Uradni list

Številka 155
Uradni list RS, št. 155/2022 z dne 9. 12. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 155/2022 z dne 9. 12. 2022

Kazalo

IV D 845/2022 Os-3344/22, Stran 2606
Pri Okrajnem sodišču v Ljubljani je v teku zapuščinski postopek po pok. Tugomirju Sitar, roj. 23. 4. 1963, umrl dne 15. 1. 2022, nazadnje stanujoč na naslovu Brest 57, Ig, državljan Republike Slovenije.
Zapustnik je napravil oporoko, o kateri se imajo pravico izreči morebitni zakoniti dediči II. dednega reda. Zapustnik je bil ob smrti poročen in brez potomcev. Starša zapustnika sta umrla pred njim. Zapustnik je imel brata, ki je umrl pred njim, brez potomcev in polsestro Nevenko, ki je umrla pred njim in zapustila potomca Petra, ki naj bi živel v Nemčiji. Drugih podatkov o sinu polsestre Nevenke sodišče nima. Sodišče nima podatkov o morebitnih drugih potomcih zap. polsestre, ki bi prišli v poštev kot dediči II. dednega reda.
Sodišče zato na podlagi 206. člena Zakona o dedovanju (ZD) poziva zapustnikove (pol)brate in (pol)sestre ter njihove potomce ter vse ostale, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine na podlagi zakona, da se priglasijo naslovnemu sodišču v roku enega leta od objave tega oklica na sodni deski sodišča, na spletni strani sodišča in v Uradnem listu RS.
Po preteku tega roka bo sodišče zapuščinski postopek nadaljevalo ter opravilo zapuščinsko obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi razpolaga.
Okrajno sodišče v Ljubljani 
dne 13. 10. 2022 

AAA Zlata odličnost