Uradni list

Številka 155
Uradni list RS, št. 155/2022 z dne 9. 12. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 155/2022 z dne 9. 12. 2022

Kazalo

3870. Poročilo o izidu rednih volitev članov sveta Mestne skupnosti Metlika in krajevnih skupnosti v Občini Metlika, stran 12718.

  
Na podlagi 90. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08, 83/12, 68/17 in 93/20 – odl. US) je Občinska volilna komisija Občine Metlika sestavila
P O R O Č I L O 
o izidu rednih volitev članov sveta Mestne skupnosti Metlika in krajevnih skupnosti v Občini Metlika 
Občinska volilna komisija Občine Metlika je na seji dne 23. novembra 2022, na podlagi zapisnikov o delu volilnih odborov pri ugotavljanju izida glasovanja za volitve članov sveta Mestne skupnosti Metlika in krajevnih skupnosti v občini Metlika, na volitvah 20. novembra 2022, ugotovila:
I. 
Glasovanje je potekalo na enem volišču za predčasno glasovanje v dneh od 15. novembra do vključno 17. novembra 2022 ter na 18-tih voliščih dne 20. novembra 2022, skupaj torej na 19-tih voliščih. Prav tako je bilo izvedeno glasovanje po pošti.
II. 
Na območju Občine Metlika je predčasno glasovalo 110 volivcev, in sicer: iz volilne enote številka 1 (KS Božakovo) 2 volivca, iz volilne enote številka 2 (KS Dobravice) 1 volivec, iz volilne enote številka 3 (KS Drašiči) 2 volivca, iz volilne enote številka 4 (KS Grabrovec) 4 volivci, iz volilne enote številka 5 (KS Gradac) 4 volivci, iz volilne enote številka 8 (KS Lokvica) 3 volivci, iz volilne enote številka 9 (MS Metlika) 64 volivcev, iz volilne enote številka 10 (KS Podzemelj) 7 volivcev, iz volilne enote številka 11 (KS Radovica) 6 volivcev, iz volilne enote številka 12 (KS Rosalnice) 5 volivcev, iz volilne enote številka 13 (KS Slamna vas) 1 volivec in iz volilne enote številka 14 (KS Suhor) 11 volivcev.
Po pošti je glasovalo 20 volivcev, in sicer 1 volivec za člane Sveta KS Drašiči (volilna enota številka 3), 3 volivci za člane Sveta KS Gradac (volilna enota številka 5), 1 volivec za člane Sveta KS Jugorje (volilna enota številka 6), 2 volivca za člane Sveta KS Lokvica (volilna enota številka 8), 6 volivcev za člane Sveta MS Metlika (volilna enota številka 9), 2 volivca za člane Sveta KS Radovica (volilna enota številka 11), 1 volivec za člane Sveta KS Rosalnice (volilna enota številka 12), 1 volivec za člane Sveta KS Slamna vas (volilna enota številka 13), in 3 volivci za člane Sveta KS Suhor (volilna enota številka 14).
S potrdilom ni glasoval noben volivec.
III. 
