Uradni list

Številka 155
Uradni list RS, št. 155/2022 z dne 9. 12. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 155/2022 z dne 9. 12. 2022

Kazalo

VL 72877/2022 Os-3449/22, Stran 2603
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni oddelek za verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnika Davidov hram Veletrgovina d.o.o. Ljubno, Loke 37, Ljubno ob Savinji, ki ga zastopa zak. zast. Dušan Žehelj, proti dolžniku Alešu Stojanu, Celovška cesta 150, Ljubljana – dostava, ki ga zastopa zak. zast. Žiga Podobnik – odvetnik, Miklošičeva cesta 20, Ljubljana, zaradi izterjave 5.233,73 EUR, sklenilo:
Dolžniku Alešu Stojanu, Celovška cesta 150, Ljubljana – dostava se na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP v zvezi s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ postavi začasni zastopnik.
Za začasnega zastopnika se postavi odvetnik Žiga Podobnik, Miklošičeva 20, Ljubljana.
Začasni zastopnik bo zastopal dolžnika vse dotlej, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani 
dne 26. 10. 2022 

AAA Zlata odličnost