Uradni list

Številka 155
Uradni list RS, št. 155/2022 z dne 9. 12. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 155/2022 z dne 9. 12. 2022

Kazalo

3883. Poročilo o izidu lokalnih volitev 2022 v Občini Šentjur, stran 12746.

  
Na podlagi 90. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08, 83/12, 68/17 in 93/20 – odločba US) izdaja Občinska volilna komisija Občine Šentjur
P O R O Č I L O 
o izidu lokalnih volitev 2022 v Občini Šentjur 
Na rednih volitvah dne 20. novembra 2022 je od skupnega števila volivcev 16.026 glasovalo po volilnem imeniku 8.714 volivcev. Volilna udeležba na ravni občine je bila 54,37 %. Pri tem je upoštevana udeležba na volitvah za župana, člane občinskega sveta in člane sveta krajevnih skupnosti.
V Občini Šentjur so bile redne volitve izvedene na skupno 33-ih voliščih (od tega je bilo izvedeno na enem volišču predčasno glasovanje).
1. VOLITVE ŽUPANA OBČINE ŠENTJUR:
Na podlagi izida volitev župana Občine Šentjur je izvoljen:
mag. MARKO DIACI, roj. 20. 3. 1971, naslov: Cesta Valentina Orožna 8b, Šentjur
2. VOLITVE ČLANOV OBČINSKEGA SVETA OBČINE ŠENTJUR:
Na podlagi izida volitev članov Občinskega sveta Občine Šentjur so izvoljeni:
VOLILNA ENOTA 1 (10 mandatov)
1. MATILDA KOČAR, roj. 1. 3. 1956, naslov: Lokarje 18, Šentjur
2. MIHAELA ROŽEJ, roj. 6. 12. 1958, naslov: Pešnica 24, Šentjur
3. PETER JEVŠINEK, roj. 29. 6. 1983, naslov: Cesta Miloša Zidanška 8B, 3230 Šentjur
4. LOVRO PERČIČ, roj. 15. 2. 1974, naslov: Pešnica 8, Šentjur
5. ALEKSANDRA ŠUSTER MOČNIK, roj. 12. 5. 1977, naslov: Zvezdna ulica 9, 3230 Šentjur
6. POLONA BAJT, roj. 3. 6. 1985, naslov: Leskovškova ulica 6, 3230 Šentjur
7. mag. MARKO DIACI, roj. 20. 3. 1971, naslov: Cesta Valentina Orožna 8b, Šentjur
8. SILVA KOŽELJ, roj. 3. 12. 1953, naslov: Kolodvorska ulica 8, Šentjur
9. KLEMEN GRDINA, roj. 26. 1. 1983, naslov: Ulica talcev 12, Šentjur
10. MOJCA TOMAŽIN, roj. 9. 8. 1976, naslov: Vrbno 25C, Šentjur
VOLILNA ENOTA 2 (8 mandatov)
1. BOŠTJAN LIPNIK, roj. 23. 5. 1981, naslov: Bobovo pri Ponikvi 9, Ponikva
2. JELKA GODEC, roj. 21. 11. 1969, naslov: Ponikva 57, Ponikva
3. KLEMEN MASTNAK, roj. 9. 9. 1995, naslov: Šedina 15, Dramlje
4. MARTINA KROFLIČ, roj. 25. 10. 1990, naslov: Trnovec pri Dramljah 47, Dramlje
5. SLAVKO ŠPUR, roj. 2. 5. 1951, naslov: Hotunje 25c, Ponikva
6. BREDA ŽUPANC, roj. 27. 5. 1975, naslov: Repno 9A, Šentjur
7. FRANCI ŠTRAJHAR, roj. 10. 5. 1990, naslov: Marija Dobje 23, Dramlje
8. CIRILA LAVBIČ, roj. 18. 3. 1968, naslov: Lutrje 16, Ponikva
VOLILNA ENOTA 3 (8 mandatov)
1. ANTON MAČEK, roj. 17. 12. 1963, naslov: Lopaca 38A, Prevorje
