Uradni list

Številka 155
Uradni list RS, št. 155/2022 z dne 9. 12. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 155/2022 z dne 9. 12. 2022

Kazalo

3859. Poročilo o izidu volitev članov Občinskega sveta Občine Kamnik, stran 12699.

  
Občinska volilna komisija Občine Kamnik skladno s 86. in 90. členom Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB3, 45/08, 83/12, 68/17 in 93/20 – odl. US), na podlagi ugotovljenih rezultatov volitev članov Občinskega sveta Občine Kamnik, izdaja
P O R O Č I L O 
o izidu volitev članov Občinskega sveta Občine Kamnik 
I. 
Občinska volilna komisija Občine Kamnik je na seji dne 21. 11. 2022 ugotovila in potrdila naslednji izid glasovanja za volitve članov Občinskega sveta Občine Kamnik:
Od skupno 23.467 volivcev z območja Občine Kamnik jih je po volilnem imeniku glasovalo 10.437. S potrdilom ni glasoval nihče. Oddanih je bilo 10.437 veljavnih glasovnic, 227 je bilo neveljavnih, vključno z neoddanimi. Volilna udeležba je bila 44,48 %.
Posamezne liste kandidatov so po volilnih enotah dobile naslednje skupno število glasov:
VOLILNA ENOTA 01
Skupno število mandatov: 6
Izžrebana številka
Ime liste
Število glasov
Odstotek glasov ( %)
Število izvoljenih
Število za žreb
4
LISTA MATEJA SLAPARJA
885
31,79
2
0
1
NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKI DEMOKRATI
760
27,30
2
0
3
LISTA SANDIJA URŠIČA
216
7,76
1
0
6
SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
188
6,75
1
0
5
GIBANJE SVOBODA
305
10,96
0
0
8
SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA
242
8,69
0
0
7
LISTA DUŠANA PAPEŽA
121
4,35
0
0
2
SOCIALNI DEMOKRATI
67
2,41
0
0
VOLILNA ENOTA 02
Skupno število mandatov: 6
Izžrebana številka
Ime liste
Število glasov
Odstotek glasov ( %)
Število izvoljenih
Število za žreb
4
LISTA MATEJA SLAPARJA
887
36,82
2
0
3
LISTA SANDIJA URŠIČA
347
14,40
1
0
1
NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKI DEMOKRATI
328
13,62
1
0
5
GIBANJE SVOBODA
270
11,21
1
0
7
LISTA DUŠANA PAPEŽA
230
9,55
1
0
8
SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA
177
7,35
0
0
6
SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
112
4,65
0
0
2
SOCIALNI DEMOKRATI
58
2,41
0
0
VOLILNA ENOTA 03
Skupno število mandatov: 7
Izžrebana številka
Ime liste
Število glasov
Odstotek glasov ( %)
Število izvoljenih
Število za žreb
4
LISTA MATEJA SLAPARJA
548
30,16
3
0
5
GIBANJE SVOBODA
343
18,88
1
0
1
NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKI DEMOKRATI
269
14,80
1
0
3
LISTA SANDIJA URŠIČA
262
14,42
1
0
8
SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA
142
7,82
1
0
2
SOCIALNI DEMOKRATI
117
6,44
0
0
7
LISTA DUŠANA PAPEŽA
108
5,94
0
0
6
SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
28
1,54
0
0
VOLILNA ENOTA 04
Skupno število mandatov: 10
Izžrebana številka
Ime liste
Število glasov
Odstotek glasov ( %)
Število izvoljenih
Število za žreb
4
LISTA MATEJA SLAPARJA
889
27,78
3
0
5
GIBANJE SVOBODA
618
19,31
2
0
3
LISTA SANDIJA URŠIČA
514
16,06
1
0
1
NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKI DEMOKRATI
431
13,47
1
0
8
SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA
248
7,75
1
0
7
LISTA DUŠANA PAPEŽA
219
6,84
1
0
2
SOCIALNI DEMOKRATI
207
6,47
1
0
6
SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
74
2,31
0
0
II. 
