Uradni list

Številka 155
Uradni list RS, št. 155/2022 z dne 9. 12. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 155/2022 z dne 9. 12. 2022

Kazalo

3878. Poročilo o izidu volitev članov Občinskega sveta Občine Sevnica na lokalnih volitvah 2022, stran 12738.

  
Občinska volilna komisija Občine Sevnica na podlagi 90. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB3, 45/08, 83/12, 68/17 in 23/20 – odl. US) izdaja
P O R O Č I L O 
o izidu volitev članov Občinskega sveta Občine Sevnica na lokalnih volitvah 2022 
I. 
1. Na lokalnih volitvah, ki so potekale 20. novembra 2022, je imelo pravico voliti člane Občinskega sveta Občine Sevnica 14.189 volivcev.
2. Glasovanja se je udeležilo 7.274 volivcev oziroma 51,27 % volivcev, ki so imeli pravico voliti (volilna udeležba).
II. 
1. Za volitve članov občinskega sveta je bilo oddanih 7.251 glasovnic.
2. Veljavnih je bilo 7.095 glasovnic.
3. Neveljavnih je bilo 156 glasovnic.
III. 
Posamezne liste kandidatov so skupno v Občini Sevnica dobile naslednje število glasov:
Zap. št.
Ime liste 
Št. glasov
 % glasov
1
SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA
2.043
28,79
2
SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
1.879
26,48
3
GIBANJE SVOBODA
1.551
21,86
4
NEODVISNA LISTA ZA RAZVOJ KRAJEVNIH SKUPNOSTI V OBČINI SEVNICA
490
6,91
5
SOCIALNI DEMOKRATI
398
5,61
6
NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKI DEMOKRATI
299
4,21
7
DESUS – DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE
223
3,14
8
LEVICA
164
2,31
9
DRŽAVLJANSKO GIBANJE RESNI.CA
48
0,68
Skupaj
7.095
100,00
IV. 
Na podlagi 15. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB3, 45/08, 83/12, 68/17 in 23/20 – odl. US; v nadaljevanju: ZLV) je bilo v vseh volilnih enotah skupaj listam kandidatov neposredno podeljeno 15 mandatov.
Po posameznih volilnih enotah so listam kandidatov, glede na dobljeno število glasov in izračunan volilni količnik v volilni enoti, pripadli naslednji mandati in bili skladno z 18. in 84. členom ZLV izvoljeni spodaj navedeni kandidati. Kandidati so izvoljeni po vrstnem redu na listi, razen če je najmanj četrtina volivcev, ki so glasovali za posamezno listo kandidatov, oddala preferenčne glasove za posamezne kandidate z liste. V tem primeru so z liste izvoljeni kandidati, ki so dobili največje število preferenčnih glasov po zaporedju največjega števila preferenčnih glasov, kolikor število preferenčnih glasov posameznega kandidata presega 10 odstotkov števila vseh glasov, oddanih za listo. Če po tem pravilu ni izvoljenih toliko kandidatov, kolikor mandatov pripada posamezni listi, se preostali mandati dodelijo kandidatom po vrstnem redu kandidatov na listi.
1. VOLILNA ENOTA
Ime liste
Ime in priimek
SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA
Gregor Korene
SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA
Marjan Ločičnik (P)
SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
Srečko Ocvirk
GIBANJE SVOBODA
Gorazd Zupanc
2. VOLILNA ENOTA
Ime liste
Ime in priimek
SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA
Tanja Novšak
SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
Božidar Groboljšek
GIBANJE SVOBODA
Rok Petančič
3. VOLILNA ENOTA
Ime liste
Ime in priimek
SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA
Tomaž Lisec
SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
Vincenc Knez
GIBANJE SVOBODA
Jernej Žnidaršič
4. VOLILNA ENOTA
Ime liste
Ime in priimek
SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA
Ivan Orešnik
SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA
Miro Juntez (P)
SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
Janez Kukec
SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
Boštjan Repovž (P)
GIBANJE SVOBODA
Rado Kostrevc
(P)- izvoljen s preferenčnimi glasovi
V. 
V skladu s 16. členom ZLV se preostalih 10 mandatov, ki niso bili razdeljeni v volilnih enotah, razdeli na ravni občine na podlagi seštevkov glasov, oddanih za istoimenske liste v vseh štirih volilnih enotah.
Izhajajoč iz seštevkov glasov, ki so jih dobile istoimenske liste v vseh štirih volilnih enotah, deljenih s števili od 1 do 25 (d'Hondtov sistem), je zaporedje najvišjih 25 količnikov naslednje:
Količnik po d'Hondtu na glasovih list
Število mandatov v občini: 25
Zap. št.
Količnik
Ime liste
1
2.043,00
SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA
2
1.879,00
SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
3
1.551,00
GIBANJE SVOBODA
4
1.021,50
SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA
5
939,50
SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
6
775,50
GIBANJE SVOBODA
7
681,00
SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA
8
626,33
SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
9
517,00
GIBANJE SVOBODA
10
510,75
SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA
11
490,00
NEODVISNA LISTA ZA RAZVOJ KRAJEVNIH SKUPNOSTI V OBČINI SEVNICA
12
469,75
SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
13
408,60
SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA
14
398,00
SOCIALNI DEMOKRATI
15
387,75
GIBANJE SVOBODA
16
375,80
SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
17
340,50
SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA
18
313,17
SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
19
310,20
GIBANJE SVOBODA
20
299,00
NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKI DEMOKRATI
21
291,86
SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA
22
268,43
SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
23
258,50
GIBANJE SVOBODA
24
255,38
SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA
25
245,00
NEODVISNA LISTA ZA RAZVOJ KRAJEVNIH SKUPNOSTI V OBČINI SEVNICA
26
234,88
SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
27
227,00
SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA
28
223,00
DESUS – DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE
29
221,57
GIBANJE SVOBODA
30
208,78
SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
Istoimenskim listam se pri delitvi mandatov na ravni Občine Sevnica dodeli toliko mandatov, kolikor znaša razlika med številom mandatov izračunanih po prej navedenem sistemu in številom mandatov, ki so jih istoimenske liste že dobile v volilnih enotah.
Ti mandati se dodelijo listam v tistih volilnih enotah, ki imajo največje ostanke glasov v razmerju do količnika v volilni enoti. Na ta način so dobile mandate še naslednje liste po posameznih volilnih enotah in bili izvoljeni kandidati na teh listah:
1. VOLILNA ENOTA
Ime liste
Ime in priimek
SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
Majda Jazbec
GIBANJE SVOBODA
Anita Žulič
NEODVISNA LISTA ZA RAZVOJ KRAJEVNIH SKUPNOSTI V OBČINI SEVNICA
Damjan Žibert
2. VOLILNA ENOTA
Ime liste
Ime in priimek
SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA
Marko Kotar
GIBANJE SVOBODA
Biljana Bahat Vovk
NEODVISNA LISTA ZA RAZVOJ KRAJEVNIH SKUPNOSTI V OBČINI SEVNICA
Stanislava Žičkar
SOCIALNI DEMOKRATI
Ana Jelančić
3. VOLILNA ENOTA
Ime liste
Ime in priimek
SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA
Brigita Karlovšek
SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
Janoš Janc (P)
4. VOLILNA ENOTA
Ime liste
Ime in priimek
NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKI DEMOKRATI
Edvard Turk
(P)- izvoljen s preferenčnimi glasovi
VI. 
Člani Občinskega sveta Občine Sevnica, izvoljeni na lokalnih volitvah 20. novembra 2022 so:
1. SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA
Št.
Ime in priimek
Št. volilne enote
1.
Gregor Korene
1
2.
Marjan Ločičnik
1
3.
Tanja Novšak
2
4.
Marko Kotar
2
5.
Tomaž Lisec
3
6.
Brigita Karlovšek
3
7.
Ivan Orešnik
4
8.
Miro Juntez
4
2. SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
Št.
Ime in priimek
Št. volilne enote
1.
Srečko Ocvirk
1
2.
Majda Jazbec
1
3.
Božidar Groboljšek
2
4.
Vincenc Knez
3
5.
Janoš Janc
3
6.
Janez Kukec
4
7.
Boštjan Repovž
4
3. GIBANJE SVOBODA
Št.
Ime in priimek
Št. volilne enote
1.
Gorazd Zupanc
1
2.
Anita Žulič
1
3.
Rok Petančič
2
4.
Biljana Bahat Vovk
2
5.
Jernej Žnidaršič
3
6.
Rado Kostrevc
4
4. NEODVISNA LISTA ZA RAZVOJ KRAJEVNIH SKUPNOSTI V OBČINI SEVNICA
Št.
Ime in priimek
Št. volilne enote
1.
Damjan Žibert
1
2.
Stanislava Žičkar
2
5. SOCIALNI DEMOKRATI
Št.
Ime in priimek
Št. volilne enote
1.
Ana Jelančić
2
6. NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKI DEMOKRATI
Št.
Ime in priimek
Št. volilne enote
1.
Edvard Turk
4
Št. 041-0002/2022
Sevnica, dne 23. novembra 2022
Roman Strlekar 
tajnik 
Občinske volilne komisije 
Občine Sevnica
Anton Grilc 
predsednik 
Občinske volilne komisije 
Občine Sevnica
 

AAA Zlata odličnost