Uradni list

Številka 155
Uradni list RS, št. 155/2022 z dne 9. 12. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 155/2022 z dne 9. 12. 2022

Kazalo

3885. Sklep o določitvi višine enkratnega denarnega prispevka za novorojence v Občini Trebnje, stran 12750.

  
Na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE), 17. člena Statuta Občine Trebnje (Uradni list RS, št. 29/14 in 65/14 – popr.) in 4. člena Odloka o enkratnem denarnem prispevku za novorojence v Občini Trebnje (Uradni list RS, št. 44/05, 52/08 in 38/21) je Občinski svet Občine Trebnje na 24. redni seji dne 19. oktobra 2022 sprejel
S K L E P 
o določitvi višine enkratnega denarnega prispevka za novorojence v Občini Trebnje 
1. člen 
S tem sklepom se določa višina enkratnega denarnega prispevka za novorojence v Občini Trebnje.
2. člen 
Višina enkratnega denarnega prispevka za novorojenca se določi v višini 300,00 eurov.
3. člen 
Ta sklep se uporablja v postopkih dodelitve enkratnega denarnega prispevka za novorojence, rojene od 1. januarja 2023.
4. člen 
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati 1. januarja 2023.
Št. 007-14/2022-3
Trebnje, dne 18. novembra 2022
Župan 
Občine Trebnje 
Alojzij Kastelic 

AAA Zlata odličnost