2. PETER ŽIBRET, roj. 26. 5. 1977, naslov: Doropolje 23, Planina pri Sevnici
3. ZDRAVKO HRIBERNIK, roj. 10. 3. 1967, naslov: Podlešje 2A, Kalobje
4. NATAŠA KOVAČ, roj. 21. 3. 1976, naslov: Planina pri Sevnici 47A, Planina pri Sevnici
5. MARKO SELIČ, roj. 13. 6. 1965, naslov: Osredek 11A, Šentjur
6. BORIS BELEJ, roj. 28. 11. 1969, naslov: Drobinsko 1A, Gorica pri Slivnici
7. ANJA PODKRAJŠEK, roj. 13. 6. 1998, naslov: Javorje 13, Gorica pri Slivnici
8. ANTON ŠPAN, roj. 16. 10. 1957, naslov: Doropolje 18, Planina pri Sevnici
3. VOLITVE ČLANOV SVETOV KRAJEVNIH SKUPNOSTI
Na podlagi izida volitev za člane sveta v vseh volilnih enotah posameznih krajevnih skupnosti so izvoljeni naslednji kandidati:
KS BLAGOVNA (9 članov sveta KS)
VOLILNA ENOTA 01
1. Dušan DEBENAK, roj. 25. 8. 1962, naslov: Primož pri Šentjurju 30A, 3230 Šentjur
VOLILNA ENOTA 02
2. Tone SVETINA, roj. 6. 5. 1970, naslov: Lokarje 6A, 3230 Šentjur
VOLILNA ENOTA 03
3. Gregor GUZEJ, roj. 27. 2. 1993, naslov: Dole 23, 3230 Šentjur
VOLILNA ENOTA 04
4. Andrej ŽUPANC, roj. 12. 8. 1977, naslov: Repno 8A, 3230 Šentjur
VOLILNA ENOTA 05
5. Matej BREČKO, roj. 3. 11. 1981, naslov: Zlateče pri Šentjurju 11A, 3230 Šentjur
VOLILNA ENOTA 06
6. Slavko POLAJŽAR, roj. 29. 9. 1960, naslov: Cerovec 5, 3230 Šentjur
VOLILNA ENOTA 07
7. Janez PAVLIČ, roj. 5. 1. 1978, naslov: Proseniško 133, 3230 Šentjur
VOLILNA ENOTA 08
8. Denis JURKOŠEK, roj. 6. 9. 1999, naslov: Proseniško 39C, 3230 Šentjur
VOLILNA ENOTA 09
9. Leon MULEJ, roj. 4. 5. 1971, naslov: Goričica 22, 3230 Šentjur
KS DOLGA GORA (5 članov sveta KS)
VOLILNA ENOTA 01
1. Edi KRESNIK, roj. 15. 9. 1969, naslov: Dolga Gora 8B, 3232 Ponikva
2. Žan ŽNIDAR, 11. 3. 1995, naslov: Dolga Gora 21, 3232 Ponikva
3. Katarina POTOČNIK, roj. 31. 1. 1981, naslov: Dolga Gora 60, 3232 Ponikva
4. Boštjan GRAJŽEL, 11. 6. 1981, naslov: Dolga Gora 23, 3232 Ponikva
5. Brigita GRM FATUR, roj. 30. 12. 1976, naslov: Dolga Gora 16, 3232 Ponikva
KS DRAMLJE (9 članov sveta KS)
VOLILNA ENOTA 01
1. Boštjan GOLEŽ, roj. 27. 4. 1977, naslov: Laze pri Dramljah 23, 3222 Dramlje
VOLILNA ENOTA 02
2. Cvetko TURNŠEK, roj. 31. 3. 1961, naslov: Laze pri Dramljah 8, 3222 Dramlje
VOLILNA ENOTA 03
3. Franc ZDOLŠEK, roj. 12. 3. 1965, naslov: Jazbine 20, 3222 Dramlje
VOLILNA ENOTA 04
4. Anton MASTNAK, roj. 12. 3. 1974, naslov: Zalog pod Uršulo 7, 3222 Dramlje
VOLILNA ENOTA 05
5. Bojan HROVAT, roj. 16. 10. 1981, naslov: Svetelka 12, 3222 Dramlje
VOLILNA ENOTA 06
6. Nataša SENIČAR, roj. 27. 6. 1976, naslov: Jarmovec 4B, 3222 Dramlje
VOLILNA ENOTA 07
7. Stanko KOPINŠEK, roj. 20. 9. 1968, naslov: Pletovarje 2A, 3222 Dramlje