Na podlagi 15. člena Zakona o lokalnih volitvah je v vseh volilnih enotah skupaj listam kandidatov po sistemu navadnega (Harejevega) količnika direktno podeljenih 14 mandatov:
VOLILNA ENOTA 01
Št. mandatov: 6
Količnik: 464,00
Glasov
 % gls.
Mand.
 % ostan.
Št.
Ime liste
760
27,30
1
63,79
1
NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKI DEMOKRATI
67
2,41
0
14,44
2
SOCIALNI DEMOKRATI
216
7,76
0
46,55
3
LISTA SANDIJA URŠIČA
885
31,79
1
90,73
4
LISTA MATEJA SLAPARJA
305
10,96
0
65,73
5
GIBANJE SVOBODA
188
6,75
0
40,52
6
SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
121
4,35
0
26,08
7
LISTA DUŠANA PAPEŽA
242
8,69
0
52,16
8
SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA
VOLILNA ENOTA 02
Št. mandatov: 6 
Količnik: 401,50
Glasov
 % gls.
Mand.
 % ostan.
Št.
Ime liste
328
13,62
0
81,69
1
NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKI DEMOKRATI
58
2,41
0
14,45
2
SOCIALNI DEMOKRATI
347
14,40
0
86,43
3
LISTA SANDIJA URŠIČA
887
36,82
2
20,92
4
LISTA MATEJA SLAPARJA
270
11,21
0
67,25
5
GIBANJE SVOBODA
112
4,65
0
27,90
6
SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
230
9,55
0
57,29
7
LISTA DUŠANA PAPEŽA
177
7,35
0
44,08
8
SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA
VOLILNA ENOTA 03
Št. mandatov: 7
Količnik: 259,57
Glasov
 % gls.
Mand.
 % ostan.
Št.
Ime liste
269
14,80
1
3,63
1
NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKI DEMOKRATI
117
6,44
0
45,07
2
SOCIALNI DEMOKRATI
262
14,42
1
0,94
3
LISTA SANDIJA URŠIČA
548
30,16
2
11,12
4
LISTA MATEJA SLAPARJA
343
18,88
1
32,14
5
GIBANJE SVOBODA
28
1,54
0
10,79
6
SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
108
5,94
0
41,61
7
LISTA DUŠANA PAPEŽA
142
7,82
0
54,71
8
SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA
VOLILNA ENOTA 04
Št. mandatov: 10
Količnik: 320,00
Glasov
 % gls.
Mand.
 % ostan.
Št.
Ime liste
431
13,47
1
34,69
1
NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKI DEMOKRATI
207
6,47
0
64,69
2
SOCIALNI DEMOKRATI
514
16,06
1
60,63
3
LISTA SANDIJA URŠIČA
889
27,78
2
77,81
4
LISTA MATEJA SLAPARJA
618
19,31
1
93,13
5
GIBANJE SVOBODA
74
2,31
0
23,13
6
SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
219
6,84
0
68,44
7
LISTA DUŠANA PAPEŽA
248
7,75
0
77,50
8
SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA
Preostali mandati, ki niso bili dodeljeni direktno, na podlagi Harejevega količnika, se skladno s 16. členom Zakona o lokalnih volitvah razdelijo na ravni občine na podlagi seštevkov glasov oddanih za istoimenske liste v vseh volilnih enotah (D´Hondtov sistem). Ob upoštevanju navedenega je zaporedje najvišjih količnikov naslednje:
Količnik po d’Hondtu na glasovih list 
Število mandatov v občini: 29
Zaporedna številka
Količnik
Izžrebana številka
Ime liste
1
3.209,00
LISTA MATEJA SLAPARJA
2
1.788,00
NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKI DEMOKRATI