Rezultati po krajevnih skupnostih so naslednji:
a) KS BOŽAKOVO – VOLILNA ENOTA 1
– v volilni imenik je bilo vpisanih 186 volivcev
– glasovalo je 117 volivcev ali 62,90 % vseh volivcev, ki so imeli volilno pravico
– veljavnih je bilo 115 glasovnic
– neveljavni sta bili 2 glasovnici
Posamezni kandidati so dobili naslednje število glasov:
Zap. št. kandidata
Kandidat
Število glasov
1
STANKO NEMANIČ 
95
2
MARTIN NEMANIČ 
74
3
IRENA ŠTULAR FRANJKOVIĆ
70
4
MARTIN MALEŠIČ 
78
5
ANDREJA MUŽAR 
77
Občinska volilna komisija ugotavlja, da so na podlagi določil Zakona o lokalnih volitvah in v skladu z 9. členom Odloka o določitvi volilnih enot za volitve članov občinskega sveta, župana/županje in svetov krajevnih skupnosti in Mestne skupnosti Metlika v Občini Metlika (Uradni list RS, št. 55/10) za člane Sveta KS Božakovo izvoljeni:
STANKO NEMANIČ 
95 glasov
MARTIN MALEŠIČ
78 glasov
ANDREJA MUŽAR
77 glasov
MARTIN NEMANIČ
74 glasov
IRENA ŠTULAR FRANJKOVIĆ
70 glasov
b) KS DOBRAVICE – VOLILNA ENOTA 2
– v volilni imenik je bilo vpisanih 184 volivcev
– glasovalo je 119 volivcev ali 64,67 % vseh volivcev, ki so imeli volilno pravico
– veljavnih je bilo 110 glasovnic
– neveljavnih je bilo 9 glasovnic
Posamezni kandidati so dobili naslednje število glasov:
Zap. št. kandidata
Kandidat
Število glasov
1
ZDENKA JERŠIN 
81
2
BOŠTJAN ŽUGELJ 
71
3
NEVENKA JAKŠA 
65
4
ANTON ŽUGELJ 
68
5
ANTON NEMANIČ 
68
Občinska volilna komisija ugotavlja, da so na podlagi določil Zakona o lokalnih volitvah in v skladu z 9. členom Odloka o določitvi volilnih enot za volitve članov občinskega sveta, župana/županje in svetov krajevnih skupnosti in Mestne skupnosti Metlika v Občini Metlika (Uradni list RS, št. 55/10) za člane Sveta KS Dobravice izvoljeni:
ZDENKA JERŠIN 
81 glasov
BOŠTJAN ŽUGELJ 
71 glasov
ANTON ŽUGELJ 
68 glasov
ANTON NEMANIČ 
68 glasov
NEVENKA JAKŠA 
65 glasov
c) KS DRAŠIČI – VOLILNA ENOTA 3
– v volilni imenik je bilo vpisanih 245 volivcev
– glasovalo je 128 volivcev ali 52,24 % vseh volivcev, ki so imeli volilno pravico
– veljavnih je bilo 124 glasovnic
– neveljavne so bile 4 glasovnice
Posamezni kandidati so dobili naslednje število glasov:
Zap. št. kandidata
Kandidat
Število glasov
1
MARTIN NEMANIČ 
76
2
MARJETKA PETRUŠA 
79
3
ALJAŽ SIMONIČ 
77
4
VERONIKA PLUT 
73
5
MARTIN PEČARIČ 
65
Občinska volilna komisija ugotavlja, da so na podlagi določil Zakona o lokalnih volitvah in v skladu z 9. členom Odloka o določitvi volilnih enot za volitve članov občinskega sveta, župana/županje in svetov krajevnih skupnosti in Mestne skupnosti Metlika v Občini Metlika (Uradni list RS, št. 55/10) za člane Sveta KS Drašiči izvoljeni:
MARJETKA PETRUŠA 
79 glasov
ALJAŽ SIMONIČ 
77 glasov
MARTIN NEMANIČ
76 glasov
