Uradni list

Številka 155
Uradni list RS, št. 155/2022 z dne 9. 12. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 155/2022 z dne 9. 12. 2022

Kazalo

VL 53126/2022 Os-3595/22, Stran 2603
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni oddelek za verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnika A1 Slovenija, d.d., Ameriška ulica 4, Ljubljana, ki ga zastopa odv. Odvetniška pisarna Lipovec in Vidović d.o.o., Bleiweisova cesta 30, Kranj, proti dolžniku Mirza Muminović, Cesta na Grad 19, Celje, ki ga zastopa zak. zast. Meznarič Marko – odvetnik, Prešernova ulica 12, Celje, zaradi izterjave 3.420,26 EUR, sklenilo:
Dolžniku Mirza Muminović, Cesta na Grad 19, Celje se na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP v zvezi s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ postavi začasni zastopnik.
Za začasnega zastopnika se postavi odvetnik Meznarič Marko, Prešernova ulica 12, Celje.
Začasni zastopnik bo zastopal dolžnika vse dotlej, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani 
dne 22. 11. 2022 

AAA Zlata odličnost