3
1.604,50
LISTA MATEJA SLAPARJA
4
1.536,00
GIBANJE SVOBODA
5
1.339,00
LISTA SANDIJA URŠIČA
6
1.069,67
LISTA MATEJA SLAPARJA
7
894,00
NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKI DEMOKRATI
8
809,00
SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA
9
802,25
LISTA MATEJA SLAPARJA
10
768,00
GIBANJE SVOBODA
11
678,00
LISTA DUŠANA PAPEŽA
12
669,50
LISTA SANDIJA URŠIČA
13
641,80
LISTA MATEJA SLAPARJA
14
596,00
NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKI DEMOKRATI
15
534,83
LISTA MATEJA SLAPARJA
16
512,00
GIBANJE SVOBODA
17
458,43
LISTA MATEJA SLAPARJA
18
449,00
SOCIALNI DEMOKRATI
19
447,00
NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKI DEMOKRATI
20
446,33
LISTA SANDIJA URŠIČA
21
404,50
SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA
22
402,00
SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
23
401,13
LISTA MATEJA SLAPARJA
24
384,00
GIBANJE SVOBODA
25
357,60
NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKI DEMOKRATI
26
356,56
LISTA MATEJA SLAPARJA
27
339,00
LISTA DUŠANA PAPEŽA
28
334,75
LISTA SANDIJA URŠIČA
29
320,90
LISTA MATEJA SLAPARJA
30
307,20
GIBANJE SVOBODA
31
298,00
NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKI DEMOKRATI
32
291,73
LISTA MATEJA SLAPARJA
33
269,67
SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA
34
267,80
LISTA SANDIJA URŠIČA
Upoštevane so vse liste, ki so kandidirale na ravni občine. Pri dodelitvi mandatov se istoimenskim listam dodeli toliko mandatov, kolikor znaša razlika med številom mandatov, izračunanih na podlagi Harejevega količnika in številom mandatov, ki istoimenskim listam pripadajo po zaporedju najvišjih količnikov. Ti mandati se dodelijo listam v tistih volilnih enotah, ki imajo največje ostanke glasov v razmerju do količnika v volilni enoti.
III. 
V skladu z 18. členom Zakona o lokalnih volitvah so kandidati izvoljeni po vrstnem redu na listi, razen če je najmanj četrtina volivcev, ki so glasovali za posamezno listo kandidatov, oddala preferenčne glasove za posamezne kandidate z liste. V tem primeru so z liste izvoljeni kandidati, ki so dobili največje število preferenčnih glasov po zaporedju največjega števila preferenčnih glasov, kolikor število preferenčnih glasov posameznega kandidata presega 10 odstotkov števila vseh glasov, oddanih za listo. Če po tem pravilu ni izvoljenih toliko kandidatov, kolikor mandatov pripada posamezni listi, se preostali mandati dodelijo kandidatom po vrstnem redu kandidatov na listi. Na podlagi preferenčnih glasov pripada mandat:
Vojku Toninu – VE1 – NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKI DEMOKRATI
Bojani Pančur – VE1 – NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKI DEMOKRATI
Nini Semprimožnik – VE1 – LISTA SANDIJA URŠIČA
Šemsu Mujanoviću – VE4 – LISTA SANDIJA URŠIČA
Alenki Jevšnik – VE4 – LISTA DUŠANA PAPEŽA
IV. 
