Uradni list

Številka 155
Uradni list RS, št. 155/2022 z dne 9. 12. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 155/2022 z dne 9. 12. 2022

Kazalo

3874. Poročilo občinske volilne komisije o izidu volitev za župana, članov Občinskega sveta Občine Ribnica in članov svetov krajevnih skupnosti na območju Občine Ribnica na lokalnih volitvah 2022, stran 12731.

  
P O R O Č I L O 
občinske volilne komisije o izidu volitev za župana, članov Občinskega sveta Občine Ribnica in članov svetov krajevnih skupnosti na območju Občine Ribnica na lokalnih volitvah 2022 
V nedeljo, dne 20. novembra, so bile izvedene lokalne volitve za župana, za člane občinskega sveta in za člane svetov krajevnih skupnosti na območju Občine Ribnica. V volilne imenike je bilo vpisanih 7.621 volivcev. Volitev se je udeležilo 3.591 volivcev. Volilna udeležba je bila 47,12 %.
I. Volitve za župana
Volitve za župana Občine Ribnica so potekale po večinskem sistemu. Od skupaj oddanih 3.591 glasovnic je bilo 370 neveljavnih.
Za župana je kandidiral 1 kandidat, ki je prejel naslednje število glasov:
1. SAMO POGORELC
3.221 glasov
100 %
 
