Uradni list

Številka 155
Uradni list RS, št. 155/2022 z dne 9. 12. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 155/2022 z dne 9. 12. 2022

Kazalo

3848. Poročilo o izidu volitev članov Občinskega sveta Občine Črnomelj, stran 12650.

  
P O R O Č I LO 
o izidu volitev članov Občinskega sveta Občine Črnomelj 
Občinska volilna komisija Občine Črnomelj je na seji dne, 24. 11. 2022, na podlagi zapisnikov o delu volilnih odborov, izida predčasnega glasovanja in izida glasovanja po pošti, pri ugotavljanju izidov glasovanja za Občinski svet Občine Črnomelj, na volitvah 20. 11. 2022, ugotovila:
I. 
1. Na volitvah 20. 11. 2022 je imelo pravico voliti skupaj 11.716 volivk in volivcev (v nadaljevanju: volivci), od tega:
a) 11.716 volivcev vpisanih v volilne imenike in
b) 0 volivcev, ki bi glasovali s potrdilom pristojnega organa, ker pomotoma niso bili vpisani v volilni imenik.
Glasovalo je skupaj 5.925 volivcev ali 50,57 % od vseh volivcev, ki so imeli pravico voliti, od tega je:
a) 5.617 volivcev glasovalo na voliščih po volilnih imenikih,
b) 297 volivcev glasovalo predčasno,
c) 11 volivcev glasovalo po pošti.
II. 
Za volitve članov Občinskega sveta Občine Črnomelj je bilo oddanih 5.925 glasovnic. Ker so bile prazne oziroma ni bilo mogoče ugotoviti volje volivca, je bilo 181 glasovnic neveljavnih (3,05 % od oddanih glasovnic).
Veljavnih glasovnic je bilo 5.744.
Posamezne liste kandidatov so v vseh treh volilnih enotah dobile naslednje skupno število glasov in mandatov:
ŠTEVILO GLASOV
IME LISTE 
ŠTEVILO MANDATOV
1.281
GIBANJE SVOBODA 
5
1.242
LISTA ZA RAZVOJ 
5
1.195
SOCIALNI DEMOKRATI 
5
1.176
SLOVENSKA DEMOKRTSKA STRANKA – SDS
5
480
NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKI DEMOKRATI 
2
370
DeSUS – DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE 
1
III. 
Izračun in razdelitev mandatov na ravni volilnih enot na podlagi 15. člena Zakona o lokalnih volitvah – po sistemu navadnega (Harejevega) količnika je naslednji:
VOLILNA ENOTA 01
Št. mandatov: 9
Količnik: 265,78
Glasov
% gls.
Mand.
% ostan.
Št.
Ime liste
648
27,09
2
43,81
1
GIBANJE SVOBODA
123
5,14
0
46,28
2
DESUS – DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE
400
16,72
1
50,50
3
SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA
550
22,99
2
6,94
4
LISTA ZA RAZVOJ
147
6,15
0
55,31
5
NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKI DEMOKRATI
524
21,91
1
97,16
6
SOCIALNI DEMOKRATI
VOLILNA ENOTA 02
Št. mandatov: 6
Količnik: 222,33
Glasov
% gls.
Mand.
% ostan.
Št.
Ime liste
244
18,29
1
9,75
1
GIBANJE SVOBODA
134
10,04
0
60,27
2
NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKI DEMOKRATI
156
11,69
0
70,16
3
DESUS – DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE
261
19,57
1
17,39
4
SOCIALNI DEMOKRATI
278
20,84
1
25,04
5
SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA
261
19,57
1
17,39
6
LISTA ZA RAZVOJ
VOLILNA ENOTA 03
Št. mandatov: 8
Količnik: 252,25
Glasov
% gls.
Mand.
% ostan.
Št.
Ime liste
498
24,68
1
97,42
1
SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA
199
9,86
0
78,89
2
NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKI DEMOKRATI
431
21,36
1
70,86
3
LISTA ZA RAZVOJ
410
20,32
1
62,54
4
SOCIALNI DEMOKRATI
91
4,51
0
36,08
5
DESUS – DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE
389
19,28
1
54,21
6
GIBANJE SVOBODA
IV. 
Izračun in razdelitev mandatov na ravni občine na podlagi 16. člena Zakona o lokalnih volitvah po zaporedju najvišjih količnikov (d'Hontov sistem) je naslednji:
Število mandatov v občini: 23
Zaporedna številka
Količnik
Ime liste
1
1.281,00
GIBANJE SVOBODA
2
1.242,00
LISTA ZA RAZVOJ
3
1.195,00
SOCIALNI DEMOKRATI
4
1.176,00
SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA
5
640,50
GIBANJE SVOBODA
6
621,00
LISTA ZA RAZVOJ
7
597,50
SOCIALNI DEMOKRATI
8
588,00
SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA
9
480,00
NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKI DEMOKRATI
10
427,00
GIBANJE SVOBODA
11
414,00
LISTA ZA RAZVOJ
12
398,33
SOCIALNI DEMOKRATI
13
392,00
SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA
14
370,00
DESUS – DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE
15
320,25
GIBANJE SVOBODA
16
310,50
LISTA ZA RAZVOJ
17
298,75
SOCIALNI DEMOKRATI
18
294,00
SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA
19
256,20
GIBANJE SVOBODA
20
248,40
LISTA ZA RAZVOJ
21
240,00
NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKI DEMOKRATI
22
239,00
SOCIALNI DEMOKRATI
23
235,20
SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA
V. 
Na podlagi 15. člena Zakona o lokalnih volitvah je pripadlo listam kandidatov 14 mandatov.
Po drugem odstavku 18. člena Zakona o lokalnih volitvah so izvoljeni:
a) V volilni enoti I
1. Listi Gibanje Svoboda pripadata 2 (dva) mandata.
Izvoljena sta:
VESNA FABJAN, Ulica Danila Bučarja 23, 8340 Črnomelj.
IVO IVIČIĆ, roj. 10. 1. 1989, Zadružna cesta 21, 8340 Črnomelj
2. Listi za razvoj pripadata 2 (dva) mandata.
Izvoljena sta:
DUBRAVKO ČENGIJA, roj. 2. 7. 1967, Ulica pod gozdom 26A, 8340 Črnomelj.
TATJANA KMETIČ ŠKOF, roj. 30. 10. 1976, Sončna pot 1, 8340 Črnomelj.
3. Listi Socialni demokrati pripada 1 (en) mandat.
Izvoljen je:
JAKA BIRKELBACH, roj. 8. 5. 1985, Cankarjeva ulica 4, Črnomelj.
4. Listi Slovenska demokratska stranka – SDS pripada 1 (en) mandat.
Izvoljena je:
BERNARDA KUMP, roj. 12. 8. 1970, Krpanova ulica 2, Črnomelj.
b) V volilni enoti II
1. Listi Slovenska demokratska stranka – SDS pripada 1 (en) mandat.
Izvoljen je:
MARKO MRAVINEC, roj. 25. 9. 1990, Nova Lipa 27, 8344 Vinica.
2. Listi Socialni demokrati pripada 1 (en) mandat.
Izvoljen je:
LEOPOLD PERKO, roj. 17. 8. 1970, Dragatuš 5a, Dragatuš.
3. Listi za razvoj pripada 1 (en) mandat.
Izvoljena je:
MATEJA BABIČ, roj. 23. 8. 1968, Dragatuš 42, 8343 Dragatuš.
4. Listi Gibanje Svoboda pripada 1 (en) mandat.
Izvoljena je:
ANJA LUZNAR, roj. 16. 1. 1974, Učakovci 22, 8344 Vinica.
c) V volilni enoti III
1. Listi Slovenska demokratska stranka – SDS pripada 1 (en) mandat.
Izvoljena je:
MAJA KOCJAN, roj. 16. 4. 1980, Butoraj 1, 8340 Črnomelj
2. Listi za razvoj pripada 1 (en) mandat.
Izvoljen je:
ZORAN ŠPEC, roj. 29. 10. 1982, Blatnik pri Črnomlju 2c, Črnomelj.
3. Listi Socialni demokrati pripada 1 (en) mandat.
Izvoljen je:
JANEZ PERUŠIČ, roj. 17. 12. 1965, Butoraj 24, Črnomelj.
4. Listi Gibanje Svoboda pripada 1 (en) mandat.
Izvoljena je:
RENATA BUTALA, roj. 29. 3. 1967, Srednji Radenci 20, Stari trg ob Kolpi
VI. 
Na podlagi 16. in 17. člena Zakona o lokalnih volitvah je pripadlo listam kandidatov 9 mandatov.
Po drugem odstavku 18. člena Zakona o lokalnih volitvah so bili izvoljeni:
a) V volilni enoti I
1. Listi Socialni demokrati pripadata 2 (dva) mandata.
Izvoljena sta:
SAMO KAVČIČ roj. 20. 10. 1967, Dolenja vas pri Črnomlju 15, Črnomelj.
SAMER KHALIL, roj. 28. 1. 1969, Zelena pot 20, Črnomelj, 8340 Črnomelj.
2. Listi Slovenska demokratska stranka – SDS pripada 1 (en) mandat.
Izvoljen je:
JOŽE VESELIČ, roj. 27. 10. 1974, Prešernova ulica 4, 8340 Črnomelj.
b) V volilni enoti II
1. Listi DeSUS – Demokratična stranka upokojencev Slovenije pripada 1 (en) mandat.
Izvoljen je:
ALOJZ PUHEK, roj. 4. 12. 1956, Gornji Suhor pri Vinici 15, 8343 Dragatuš.
2. Listi Nova Slovenija – krščanski demokrati pripada 1 (en) mandat.
Izvoljena je:
NATAŠA HUDELJA, roj. 6. 6. 1964, Sečje selo 4a, Vinica.
c) V volilni enoti III
1. Listi Nova Slovenija – krščanski demokrati pripada 1 (en) mandat.
Izvoljen je:
MIHA VARDIJAN, roj. 7. 4. 1994, Dolenjci 16, 8341 Adlešiči.
2. Listi Slovenska demokratska stranka – SDS pripada 1 (en) mandat:
Izvoljena je:
ROMANA HUSIČ, roj. 16. 4. 1972, Griblje 93, 8332 Gradac.
3. Listi Gibanje Svoboda pripada 1(en) mandat.
Izvoljena je:
MOJCA ČEMAS STJEPANOVIČ, roj. 3. 7. 1960, Kanižarica 21c, Črnomelj.
4. Listi za razvoj pripada 1 (en) mandat.
Izvoljena je:
JASNA BANOVEC, roj. 10. 10. 1976, Tribuče 39A, 8340 Črnomelj.
VII. 
Izvoljeni: Vesna Fabjan, Dubravko Čengija, Jaka Birkelbach, Bernarda Kump, Leopold Perko, Marko Mravinec, Miha Vardijan, Anja Luznar, Mateja Babič, Janez Perušič, Maja Kocjan, Alojz Puhek, Renata Butala, Zoran Špec, Samo Kavčič, Romana Husič, Nataša Hudelja in Jože Veselič so prejeli tudi največje oziroma drugo največje za izvolitev potrebno število preferenčnih glasov na listah.
VIII. 
Občinska volilna komisija Občine Črnomelj je poročilo sprejela na podlagi 41. in 90. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08, 83/12 in 68/17). Izid volitev je bil sprejet soglasno.
Št. 041-49/2022-2
Črnomelj, dne 24. novembra 2022
Predsednica 
Občinske volilne komisije Občine Črnomelj 
Jožica Miketič Vipavec 

AAA Zlata odličnost