Mandati so skladno s 15., 16. in 17. členom Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB3, 45/08, 83/12, 68/17 in 93/20 – odl. US) dodeljeni naslednjim listam:
Ime liste
Število mandatov:
LISTA MATEJA SLAPARJA
10
NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKI DEMOKRATI
5
GIBANJE SVOBODA
4
LISTA SANDIJA URŠIČA
4
LISTA DUŠANA PAPEŽA
2
SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA
2
SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
1
SOCIALNI DEMOKRATI
1
Člani Občinskega sveta Občine Kamnik, izvoljeni na rednih volitvah 20. 11. 2022, so:
Volilna enota 1:
Bojana Pančur, 4. 7. 1980, Špitalič 32A, Motnik
NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKI DEMOKRATI
Vojko Tonin, 3. 3. 1960, Zgornji Tuhinj 39B, Laze v Tuhinju
NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKI DEMOKRATI
Nina Semprimožnik, 2. 2. 1992, Motnik 6B, Motnik
LISTA SANDIJA URŠIČA
Uroš Pirc, 8. 12. 1981, Šmartno v Tuhinju 23, Laze v Tuhinju
LISTA MATEJA SLAPARJA
Klavdija Hribar, 19. 11. 1998, Srednja vas pri Kamniku 14, Kamnik
LISTA MATEJA SLAPARJA
Jože Korošec, 22. 3. 1966, Hruševka 1C, Laze v Tuhinju
SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
Volilna enota 2:
Anton Iskra, 21. 5. 1952, Pot na Jeranovo 13, Kamnik
NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKI DEMOKRATI
Aleksander (Sandi) Uršič, 30. 11. 1974, Črna pri Kamniku 5, Stahovica
LISTA SANDIJA URŠIČA
Matija Podjed, 27. 2. 1981, Tunjiška Mlaka 32B, Kamnik
LISTA MATEJA SLAPARJA
Ema Rode, 27. 6. 1975, Zduša 4, Kamnik
LISTA MATEJA SLAPARJA
Karla Urh, 7. 6. 1961, Zgornje Stranje 31A, Stahovica
GIBANJE SVOBODA
Duško Papež, 15. 3. 1958, Podjelše 2, Kamnik
LISTA DUŠANA PAPEŽA
Volilna enota 3:
Matjaž Šporar, 30. 12. 1960, Kamniška cesta 63A, Kamnik
NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKI DEMOKRATI
Robert Prosen, 20. 4. 1971, Ulica Matije Blejca 2, Kamnik
LISTA SANDIJA URŠIČA
Jožef Galičič, 27. 9. 1970, Črnivška ulica 3, Kamnik
LISTA MATEJA SLAPARJA
Dragica Požek, 5. 2. 1951, Jakopičeva ulica 13, Kamnik
LISTA MATEJA SLAPARJA
Miro (Miroslav) Bider, 15. 2. 1947, Ljubljanska cesta 24A, Kamnik
LISTA MATEJA SLAPARJA
Marko Šarec, 20. 4. 1967, Bistriška cesta 10A, Kamnik
GIBANJE SVOBODA
Natalija Berlec, 19. 8. 1973, Ulica Matije Blejca 4, Kamnik
SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA
Volilna enota 4:
Ivanka Učakar, 24. 10. 1952, Šolska ulica 5, Kamnik
NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKI DEMOKRATI
Cene Lap, 21. 5. 1984, Ulica Frančka Miha Paglovca 13, Kamnik
SOCIALNI DEMOKRATI
Šemso Mujanović, 1. 9. 1973, Palovška cesta 8, Kamnik
LISTA SANDIJA URŠIČA
Mihael Resnik, 28. 9. 1951, Maistrova ulica 32, Kamnik
LISTA MATEJA SLAPARJA
Romana Učakar, 30. 10. 1985, Šolska ulica 5, Kamnik
LISTA MATEJA SLAPARJA
Dušan Zore, 21. 10. 1967, Ulica Andreja Smolnikarja 8, Kamnik
LISTA MATEJA SLAPARJA
Aleš Lipičnik, 12. 9. 1963, Kersnikova ulica 1, Kamnik
GIBANJE SVOBODA
Mojca Jončeska Malovrh, 9. 3. 1957, Trg talcev 8, Kamnik
GIBANJE SVOBODA
Alenka Jevšnik, 14. 8. 1965, Kovinarska cesta 10 b, Kamnik
LISTA DUŠANA PAPEŽA
Matija Sitar Močnik, 21. 11. 1992, Košiše 14 a, Kamnik
SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA
Št. 041-0003/2022-4/1
Kamnik, dne 23. novembra 2022
Občinska volilna komisija 
Občine Kamnik 
Stanislava Avbelj 
predsednica 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti