Uradni list

Številka 155
Uradni list RS, št. 155/2022 z dne 9. 12. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 155/2022 z dne 9. 12. 2022

Kazalo

I N 799/2022 Os-3397/22, Stran 2603
Okrožno sodišče v Ljubljani je v nepravdni zadevi zoper nasprotnega udeleženca Erika Modic, Mestni trg 1, Ljubljana, zaradi razveze zakonske zveze, ki se vodi pod opr. št. I N 799/2022, o imenovanju začasnega zastopnika, 25. oktobra 2022 sklenilo, da se nasprotnemu udeležencu Eriku Modicu na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku (ZPP) v zvezi z 42. členom Zakona o nepravdnem postopku (ZNP-1) postavi začasni zastopnik odvetnik Bojan Medica, zaposlen pri Odvetniški pisarni Mužina, Žvipelj in partnerji, d.o.o., Brdnikova ulica 44, Ljubljana, ker je prebivališče nasprotnega udeleženca neznano in nima pooblaščenca.
Začasni zastopnik ima v tem postopku pravice in dolžnosti zakonitega zastopnika in bo imenovanega nasprotnega udeleženca zastopal od dneva postavitve vse do takrat, dokler nasprotni udeleženec ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem, oziroma dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči, da je postavil skrbnika (83. člen ZPP).
Okrožno sodišče v Ljubljani 
dne 26. 10. 2022 

AAA Zlata odličnost