VOLILNA ENOTA 08
8. Franci ŠTRAJHAR, roj. 10. 5. 1990, naslov: Marija Dobje 23, 3222 Dramlje
VOLILNA ENOTA 09
9. Marko LORGER, roj. 12. 2. 1964, naslov: Razbor 14, 3222 Dramlje
KS GROBELNO (7 članov sveta KS)
VOLILNA ENOTA 01
1. Roman HRIBERŠEK, roj. 23. 4. 1962, naslov: Grobelno – del 151, 3231 Grobelno
2. Primož GAJŠEK, roj. 26. 12. 1976, naslov: Grobelno – del 101, 3231 Grobelno
VOLILNA ENOTA 02
3. Primož GAJŠEK, roj. 20. 7. 1985, naslov: Tratna pri Grobelnem 31, 3231 Grobelno
4. Matej ČOKL, roj. 18. 3. 1970, naslov: Tratna pri Grobelnem 41, 3231 Grobelno
VOLILNA ENOTA 03
5. Anton MARTINČIČ, roj. 3. 11. 1970, naslov: Stopče 24, 3231 Grobelno
VOLILNA ENOTA 04
6. Marjan GOLEŽ, roj. 24. 7. 1986, naslov: Bezovje pri Šentjurju 28, 3230 Šentjur
VOLILNA ENOTA 05
7. Tadeja FENDRE, roj. 1. 6. 1970, naslov: Brezje ob Slomu 1B, 3232 Ponikva
KS KALOBJE (7 članov sveta KS)
VOLILNA ENOTA 01
1. Zdravko HRIBERNIK, roj. 10. 3. 1967, naslov: Podlešje 2A, 3233 Kalobje
2. Anton MOČNIK, roj. 5. 6. 1976, naslov: Kalobje 9A, 3233 Kalobje
VOLILNA ENOTA 02
3. Branko KANTUŽAR, roj. 4. 9. 1974, naslov: Trška Gorca 6, 3233 Kalobje
VOLILNA ENOTA 03
4. Ivan KOCMAN, roj. 2. 7. 1961, naslov: Jazbin Vrh 2A, 3233 Kalobje
VOLILNA ENOTA 04
5. Ivan NOVAK, roj. 26. 11. 1956, naslov: Vodice pri Kalobju 26, 3233 Kalobje
VOLILNA ENOTA 05
6. Franc TRUPEJ, roj. 5. 2. 1980, naslov: Kostrivnica 16A, 3233 Kalobje
VOLILNA ENOTA 06
7. Ivan ŠAFRAN, roj. 1. 4. 1957, naslov: Kostrivnica 32, 3233 Kalobje
KS LOKA PRI ŽUSMU (7 članov sveta KS)
VOLILNA ENOTA 01
1. Srečko KRAJNČAN, roj. 29. 3. 1967, naslov: Loka pri Žusmu 115, 3223 Loka pri Žusmu
2. Manica KRAŠOVEC, roj. 28. 3. 1973, naslov: Loka pri Žusmu 143, 3223 Loka pri Žusmu
VOLILNA ENOTA 02
3. Leopold ZUPANC, roj. 8. 9. 1961, naslov: Loka pri Žusmu 94A, 3223 Loka pri Žusmu
4. Milan GROBIN, roj. 18. 5. 1959, naslov: Loka pri Žusmu 33, 3223 Loka pri Žusmu
VOLILNA ENOTA 03
5. Robert ŽAFRAN, roj. 12. 5. 1971, naslov: Dobrina 8A, 3223 Loka pri Žusmu
6. Franci UŽMAH, roj. 18. 9. 1971, naslov: Dobrina 7, 3223 Loka pri Žusmu
VOLILNA ENOTA 04
7. Uroš KRAJNC, roj. 23. 11. 1976, naslov: Hrastje 44A, 3223 Loka pri Žusmu
MESTNA SKUPNOST ŠENTJUR (11 članov sveta KS)
VOLILNA ENOTA 01
1. Jure RAZTOČNIK, roj. 22. 6. 1977, naslov: Cesta Valentina Orožna 11, 3230 Šentjur
2. Konrad MAROT, roj. 19. 2. 1955, naslov: Cesta Valentina Orožna 9, 3230 Šentjur
VOLILNA ENOTA 02
3. Jožef HERNAUS, roj. 16. 9. 1954, naslov: Na Razgled 5, 3230 Šentjur
4. Metka JEZOVŠEK, roj. 27. 6. 1969, naslov: Cesta na kmetijsko šolo 15, 3230 Šentjur
VOLILNA ENOTA 03