VERONIKA PLUT 
73 glasov
MARTIN PEČARIČ 
65 glasov
d) KS GRABROVEC – VOLILNA ENOTA 4
– v volilni imenik je bilo vpisanih 141 volivcev
– glasovalo je 93 volivcev ali 65,95 % vseh volivcev, ki so imeli volilno pravico
– veljavnih je bilo 92 glasovnic
– neveljavna je bila 1 glasovnica
Posamezni kandidati so dobili naslednje število glasov:
Zap. št. kandidata
Kandidat
Število glasov
1
MARTIN KRAMARIČ 
55
2
MARIJA DRAGOVAN 
55
3
MARJAN ČRNIČ 
50
4
NADJA KRAMARIČ 
53
5
MARTIN ŠTUBLJAR 
61
Občinska volilna komisija ugotavlja, da so na podlagi določil Zakona o lokalnih volitvah in v skladu z 9. členom Odloka o določitvi volilnih enot za volitve članov občinskega sveta, župana/županje in svetov krajevnih skupnosti in Mestne skupnosti Metlika v Občini Metlika (Uradni list RS, št. 55/10) za člane Sveta KS Grabrovec izvoljeni:
MARTIN ŠTUBLJAR 
61 glasov
MARIJA DRAGOVAN 
55 glasov
MARTIN KRAMARIČ 
55 glasov
NADJA KRAMARIČ 
53 glasov
MARJAN ČRNIČ 
50 glasov
e) KS GRADAC – VOLILNA ENOTA 5
– v volilni imenik je bilo vpisanih 388 volivcev
– glasovalo je 197 volivcev ali 52,83 % vseh volivcev, ki so imeli volilno pravico
– veljavnih je bilo 195 glasovnic
– neveljavni sta bili 2 glasovnici
Posamezni kandidati so dobili naslednje število glasov:
Zap. št. kandidata
Kandidat
Število glasov
1
MATJAŽ PLUT 
143
2
MARKO JUREJEVČIČ 
108
3
JAKA MALNARIČ 
125
4
DAVID ZAJC 
132
5
MAJA ČIBEJ 
105
6
JOŽE KOPLAN 
65
7
SIMONA PICELJ 
50
8
MITJA RUS 
121
9
MATJAŽ DIM 
119
10
JASMINA NADANOVSKI 
82
Občinska volilna komisija ugotavlja, da so na podlagi določil Zakona o lokalnih volitvah in v skladu z 9. členom Odloka o določitvi volilnih enot za volitve članov občinskega sveta, župana/županje in svetov krajevnih skupnosti in Mestne skupnosti Metlika v Občini Metlika (Uradni list RS, št. 55/10) za člane Sveta KS Gradac izvoljeni:
MATJAŽ PLUT 
143 glasov
DAVID ZAJC 
132 glasov 
JAKA MALNARIČ
125 glasov
MITJA RUS 
121 glasov
MATJAŽ DIM 
119 glasov
MARKO JUREJEVČIČ 
108 glasov
MAJA ČIBEJ 
105 glasov
f) KS JUGORJE – VOLILNA ENOTA 6
– v volilni imenik je bilo vpisanih 97 volivcev
– glasovalo je 50 volivcev ali 51,54 % vseh volivcev, ki so imeli volilno pravico
– veljavnih je bilo 49 glasovnic
– neveljavna je bila 1 glasovnica
Posamezni kandidati so dobili naslednje število glasov:
Zap. št. kandidata
Kandidat
Število glasov
1
FRANC BOJANC
35
2
MARTIN KLEMENČIČ 
30
3
STANKO SODJA 
28
4
IVAN KOVAČEVIČ 
31
5
DUŠAN MAMUT BADOVINAC ZUPANJIČ 
32
Občinska volilna komisija ugotavlja, da so na podlagi določil Zakona o lokalnih volitvah in v skladu z 9. členom Odloka o določitvi volilnih enot za volitve članov občinskega sveta, župana/županje in svetov krajevnih skupnosti in Mestne skupnosti Metlika v Občini Metlika (Uradni list RS, št. 55/10) za člane Sveta KS Jugorje izvoljeni:
FRANC BOJANC 
35 glasov
DUŠAN MAMUT BADOVINAC ZUPANJIČ
32 glasov
IVAN KOVAČEVIČ 
31 glasov
MARTIN KLEMENČIČ 
30 glasov
STANKO SODJA 
28 glasov
i) KS KRASINEC – VOLILNA ENOTA 7
– v volilni imenik je bilo vpisanih 150 volivcev
– glasovalo je 94 volivcev ali 62,66 % vseh volivcev, ki so imeli volilno pravico
– veljavnih je bilo 92 glasovnic
– neveljavni sta bili 2 glasovnici
Posamezni kandidati so dobili naslednje število glasov:
Zap. št. kandidata
Kandidat
Število glasov
1
DUŠAN STARAŠINIČ 
62
2
DAMJAN JAKOFČIČ 
58
3
BONIA MILJAVAC 
32
4
PETRA STARAŠINIČ 
16
5
JERNEJ STARAŠINIČ 
53
6
KRISTINA PEZDIRC 
10
7
BRUNO KONDA 
52
8
NIKA LENARČIČ 
40
9
ROK ŠUŠTARIČ 
60
Občinska volilna komisija ugotavlja, da so na podlagi določil Zakona o lokalnih volitvah in v skladu z 9. členom Odloka o določitvi volilnih enot za volitve članov občinskega sveta, župana/županje in svetov krajevnih skupnosti in Mestne skupnosti Metlika v Občini Metlika (Uradni list RS, št. 55/10) za člane sveta KS Krasinec izvoljeni:
DUŠAN STARAŠINIČ 
62 glasov
ROK ŠUŠTARIČ 
60 glasov
DAMJAN JAKOFČIČ
58 glasov
JERNEJ STARAŠINIČ 
53 glasov
BRUNO KONDA 
52 glasov
g) KS LOKVICA – VOLILNA ENOTA 8
– v volilni imenik je bilo vpisanih 319 volivcev
– glasovalo je 214 volivcev ali 67,08 % vseh volivcev, ki so imeli volilno pravico
– veljavnih je bilo 206 glasovnic
– neveljavnih je bilo 8 glasovnic
Posamezni kandidati so dobili naslednje število glasov:
Zap. št. kandidata
Kandidat
Število glasov
1
IVAN KAJIN 
122
2
GREGOR SITAR 
104
3
MILENA KRAŠEVEC 
125
4
FRANCI KREMESEC 
140
5
PERICA PRANJKOVIĆ 
117
Občinska volilna komisija ugotavlja, da so na podlagi določil Zakona o lokalnih volitvah in v skladu z 9. členom Odloka o določitvi volilnih enot za volitve članov občinskega sveta, župana/županje in svetov krajevnih skupnosti in Mestne skupnosti Metlika v Občini Metlika (Uradni list RS, št. 55/10) za člane Sveta KS Lokvica izvoljeni:
FRANCI KREMESEC
140 glasov
MILENA KRAŠEVEC
125 glasov
IVAN KAJIN 
122 glasov
PERICA PRANJKOVIĆ 
117 glasov
GREGOR SITAR 
104 glasov
h) MESTNA SKUPNOST METLIKA – VOLILNA ENOTA 9
– v volilni imenik je bilo vpisanih 2858 volivcev
– glasovalo je 1365 volivcev ali 45,69 % vseh volivcev, ki so imeli volilno pravico
– veljavnih je bilo 1297 glasovnic
– neveljavnih je bilo 68 glasovnic
Posamezni kandidati so dobili naslednje število glasov:
Zap. št. kandidata
Kandidat
Število glasov
1
JURE VRANIČAR 
478
2
ALENKA TOMAŠIČ 
617
3
MATIC MUC 
516
4
MAJA ŠTUBLJAR FENDRE
538
5
BOJAN KRAJAČIČ 
680
6
NEVENKA KREMESEC
488
7
MATJAŽ RUS
546
Občinska volilna komisija ugotavlja, da so na podlagi določil Zakona o lokalnih volitvah in v skladu z 9. členom Odloka o določitvi volilnih enot za volitve članov občinskega sveta, župana/županje in svetov krajevnih skupnosti in Mestne skupnosti Metlika v Občini Metlika (Uradni list RS, št. 55/10) za člane Sveta Mestne skupnosti Metlika izvoljeni:
BOJAN KRAJAČIČ 
680 glasov
ALENKA TOMAŠIČ 
617 glasov
MATJAŽ RUS 
546 glasov
MAJA ŠTUBLJAR FENDRE
538 glasov
MATIC MUC 
516 glasov
NEVENKA KREMESEC
488 glasov
JURE VRANIČAR 
478 glasov
j) KS PODZEMELJ – VOLILNA ENOTA 10
– v volilni imenik je bilo vpisanih 548 volivcev
– glasovalo je 277 volivcev ali 50,54 % vseh volivcev, ki so imeli volilno pravico
– veljavnih je bilo 276 glasovnic
– neveljavna je bila 1 glasovnica
Posamezni kandidati so dobili naslednje število glasov:
Zap. št. kandidata
Kandidat
Število glasov
1
VID DRAGOŠ 
126
2
ANDREJ SMUK 
102
3
STANISLAV ŠTEFANIČ 
145
4
NERMIN HUSIĆ 
39
5
BRIGITA PEZDIRC 
127
6
MATEJA BAJUK MALEŠIČ
127
7
DARKO JAKOFČIČ
130
8
BRIGITA MUŠIČ 
109
9
TOMAŽ HLEBEC 
145
10
ROMANA ŠEGINA 
134
Občinska volilna komisija ugotavlja, da so na podlagi določil Zakona o lokalnih volitvah in v skladu z 9. členom Odloka o določitvi volilnih enot za volitve članov občinskega sveta, župana/županje in svetov krajevnih skupnosti in Mestne skupnosti Metlika v Občini Metlika (Uradni list RS, št. 55/10) za člane Sveta KS Podzemelj izvoljeni:
TOMAŽ HLEBEC
145 glasov
STANISLAV ŠTEFANIČ
145 glasov
ROMANA ŠEGINA 
134 glasov
DARKO JAKOFČIČ 
130 glasov
MATEJA BAJUK MALEŠIČ
127 glasov
BRIGITA PEZDIRC 
127 glasov
VID DRAGOŠ 
126 glasov
k) KS RADOVICA – VOLILNA ENOTA 11
– v volilni imenik je bilo vpisanih 357 volivcev
– glasovalo je 218 volivcev ali 61,06 % vseh volivcev, ki so imeli volilno pravico
– veljavnih je bilo 214 glasovnic
– neveljavne so bile 4 glasovnice
Posamezni kandidati so dobili naslednje število glasov:
Zap. št. kandidata
Kandidat
Število glasov
1
DUŠKA MAVRINAC 
102
2
MARTIN MATEKOVIČ 
116
3
BARBARA REŽEK 
133
4
MARTIN BAJUK 
111
5
PETER ŠNELJER 
117
Občinska volilna komisija ugotavlja, da so na podlagi določil Zakona o lokalnih volitvah in v skladu z 9. členom Odloka o določitvi volilnih enot za volitve članov občinskega sveta, župana/županje in svetov krajevnih skupnosti in Mestne skupnosti Metlika v Občini Metlika (Uradni list RS, št. 55/10) za člane Sveta KS Radovica izvoljeni:
BARBARA REŽEK 
133 glasov
PETER ŠNELJER 
117 glasov
MARTIN MATEKOVIČ
116 glasov
MARTIN BAJUK 
111 glasov
DUŠKA MAVRINAC 
102 glasov
l) KS ROSALNICE – VOLILNA ENOTA 12
– v volilni imenik je bilo vpisanih 605 volivcev
– glasovalo je 289 volivcev ali 47,76 % vseh volivcev, ki so imeli volilno pravico
– veljavnih je bilo 278 glasovnic
– neveljavnih je bilo 11 glasovnic
Posamezni kandidati so dobili naslednje število glasov:
Zap. št. kandidata
Kandidat
Število glasov
1
URŠKA DRAGOVAN 
155
2
JOŽE CAJNAR 
123
3
ŠPELA SLANC 
142
4
JOŽE OBERMAN 
179
5
UROŠ BRODARIČ 
134
6
GREGOR JEVŠČEK 
130
7
LIDIJA MUŽAR MALEŠIČ
155
Občinska volilna komisija ugotavlja, da so na podlagi določil Zakona o lokalnih volitvah in v skladu z 9. členom Odloka o določitvi volilnih enot za volitve članov občinskega sveta, župana/županje in svetov krajevnih skupnosti in Mestne skupnosti Metlika v Občini Metlika (Uradni list RS, št. 55/10) za člane Sveta KS Rosalnice izvoljeni:
JOŽE OBERMAN 
179 glasov
URŠKA DRAGOVAN
155 glasov
LIDIJA MUŽAR MALEŠIČ 
155 glasov
ŠPELA SLANC 
142 glasov
UROŠ BRODARIČ 
134 glasov
GREGOR JEVŠČEK 
130 glasov
JOŽE CAJNAR 
123 glasov
m) KS SLAMNA VAS – VOLILNA ENOTA 13
– v volilni imenik je bilo vpisanih 123 volivcev
– glasovalo je 89 volivcev ali 72,35 % vseh volivcev, ki so imeli volilno pravico
– veljavnih je bilo 88 glasovnic
– neveljavna je bila 1 glasovnica
Posamezni kandidati so dobili naslednje število glasov:
Zap. št. kandidata
Kandidat
Število glasov
1
ROBI BRADICA 
59
2
JOŽICA LUBINIĆ
54
3
ANTON NEMANIČ 
57
4
STANKA VRANIČAR 
53
5
BOJAN VUKŠINIČ 
59
Občinska volilna komisija ugotavlja, da so na podlagi določil Zakona o lokalnih volitvah in v skladu z 9. členom Odloka o določitvi volilnih enot za volitve članov občinskega sveta, župana/županje in svetov krajevnih skupnosti in Mestne skupnosti Metlika v Občini Metlika (Uradni list RS, št. 55/10) za člane Sveta KS Slamna vas izvoljeni:
ROBI BRADICA 
59 glasov
BOJAN VUKŠINIČ 
59 glasov
ANTON NEMANIČ 
57 glasov
JOŽICA LUBINIĆ 
54 glasov
STANKA VRANIČAR 
53 glasov
n) KS SUHOR – VOLILNA ENOTA 14
– v volilni imenik je bilo vpisanih 804 volivcev
– glasovalo je 360 volivcev ali 44,77 % vseh volivcev, ki so imeli volilno pravico
– veljavnih je bilo 346 glasovnic
– neveljavnih je bilo 14 glasovnic
Posamezni kandidati so dobili naslednje število glasov:
Zap. št. kandidata
Kandidat
Število glasov
1
MARKO ŽLOGAR 
256
2
VERA DAMJANOVIČ 
146
3
MIHAEL KOLAR 
171
4
SONJA ŠTEFANIČ 
126
5
RINO KAVČIČ 
95
6
NADJA VIDETIČ 
164
7
MARJAN AMBROŽIČ 
165
Občinska volilna komisija ugotavlja, da so na podlagi določil Zakona o lokalnih volitvah in v skladu z 9. členom Odloka o določitvi volilnih enot za volitve članov občinskega sveta, župana/županje in svetov krajevnih skupnosti in Mestne skupnosti Metlika v Občini Metlika (Uradni list RS, št. 55/10) za člane Sveta KS Suhor izvoljeni:
MARKO ŽLOGAR 
256 glasov
MIHAEL KOLAR 
171 glasov
MARJAN AMBROŽIČ 
165 glasov
NADJA VIDETIČ 
164 glasov
VERA DAMJANOVIČ 
146 glasov
SONJA ŠTEFANIČ 
126 glasov
RINO KAVČIČ 
95 glasov
Št. 041-3/2022
Metlika, dne 23. novembra 2022
Občinska volilna komisija 
Občine Metlika 
Tatjana Plut 
predsednica 

AAA Zlata odličnost