Uradni list

Številka 155
Uradni list RS, št. 155/2022 z dne 9. 12. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 155/2022 z dne 9. 12. 2022

Kazalo

3881. Sklep o začetku kratkega postopka sprememb in dopolnitev Odloka o Občinskem prostorskem načrtu Občine Sodražica (krajše: SD OPN 3 Sodražica), stran 12743.

  
Na podlagi 125. člena s smiselno uporabo določil 119. člena Zakona o urejanju prostora – ZUreP-3 (Uradni list RS, št. 199/21) in 15. člena Statuta Občine Sodražica (Uradni list RS, št. 32/11, 191/20) je župan Občine Sodražica sprejel
S K L E P 
o začetku kratkega postopka sprememb in dopolnitev Odloka o Občinskem prostorskem načrtu Občine Sodražica (krajše: SD OPN 3 Sodražica) 
1. člen 
(splošno) 
S tem sklepom se prične kratek postopek sprememb in dopolnitev Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Sodražica (Uradni list RS, št. 133/22) (v nadaljevanju: SD OPN 3 Sodražica) po postopku in na način, ki ga določa Zakon o urejanju prostora (v nadaljevanju ZUreP-3) v 125. členu.
2. člen 
(razlogi za spremembe in dopolnitve ter pogoji za uvedbo po kratkem postopku) 
Po sprejemu SD OPN 2 Sodražica se je izkazalo, da je v izvedbenem delu izpadla izvedbena regulacija prostora.
SD OPN 3 Sodražica se pripravijo zaradi vzpostavitve izvedbene regulacije prostora, ki je veljala (že) pred sprejetjem SD OPN 2 ter zaradi izkazanega investicijskega interesa.
Kratek postopek SD OPN 3 Sodražica se izvede, ker gre za take spremembe in dopolnitve, ki ne pomenijo načrtovanja novih prostorskih ureditev oziroma določanja nove izvedbene regulacije prostora.
Ne glede na prejšnji odstavek se kratek postopek sprememb in dopolnitev OPN izvede tudi zaradi odprave očitnih pisnih, računskih in tehničnih napak v besedilnem ali grafičnem delu OPN, ki so nastale med postopkom in so razvidne iz spisne dokumentacije ter uskladitve z veljavnimi sorodnimi predpisi, v skladu z 62. členom tega zakona oziroma uskladitve s pravili državnega prostorskega reda in drugimi predpisi.
SD OPN 2 Sodražica ne zahtevajo sodelovanja nosilcev urejanja prostora ter postopka celovite presoje vplivov na okolje.
3. člen 
(potrjevanje) 
Izdelovalec prostorskega akta imenuje odgovornega vodjo izdelave tega akta, občinski urbanist pa skladno z določili četrtega odstavka 46. člena ZUreP-3 potrdi, da so izpolnjeni pogoji za uporabo kratkega postopka SD OPN 3 Sodražica.
4. člen 
(objava gradiva in vključevanje javnosti) 
Predlog SD OPN 3 Sodražica z obrazložitvijo se objavi na občinski spletni strani https://sodrazica.si/. Javnosti bo v roku vsaj 15 dni od objave omogočeno podajanje pripomb na objavljeno gradivo. Pripombe bo v navedenem roku možno podati pisno po pošti na naslov Občina Sodražica, Trg 25. maja 3, 1317 Sodražica, po e-pošti na naslov obcina@sodrazica.si ali v času uradnih ur na sedežu Občine Sodražica. Natančnejši roki in način oddajanja pripomb se objavijo na občinski spletni strani.
5. člen 
(sprejem) 
Občina na podlagi stališč do pripomb pripravi usklajen predlog SD OPN 3 Sodražica in ga skupaj s spremljajočim gradivom predloži v obravnavo in sprejem občinskemu svetu. Odlok se skladno z določili ZUreP-3 objavi v uradnem glasilu in prostorskem informacijskem sistemu.
6. člen 
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati z dnevom objave.
Št. 3500-2/22
Sodražica, dne 6. decembra 2022
Župan 
Občine Sodražica 
mag. Blaž Milavec 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti