Uradni list

Številka 155
Uradni list RS, št. 155/2022 z dne 9. 12. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 155/2022 z dne 9. 12. 2022

Kazalo

3838. Dopolnitev Poslovnika Fiskalnega sveta (PoFS-A), stran 12632.

  
Na podlagi 2. člena prehodne in končne določbe Zakona o fiskalnem pravilu (ZFisP-A) (Uradni list RS, št. 129/22) je Fiskalni svet na 204. seji dne 1. 12. 2022 sprejel
D O P O L N I T E V  P O S L O V N I K A 
Fiskalnega sveta (PoFS-A) 
1. člen 
V Poslovniku Fiskalnega sveta (Uradni list RS, št. 26/17) se za 19. členom doda novo poglavje VII. POLOŽAJ ČLANOV FISKALNEGA SVETA PO IZTEKU FUNKCIJE in nov 20. člen, ki se glasi:
»VII. POLOŽAJ ČLANOV FISKALNEGA SVETA PO IZTEKU FUNKCIJE 
20. člen 
(1) O tem, kateri izmed članov Fiskalnega sveta po izteku funkcije nadaljuje z opravljanjem funkcije člana Fiskalnega sveta v primeru, če državni zbor ne izvoli kandidatov za obe prosti mesti (deveti odstavek 9. člena Zakona o fiskalnem pravilu), se odloči z žrebom na seji Fiskalnega sveta.
(2) Sejo vodi predsednik. Pred pričetkom žrebanja predsednik prebere pravila žrebanja.
(3) Na seji morajo biti obvezno osebno navzoči predsednica oziroma predsednik državnega zbora in oba člana Fiskalnega sveta, katerih funkcija se izteka.
(4) Pred pričetkom žrebanja vložita člana Fiskalnega sveta v kroglici, enaki po barvi in obliki, lističa s svojim osebnim imenom in kroglici vstavita v volilno skrinjico. Najstarejši javni uslužbenec Fiskalnega sveta kroglici premeša, izvleče prvo kroglico in jo preda predsedniku Fiskalnega sveta. Predsednik Fiskalnega sveta na podlagi lističa iz prve kroglice razglasi ime člana Fiskalnega sveta, ki nadaljuje z opravljanjem funkcije po izteku funkcije do imenovanja novega člana. Po razglasitvi najstarejši javni uslužbenec Fiskalnega sveta izvleče še drugo kroglico, ki je ostala v volilni skrinjici, in jo preda predsedniku Fiskalnega sveta. Predsednik Fiskalnega sveta prebere osebno ime člana na lističu.
(5) V zapisnik seje o žrebanju se vpiše ugotovitev, kateri izmed članov Fiskalnega sveta nadaljuje z opravljanjem funkcije člana Fiskalnega sveta.
(6) Žreb se opravi najpozneje deset dni pred iztekom mandata članov Fiskalnega sveta, če to ni mogoče, pa najkasneje naslednji dan, ko je znan izid volitev v državnem zboru.
(7) Po opravljenem postopku žreba iz prejšnjih odstavkov Fiskalni svet v Uradnem listu Republike Slovenije objavi sklep z osebnim imenom člana Fiskalnega sveta, ki nadaljuje z opravljanjem funkcije.«
KONČNA DOLOČBA 
2. člen 
Ta dopolnitev poslovnika začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00-4/2022/1
Ljubljana, dne 1. decembra 2022
Fiskalni svet 
dr. Davorin Kračun 
predsednik 

AAA Zlata odličnost