5. Lovro PERČIČ, roj. 15. 2. 1974, naslov: Pešnica 8, 3230 Šentjur
6. Marija MASTNAK, roj. 16. 5. 1955, naslov: Cesta Miloša Zidanška 21, 3230 Šentjur
VOLILNA ENOTA 04
7. Klemen ZDOLŠEK, roj. 23. 8. 1993, naslov: Ulica skladateljev Ipavcev 9A, 3230 Šentjur
8. Jožef CEHNER, roj. 11. 5. 1952, naslov: Ulica skladateljev Ipavcev 4, 3230 Šentjur
VOLILNA ENOTA 05
9. Zdenko HORVAT, roj. 7. 1. 1949, naslov: Ulica Franja Malgaja 35, 3230 Šentjur
10. Robert GAJŠEK, roj. 1. 4. 1959, naslov: Romihova ulica 6, 3230 Šentjur
VOLILNA ENOTA 06
11. Matjaž KOVAČIČ, roj. 21. 7. 1970, naslov: Kameno 4, 3230 Šentjur
KS PLANINA PRI SEVNICI (9 članov sveta KS)
VOLILNA ENOTA 01
1. Miran JAZBINŠEK, roj. 5. 8. 1982, naslov: Planina pri Sevnici 26, 3225 Planina pri Sevnici
2. Tomaž RAJH, roj. 3. 9. 1982, naslov: Planina pri Sevnici 18, 3225 Planina pri Sevnici
VOLILNA ENOTA 02
3. Jurij HLADIN, roj. 28. 2. 1964, naslov: Planinski Vrh 10, 3225 Planina pri Sevnici
VOLILNA ENOTA 03
4. Anton ŠPAN, roj. 16. 10. 1957, naslov: Doropolje 18, 3225 Planina pri Sevnici
VOLILNA ENOTA 04
5. Mojca ZAPUŠEK, roj. 28. 1. 1977, naslov: Prapretno 7, 3225 Planina pri Sevnici
VOLILNA ENOTA 05
6. Ivan KOŽELJ, roj. 20. 6. 1958, naslov: Podvine 8, 3225 Planina pri Sevnici
7. Anton HLADIN, roj. 18. 4. 1970, naslov: Podlog pod Bohorjem 25, 3225 Planina pri Sevnici
VOLILNA ENOTA 06
8. Simon KRIŽNIK, roj. 26. 12. 1979, naslov: Tajhte 5, 3225 Planina pri Sevnici
VOLILNA ENOTA 07
9. Anja HVALC KOLMAN, roj. 23. 8. 1983, naslov: Loke pri Planini 5, 3225 Planina pri Sevnici
KS PONIKVA (9 članov sveta KS)
VOLILNA ENOTA 01
1. Katja ZATLER, roj. 19. 6. 1979, naslov: Ponikva 78A, 3232 Ponikva
2. Boštjan KOLBIČ, roj. 22. 2. 1976, naslov: Ponikva 8, 3232 Ponikva
3. Jože ŠIBAL, roj. 28. 4. 1966, naslov: Uniše 6A, 3232 Ponikva
VOLILNA ENOTA 02
4. Marko GOLEŽ, roj. 25. 11. 1986, naslov: Hotunje 33A, 3232 Ponikva
5. Janko PUŠNIK, roj. 1. 12. 1962, naslov: Hotunje 10A, 3232 Ponikva
VOLILNA ENOTA 03
6. Bojan DOBNIK, roj. 25. 7. 1969, naslov: Ostrožno pri Ponikvi – del 25, 3232 Ponikva
VOLILNA ENOTA 04
7. Branko GAJŠEK, roj. 7. 7. 1971, naslov: Lutrje 35, 3232 Ponikva
VOLILNA ENOTA 05
8. Srečko KEGLIČ, roj. 29. 10. 1971, naslov: Srževica 28, 3232 Ponikva
VOLILNA ENOTA 06
9. Ivan ŽOGAN, roj. 13. 10. 1964, naslov: Podgaj 13, 3232 Ponikva
KS PREVORJE (7 članov sveta KS)
VOLILNA ENOTA 01
1. Miroslav PAJEK, roj. 27. 4. 1957, naslov: Lopaca 16, 3262 Prevorje
VOLILNA ENOTA 02
2. Nevenka ANTLEJ, roj. 27. 6. 1978, naslov: Dobje pri Lesičnem 5, 3262 Prevorje
VOLILNA ENOTA 03
3. Jožko ŠPOLJAR, roj. 23. 7. 1965, naslov: Košnica 18B, 3262 Prevorje
VOLILNA ENOTA 04