Samo Pogorelc je bil edini kandidat, zato je izvoljen za župana Občine Ribnica.
II. Volitve za člane občinskega sveta
Volitve za člane Občinskega sveta Občine Ribnica so potekale po proporcionalnem sistemu. Območje Občine Ribnica je bilo razdeljeno na tri volilne enote. V prvi volilni enoti smo volili sedem članov, v drugi in tretji pa po šest članov občinskega sveta. Od 3.591 oddanih glasovnic je bilo 58 neveljavnih.
Posamezne liste kandidatov so v občini dobile naslednje število glasov:
Št. in ime liste
Št. dod. mand.
Glasov
 % glasov
1. LISTA SAMA POGORELCA 
11
1.775
50,24
2. NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKI DEMOKRATI
3
603
17,07
3. SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
0
24
0,68
4. SOCIALNI DEMOKRATI – SD
0
113
3,20
5. SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA – SDS
3
469
13,27
6. NEODVISNA LISTA MLADIH MOJA RIBNICA
0
156
4,42
7. NEODVISNA LISTA ZLATA RIBICA
2
393
11,12
SKUPAJ
19
3.533
100
V posameznih volilnih enotah so bili izvoljeni naslednji kandidati:
VOLILNA ENOTA 1
IME IN PRIIMEK 
PREDLAGATELJ
Iztok Mihelič, roj. 27. 7. 1972 
Gorenjska cesta 55, 1310 Ribnica
LISTA SAMA POGORELCA
Aleksandra Petek, roj. 25. 12. 1981 
Gornje Lepovče 114, 1310 Ribnica
LISTA SAMA POGORELCA
Vojko Štanfelj, roj. 3. 9. 1958 
Gornje Lepovče 98, 1310 Ribnica
LISTA SAMA POGORELCA
Maruša Čop, roj. 13. 1. 1971 
Gorenjska cesta 11a, 1310 Ribnica
LISTA SAMA POGORELCA
Nik Starc, roj. 3. 10. 1978 
Vrvarska pot 5, 1310 Ribnica
LISTA SAMA POGORELCA
Barbara Možina, roj. 10. 6. 1987 
Prijateljev trg 2, 1310 Ribnica
NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKI DEMOKRATI
Vladka Turk Mate, roj. 10. 3. 1965 
Prešernova ulica 17, 1310 Ribnica
SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA – SDS
VOLILNA ENOTA 2
IME IN PRIIMEK 
PREDLAGATELJ
Samo Pogorelc, roj. 9. 3. 1986 
Humec 25, 1331 Dolenja vas
LISTA SAMA POGORELCA
Klavdija Vidervol Sinanović, roj. 30. 8. 1980 
Nemška vas 46a, 1310 Ribnica
LISTA SAMA POGORELCA
Mitja Govže, roj. 12. 5. 1987 
Hrovača 82, 1310 Ribnica
LISTA SAMA POGORELCA
Janez Petek, roj. 15. 10. 1984 
Hrovača 36a, 1310 Ribnica
NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKI DEMOKRATI
Tina Mate, roj. 25. 10. 1985 
Goriča vas 51, 1310 Ribnica
SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA – SDS
Jože Arko, roj. 31. 1. 1972 
Otavice 29, 1310 Ribnica
NEODVISNA LISTA ZLATA RIBICA
VOLILNA ENOTA 3
IME IN PRIIMEK 
PREDLAGATELJ
Karmen Tomšič, roj. 29. 7. 1971 
Grič Cesta IX/7, 1310 Ribnica
LISTA SAMA POGORELCA
Gašper Pirnat, roj. 6. 9. 1984 
Velike Poljane 23, 1316 Ortnek
LISTA SAMA POGORELCA
mag. Mateja Rovan, roj. 14. 11. 1973 
Breg pri Ribnici 93, 1310 Ribnica
LISTA SAMA POGORELCA
Aleš Mihelič, roj. 14. 4. 1984 
Kot pri Ribnici 6, 1310 Ribnica
NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKI DEMOKRATI
Vinko Levstek, roj. 15. 7. 1968 
Graben 1a, 1316 Ortnek
SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA – SDS
Jože Andolšek, roj. 17. 7. 1977 
Velike Poljane 30a, 1316 Ortnek
NEODVISNA LISTA ZLATA RIBICA
III. Volitve za člane svetov krajevnih skupnosti
Volitve za člane krajevnih skupnosti so potekale po večinskem sistemu. Krajevni skupnosti Ribnica in Dolenja vas sta razdeljeni na tri volilne enote, krajevni skupnosti Velike Poljane in Sveti Gregor pa na volilne enote nista razdeljeni.
V posameznih krajevnih skupnostih so bili izvoljeni naslednji kandidati:
KS RIBNICA
VOLILNA ENOTA 1
IME IN PRIIMEK 
PREDLAGATELJ
Primož Zver, roj. 10. 11. 1982 
Gorenjska cesta 35A, 1310 Ribnica
LISTA SAMA POGORELCA
Marko Burger, roj. 13. 6. 1954 
Kurirska pot 9, 1310 Ribnica
LISTA SAMA POGORELCA
Majda Ilc Hussein, roj. 15. 11. 1973 
Škrabčev trg 36, 1310 Ribnica
LISTA SAMA POGORELCA
VOLILNA ENOTA 2
IME IN PRIIMEK 
PREDLAGATELJ
Fortunat Šilc, roj. 3. 10. 1959 
Grič Cesta VIII/18, 1310 Ribnica
LISTA SAMA POGORELCA
Ana Dejak, roj. 26. 7. 1993 
Dolenji Lazi 26A, 1310 Ribnica
LISTA SAMA POGORELCA
Pavel Fajfar, roj. 23. 6. 1980 
Breg pri Ribnici 102, 1310 Ribnica
LISTA SAMA POGORELCA
VOLILNA ENOTA 3
IME IN PRIIMEK 
PREDLAGATELJ
Franc Češarek, roj. 30. 12. 1956 
Nemška vas 41A, 1310 Ribnica
LISTA SAMA POGORELCA
Emil Nosan, roj. 21. 1. 1968 
Sajevec 18, 1310 Ribnica
LISTA SAMA POGORELCA
Jelena Klun, roj. 30. 8. 1973 
Hrovača 7, 1310 Ribnica
LISTA SAMA POGORELCA
KS DOLENJA VAS
VOLILNA ENOTA 1
IME IN PRIIMEK 
PREDLAGATELJ
Simon Pogorelc, roj. 20. 6. 1987 
Mali Humec 3, 1331 Dolenja vas
LISTA SAMA POGORELCA
Vesna Levstik, roj. 17. 8. 1988 
Humec 37, 1331 Dolenja vas
LISTA SAMA POGORELCA
Aleš Andoljšek, roj. 19. 7. 1986 
Za vodo 2, 1331 Dolenja vas
LISTA SAMA POGORELCA
VOLILNA ENOTA 2
IME IN PRIIMEK
PREDLAGATELJ
Simon Starc, roj. 19. 7. 1979 
Prigorica 31, 1331 Dolenja vas
LISTA SAMA POGORELCA
Barbara Nosan, roj. 23. 8. 1977 
Prigorica 113, 1331 Dolenja vas
LISTA SAMA POGORELCA
VOLILNA ENOTA 3
IME IN PRIIMEK 
PREDLAGATELJ
Mitja Merhar, roj. 29. 8. 1981 
Blate 1, 1331 Dolenja vas
LISTA SAMA POGORELCA
Breda Lovšin, roj. 9. 2. 1954 
Rakitnica 72, 1331 Dolenja vas
OLIVER KOGOJ IN SKUPINA VOLIVCEV
KS SVETI GREGOR
IME IN PRIIMEK 
PREDLAGATELJ
Franc Modic, roj. 9. 8. 1961 
Marolče 9, 1316 Ortnek
RUDI ADAMIČ IN SKUPINA VOLIVCEV
Petra Marolt, roj. 7. 6. 1985 
Brinovščica 3, 1316 Ortnek
RUDI ADAMIČ IN SKUPINA VOLIVCEV
Sabina Zgonec, roj. 4. 3. 1991 
Junčje 1a, 1315 Velike Lašče
RUDI ADAMIČ IN SKUPINA VOLIVCEV
Peter Adamič, roj, 19. 2. 1966 
Andol 2, 1316 Ortnek
LISTA SAMA POGORELCA
Monika Perovšek, roj. 19. 10. 1996 
Krnče 4, 1316 Ortnek
LISTA SAMA POGORELCA
KS VELIKE POLJANE
IME IN PRIIMEK
PREDLAGATELJ
Jože Andolšek, roj. 17. 7. 1977 
Velike Poljane 30a, 1316 Ortnek
NEODVISNA LISTA ZLATA RIBICA
Gregor Čampa, roj. 18. 3. 1980 
Velike Poljane 21, 1316 Ortnek
NEODVISNA LISTA ZLATA RIBICA
Matej Drobnič, roj. 22. 4. 1997 
Velike Poljane 30, 1316 Ortnek
LISTA SAMA POGORELCA
Urban Pirnat, roj. 11. 11. 1982 
Velike Poljane 23, 1316 Ortnek
LISTA SAMA POGORELCA
Martin Mate, roj. 13. 6. 1976 
Dolenje Podpoljane 7, 1316 Ortnek
BOŠTJAN KRESAL IN SKUPINA VOLIVCEV
Št. 041-0006/2022
Ribnica, dne 22. novembra 2022
Saša Močilnikar Tanko 
Predsednica ObVK 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti