOGOMIR VOLK
14
IV. 
Na podlagi 11. in 41. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08, 83/12, 68/17 in 93/20 – odl. US) je Občinska volilna komisija Občine Medvode ugotovila, da so v Svet Krajevne skupnosti Trnovec izvoljeni naslednji kandidati:
JURE OSREDKAR, roj. 30. 9. 1983, TRNOVEC 11
NUŠA TEHOVNIK, roj. 21. 3. 1971, TRNOVEC 28 A
BARBARA ŠIFRER, roj. 25. 4. 1980, TRNOVEC 24 A
ALOJZIJA BOZOVIČAR, roj. 8. 6. 1964, TRNOVEC 15
JOŽE RADE, roj. 15. 1. 1978, TRNOVEC 12
9. KRAJEVNA SKUPNOST VAŠE – GORIČANE
I. 
Na območju Krajevne skupnosti Vaše – Goričane je bilo v volilni imenik vpisanih 889 volivcev.
II. 
Oddanih je bilo 216 glasovnic, od tega je bilo 9 glasovnic neveljavnih.
III. 
Posamezni kandidati so dobili naslednje število glasov:
BOŠTJAN LUŠTRIK 
124
JOŽE JARC
118
SAŠA MALENŠEK 
106
VIDA BALIŠ
97
STANKO NOVAK
94
ANA PLAVČAK
81
VLADIMIR GUMILAR
64
IV. 
Na podlagi 11. in 41. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08, 83/12, 68/17 in 93/20 – odl. US) je Občinska volilna komisija Občine Medvode ugotovila, da so v Svet Krajevne skupnosti Vaše – Goričane izvoljeni naslednji kandidati:
BOŠTJAN LUŠTRIK, roj. 10. 2. 1974, GORIČANE 35
JOŽE JARC, roj. 17. 8. 1971, VAŠE 5 G
SAŠA MALENŠEK, roj. 26. 4. 1974, GORIČANE 39 C
VIDA BALIŠ, roj. 14. 5. 1947, GORIČANE 1 B
STANKO NOVAK, roj. 11. 10. 1953, VAŠE 11 D
ANA PLAVČAK, roj. 7. 7. 1980, GORIČANE 23 G
VLADIMIR GUMILAR, roj. 25. 5. 1964, VAŠE 41 A
10. KRAJEVNA SKUPNOST ZBILJE
I. 
Na območju Krajevne skupnosti Zbilje je bilo v volilni imenik vpisanih 723 volivcev.
II. 
Oddanih je bilo 281 glasovnic, od tega je bilo 21 glasovnic neveljavnih.
III. 
Posamezni kandidati so dobili naslednje število glasov:
ANDREJ KALAN
141
DAMJAN SMOLE 
112
FRANC ŠETINA
111
PRIMOŽ LOČNIŠKAR
110
TEA REZELJ
105
KARL VERNIK
94
VOJKA LOČNIŠKAR PIPAN
89
MANCA PODVIZ
89
ANA JERINA
85
IV. 
Na podlagi 11. in 41. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08, 83/12, 68/17 in 93/20 – odl. US) je Občinska volilna komisija Občine Medvode ugotovila, da so v Svet Krajevne skupnosti Zbilje izvoljeni naslednji kandidati:
ANDREJ KALAN, roj. 30. 11. 1974, ZBILJE 35 A
DAMJAN SMOLE, roj. 27. 9. 1993, ZBILJE 39
FRANC ŠETINA, roj. 23. 3. 1948, ZBILJE 97
PRIMOŽ LOČNIŠKAR, roj. 1. 1. 1948, ZBILJE 47 D
TEA REZELJ, roj. 23. 12. 1979, ZBILJE 31
11. VAŠKA SKUPNOST STUDENČICE
I. 
Na območju Vaške skupnosti Studenčice je bilo v volilni imenik vpisanih 125 volivcev.
II. 
Oddanih je bilo 58 glasovnic, od tega sta bili 2 glasovnici neveljavni.
III. 
Posamezni kandidati so dobili naslednje število glasov:
NINA OMEJC 
45
TADEJ MRAK
40
MARKO MRAK
38
ANAMARIJA MRAK
37
MOJCA BOKAN 
36
IV. 
Na podlagi 11. in 41. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08, 83/12, 68/17 in 93/20 – odl. US) je Občinska volilna komisija Občine Medvode ugotovila, da so v Svet Vaške skupnosti Studenčice izvoljeni naslednji kandidati:
NINA OMEJC, roj. 2. 8. 1994, STUDENČICE 12
TADEJ MRAK, roj. 26. 12. 1983, STUDENČICE 44
MARKO MRAK, roj. 19. 12. 1983, STUDENČICE 29
ANAMARIJA MRAK, roj. 13. 10. 1995, STUDENČICE 30
MOJCA BOKAN, roj. 13. 9. 1980, STUDENČICE 42
12. VAŠKA SKUPNOST TEHOVEC
I. 
Na območju Vaške skupnosti Tehovec je bilo v volilni imenik vpisanih 25 volivcev.
II. 
Oddanih je bilo 14 glasovnic, vse glasovnice so bile veljavne.
III. 
Posamezni kandidati so dobili naslednje število glasov:
DOMINIK KOŠIR
13
FRANČIŠEK MALOVRH
12
MARIJA KEJŽAR KREK
7
IV. 
Na podlagi 11. in 41. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08, 83/12, 68/17 in 93/20 – odl. US) je Občinska volilna komisija Občine Medvode ugotovila, da so v Svet Vaške skupnosti Tehovec izvoljeni naslednji kandidati:
DOMINIK KOŠIR, roj. 23. 9. 1958, TEHOVEC 4
FRANČIŠEK MALOVRH, roj. 6. 9. 1971, TEHOVEC 6 A
MARIJA KEJŽAR KREK, roj. 28. 6. 1979, TEHOVEC 5
Št. 041-111/2022-3
Medvode, dne 24. novembra 2022
Občinska volilna komisija 
Občine Medvode 
predsednica 
Ema Tavčar
Roman Lavtar, član
Daniela Jaklič Železnik, članica
Lea Dermastja, članica

AAA Zlata odličnost