4. Peter MARCEN, roj. 23. 5. 1980, naslov: Krivica 43A, 3262 Prevorje
5. Jožko PACEK, roj. 30. 4. 1982, naslov: Krivica 5, 3262 Prevorje
VOLILNA ENOTA 05
6. Boštjan PLANKO, roj. 22. 3. 1978, naslov: Straška Gorca 2, 3262 Prevorje
VOLILNA ENOTA 06
7. Matej PINTER, roj. 11. 9. 1989, naslov: Žegar 13, 3262 Prevorje
KS GORICA PRI SLIVNICI (9 članov sveta KS)
VOLILNA ENOTA 01
1. Janez PALČNIK, roj. 24. 1. 1971, naslov: Gorica pri Slivnici 142, 3263 Gorica pri Slivnici
2. Franc HROVATIČ, roj. 18. 5. 1961, naslov: Gorica pri Slivnici 72A, 3263 Gorica pri Slivnici
3. Martin CMOK, roj. 20. 9. 1966, naslov: Tratna ob Voglajni 11, 3263 Gorica pri Slivnici
VOLILNA ENOTA 02
4. Luka POLENŠEK, roj. 16. 12. 1986, naslov: Turno 11A, 3263 Gorica pri Slivnici
VOLILNA ENOTA 03
5. Franci KLADNIK, roj. 31. 8. 1974, naslov: Bukovje pri Slivnici 3, 3263 Gorica pri Slivnici
VOLILNA ENOTA 04
6. Monika NARAT, roj. 12. 7. 1988, naslov: Javorje 35, 3263 Gorica pri Slivnici
VOLILNA ENOTA 05
7. Matej PLANKO, roj. 26. 4. 1972, naslov: Paridol 22B, 3263 Gorica pri Slivnici
VOLILNA ENOTA 06
8. Blaž GOLOGRANC, roj. 20. 1. 1992, naslov: Voduce 26, 3263 Gorica pri Slivnici
VOLILNA ENOTA 07
9. Branko PETELINŠEK, roj. 10. 2. 1976, naslov: Slivnica pri Celju 27, 3263 Gorica pri Slivnici
KS ŠENTJUR – RIFNIK (9 članov sveta KS)
VOLILNA ENOTA 01
1. Žiga PUNGARTNIK, roj. 6. 1. 1983, naslov: Cesta na Goro 5, 3230 Šentjur
2. Mojca KOLAR, roj. 16. 5. 1973, naslov: Leskovškova ulica 8, 3230 Šentjur
VOLILNA ENOTA 02
3. Zvonko JAZBINŠEK, roj. 3. 2. 1976, naslov: Cvetna ulica 30, 3230 Šentjur
4. David PLEVNIK, roj. 31. 7. 1979, naslov: Goriška ulica 18, 3230 Šentjur
5. Robert OSET, roj. 19. 5. 1979, naslov: Črnoliška ulica 10, 3230 Šentjur
VOLILNA ENOTA 03
6. Janez PEVEC, roj. 29. 3. 1974, naslov: Vodruž 4, 3230 Šentjur
7. Matejka PŠENIČNIK, roj. 9. 6. 1976, naslov: Rifnik 46, 3230 Šentjur
8. Zlatko ZUPANC, roj. 8. 8. 1954, naslov: Vodruž 2B, 3230 Šentjur
VOLILNA ENOTA 04
9. Slavko JEZOVŠEK, roj. 22. 2. 1952, naslov: Krajnčica 34, 3230 Šentjur
KS VRBNO – PODGRAD (5 članov sveta KS)
VOLILNA ENOTA 01
1. Nika JAGER, roj. 22. 5. 2003, naslov: Vrbno 42A, 3230 Šentjur
2. Kristijan ŠUHEL, roj. 17. 1. 2001, naslov: Vrbno 31Č, 3230 Šentjur
3. Mojca TOMAŽIN, roj. 9. 8. 1976, naslov: Vrbno 25C, 3230 Šentjur
VOLILNA ENOTA 02
4. Matej MALOVRH, roj. 25. 7. 1979, naslov: Podgrad 38, 3230 Šentjur
5. Aleksander DOBOVIŠEK, roj. 7. 9. 1967, naslov: Podgrad 26, 3230 Šentjur
Št. 041-0002/2022
Šentjur, dne 24. novembra 2022
Predsednica 
Občinske volilne komisije 
Občine Šentjur 
Lidija Zidanšek 

AAA Zlata odličnost