Uradni list

Številka 155
Uradni list RS, št. 155/2022 z dne 9. 12. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 155/2022 z dne 9. 12. 2022

Kazalo

D 164/2022 Os-3401/22, Stran 2607
Pri Okrajnem sodišču v Ormožu je v teku zapuščinski postopek po pokojni Mariji Nečemer, rojeni Hažič (tudi Hažić), zadnji znani naslov 1857 Mayfair Avenue, Westchester Ilinois, Združene države Amerike, zadnji znani naslov v Sloveniji je Gomila pri Kogu 34, p. Kog, razglašeni za mrtvo z dnem 27. 3. 1973.
Tekom postopka je sodišče ugotovilo, da je Marija Nečemer bila hčerka Hažič Marka in Marije, rojene Borko. Na podlagi sklepa o dedovanju Okrajnega sodišče v Ljutomeru z dnem 6. 6. 1952 je po pokojnem očetu Hažič Marku podedovala solastniški delež 1/8 nepremičnin v k.o. Kog. V zemljiško knjigo je vpisana brez rojstnega podatka ali EMŠO podatka. Datum njene smrti je naslovno sodišče ugotavljalo v postopku N 21/2020, kjer je bilo ugotovljeno, da se je v mladosti odselila v Ameriko. Opravljene uradne poizvedbe v postopku N 21/2020 pri Veleposlaništvu Republike Slovenije v Združenih državah Amerike oziroma pri Ministrstvu RS za zunanje zadeve, niso obrodile sadov, saj sodišču ni uspelo pridobiti nobenih podatkov o njej. Glede na vsa znana dejstva jo je sodišče razglasilo za pokojno z dnem 27. 3. 1973. Iz zbrane dokumentacije je moč razbrati, da je imela brata Marka Hažiča in sestro Sabino Lesar, rojeno Hažič.
Ker sodišče ni uspelo pridobiti nobenih podatkov o morebitnih potomcih pokojne Marije Nečemer, sodišče na podlagi 206. člena Zakona o dedovanju poziva vse, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine na podlagi zakona, da se priglasijo sodišču v enem letu od objave tega oklica v Uradnem listu RS in na sodni deski sodišča. Po preteku tega roka bo sodišče zapuščinski postopek nadaljevalo ter opravilo zapuščinsko obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi razpolaga.
Okrajno sodišče v Ormožu 
dne 24. 10. 2022 

AAA Zlata odličnost