Številka 156
Uradni list RS, št. 156/2022 z dne 14. 12. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 156/2022 z dne 14. 12. 2022, Kazalo


PREDSEDNIK REPUBLIKE SLOVENIJE

Ukazi

3890. Ukaz o postavitvi izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Republiki Južni Afriki
3891. Ukaz o pomilostitvi

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

3892. Uredba o jamstvu zaradi likvidnostnih težav organizatorja potovanja in podjetja, ki omogoča povezane potovalne aranžmaje
3893. Uredba o izvajanju Sklepa (EU) o merilih in metodoloških standardih na področju dobrega okoljskega stanja morskih voda ter specifikacijah in standardiziranih metodah za spremljanje ter presojo in razveljavitvi Sklepa 2010/477/EU

Sklepi

3894. Sklep o odprtju Konzulata Republike Slovenije v Bariju, v Italijanski republiki
3895. Sklep o imenovanju častnega konzula Republike Slovenije v Bariju, v Italijanski republiki

MINISTRSTVA

3896. Pravilnik o načinu uporabe in načinu poteka komunikacije prek Sopotnika ter načinu dodatnega obveščanja strank
3897. Pravilnik o spremembi Pravilnika o določitvi cen tiskovin, obrazcev, tablic in določenih storitev v postopkih s področja varnosti cestnega prometa
3898. Odredba o določitvi višine plačila za koncesijo za stekleničenje podzemne vode za leto 2023
3899. Odredba o določitvi povprečne prodajne vrednosti 1 kWh električne energije kot osnove plačila za koncesijo za rabo vode za proizvodnjo električne energije v hidroelektrarnah do 10 MW nazivne moči za leto 2023

USTAVNO SODIŠČE

3900. Delna odločba o ugotovitvi, da točka 31 prvega odstavka 125. člena Zakona o nalogah in pooblastilih policije ni v neskladju z Ustavo

SODNI SVET

3901. Sklep o objavi javnega poziva sodnikom k vložitvi kandidatur na vodstveno mesto
3902. Odločba o imenovanju na sodniško mesto
3903. Odločba o imenovanju na sodniško mesto

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

3904. Sklep o uporabi Smernic Evropskega bančnega organa o primerjavi praks v zvezi s prejemki in razlik v prejemkih med spoloma v skladu z Direktivo (EU) 2019/2034

DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE

3905. Sprememba Statuta Univerze v Ljubljani
3906. Aneks št. 6 h Kolektivni pogodbi za papirno in papirno-predelovalno dejavnost

OBČINE

Brezovica

3907. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Brezovica – št. 1

Brežice

3908. Poročilo o izidu volitev za župana Občine Brežice
3909. Poročilo o izidu volitev članov Občinskega sveta Občine Brežice
3910. Poročilo o izidu volitev v svete krajevnih skupnosti na območju Občine Brežice

Črnomelj

3911. Sklep o začasnem financiranju Občine Črnomelj v letu 2023

Horjul

3912. Pravilnik o sofinanciranju malih komunalnih čistilnih naprav na območju Občine Horjul
3913. Sklep o soglasju k ceni socialno varstvene storitve pomoč družini na domu v Občini Horjul
3914. Sklep o določitvi cen programov v Vzgojno varstveni enoti pri OŠ Horjul
3915. Poročilo o izidu glasovanja za Občinski svet Občine Horjul

Murska Sobota

3916. Sklep o začasnem financiranju Mestne občine Murska Sobota v obdobju januar–marec 2023

Nova Gorica

3917. Poročilo o izidu rednih volitev župana in članov Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica z dne 20. novembra 2022
3918. Poročilo o izidu volitev v svete krajevnih skupnosti na območju Mestne občine Nova Gorica, z dne 20. novembra 2022
3919. Poročilo o izidu glasovanja v drugem krogu volitev za župana Mestne občine Nova Gorica, 4. decembra 2022
3920. Poročilo o izidu naknadnih volitev v Svet Krajevne skupnosti Rožna dolina, volilna enota 1 z dne 4. decembra 2022

Odranci

3921. Poročilo o izidu volitev za župana Občine Odranci
3922. Poročilo o izidu volitev članov Občinskega sveta Občine Odranci

Podčetrtek

3923. Ugotovitveni sklep o valorizaciji točke za odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Podčetrtek za leto 2023

Slovenske Konjice

3924. Sklep o začasnem financiranju Občine Slovenske Konjice v obdobju januar–marec 2023

Šmarje pri Jelšah

3925. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Šmarje pri Jelšah
3926. Poročilo o izidu rednih lokalnih volitev 2022 v Občini Šmarje pri Jelšah

Štore

3927. Poročilo o izidu rednih lokalnih volitev 2022 v Občini Štore

Trebnje

3928. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta soseske Šentlovrenc (OPPN SL028)

Zagorje ob Savi

3929. Sklep o začasnem financiranju Občine Zagorje ob Savi v obdobju januar–marec 2023
AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti