Številka 52
Uradni list RS, št. 52/2018 z dne 27. 7. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 52/2018 z dne 27. 7. 2018, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Zakoni, obvezne razlage zakonov

2645. Zakon za zaščito vrednosti kapitalske naložbe Republike Slovenije v Novi Ljubljanski banki d.d., Ljubljana (ZVKNNLB)

Sklepi

2646. Sklep o seznanitvi, da predsednik republike ne bo predlagal kandidata za predsednika vlade

PREDSEDNIK REPUBLIKE SLOVENIJE

Ukazi

2647. Ukaz o postavitvi izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Kirgiški republiki

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

2704. Uredba o koncesiji za rabo vode za odvzem naplavin iz zahodnega dela gramoznice Babinci
2705. Uredba o jamstvu zaradi likvidnostnih težav organizatorja potovanja in podjetja, ki omogoča povezane potovalne aranžmaje
2706. Uredba o uporabi plovil na motorni pogon na akumulacijskem jezeru hidroelektrarne Vrhovo na reki Savi
2707. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o organih v sestavi ministrstev

Sklepi

2708. Sklep o dopolnitvah Sklepa o preoblikovanju Filmskega sklada Republike Slovenije, javnega sklada, v Slovenski filmski center, javno agencijo Republike Slovenije
2709. Sklep o dopolnitvi Sklepa o ustanovitvi, nalogah in organizaciji Urada Vlade Republike Slovenije za varovanje tajnih podatkov

MINISTRSTVA

2648. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o minimalnih higienskih zahtevah, ki jih morajo izpolnjevati kopališča in kopalna voda v bazenih
2649. Odredba o usklajeni višini minimalnega dohodka od julija 2018

USTAVNO SODIŠČE

2650. Pravilnik o izvajanju videonadzora dostopa v stavbo in avle stavbe Ustavnega sodišča Republike Slovenije

BANKA SLOVENIJE

2651. Povprečne efektivne obrestne mere iz sklenjenih potrošniških kreditnih pogodb bank in hranilnic v obdobju od 1. 1. 2018 do 30. 6. 2018

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

2652. Splošni akt o določitvi roka za odgovor na prošnje za dodatne storitve v železniškem prometu
2653. Odločba o imenovanju vodje Okrožnega državnega tožilstva v Murski Soboti
2654. Poročilo o gibanju plač za maj 2018

DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE

2655. Pravilnik o vsebini in obliki diplom ter potrdil o izobraževanju na Evro-sredozemski univerzi
2656. Kolektivna pogodba dejavnosti trgovine Slovenije
2657. Skupni sporazum za določitev višine nadomestil za javno priobčitev fonogramov na prireditvah v organizaciji ljubiteljskih kulturnih društev

OBČINE

Ankaran

2658. Odlok o kategorizaciji občinskih cest v Občini Ankaran
2659. Sklep o uvedbi javne službe »upravljanje določenih javnih parkirišč« na parkirišču »Lazaret«

Borovnica

2660. Sklep o začetku postopka priprave spremembe Občinskega podrobnega prostorskega načrta za trgovski center Mercator v Borovnici

Bovec

2701. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o določitvi plovbnega režima na reki Soči in reki Kortinici

Črenšovci

2661. Odlok o rebalansu proračuna Občine Črenšovci za leto 2018

Dobrova-Polhov Gradec

2662. Odlok o rebalansu proračuna Občine Dobrova - Polhov Gradec za leto 2018
2663. Odlok o prenehanju veljavnosti Odloka o ureditvi zimske službe v Občini Dobrova - Polhov Gradec
2664. Odlok o občinskih cestah
2665. Odlok o kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini Dobrova - Polhov Gradec
2666. Odlok o razglasitvi župnišča v Šentjoštu nad Horjulom za kulturni spomenik lokalnega pomena
2667. Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Polhov Gradec

Dravograd

2668. Razpis rednih volitev v svete krajevnih skupnosti v Občini Dravograd

Hrpelje-Kozina

2669. Razpis rednih volitev članov svetov krajevnih skupnosti na območju Občine Hrpelje - Kozina

Idrija

2670. Sklep o razpisu rednih volitev v svete krajevnih skupnosti na območju Občine Idrija

Kanal ob Soči

2671. Razpis rednih volitev članov svetov krajevnih skupnosti na območju Občine Kanal ob Soči

Kobarid

2702. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o določitvi plovbnega režima na reki Soči in na reki Koritnici

Komen

2672. Odlok o določitvi stroškov lokacijske preveritve v Občini Komen

Kozje

2673. Razpis rednih volitev članov svetov krajevnih skupnosti na območju Občine Kozje

Kranj

2674. Razpis rednih volitev v svete krajevnih skupnosti na območju Mestne občine Kranj

Kranjska Gora

2675. Razpis rednih volitev v svete krajevnih skupnosti na območju Občine Kranjska Gora

Krško

2676. Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za Poslovno stanovanjsko cono Brege
2677. Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za širitev industrijskega območja na Vidmu (del EUP KRŠ 034)

Ljubljana

2678. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del območja urejanja BS 1/2 Bežigrad

Log-Dragomer

2679. Sklep o preselitvi volišč

Loški Potok

2680. Popravek in dopolnitve Odloka o rebalansu proračuna Občine Loški Potok za leto 2018

Metlika

2681. Razpis rednih volitev v svet Mestne skupnosti Metlika in svete krajevnih skupnosti na območju Občine Metlika

Miren-Kostanjevica

2682. Razpis rednih volitev v svete krajevnih skupnosti na območju Občine Miren - Kostanjevica

Osilnica

2683. Dopolnitev Statuta Občine Osilnica
2684. Odlok o turistični in promocijski taksi v Občini Osilnica
2685. Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije Občine Osilnica

Piran

2686. Odlok o pogrebni in pokopališki dejavnosti v Občini Piran
2687. Razpis rednih volitev v svete krajevnih skupnosti na območju Občine Piran

Postojna

2688. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o določitvi števila članov svetov krajevnih skupnosti in volilnih enot v krajevnih skupnostih Občine Postojna
2689. Razpis rednih volitev v svete krajevnih skupnosti na območju Občine Postojna

Ptuj

2690. Odlok o turistični taksi v Mestni občini Ptuj

Puconci

2691. Razpis rednih volitev v svete krajevnih skupnosti Občine Puconci

Rogatec

2692. Razpis rednih volitev članov svetov krajevnih skupnosti na območju Občine Rogatec

Semič

2693. Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za proizvodno servisno cono Vrtača
2694. Odlok o turistični taksi v Občini Semič

Sežana

2695. Odlok o spremembah in dopolnitvah št. 2 Občinskega prostorskega načrta Občine Sežana

Slovenska Bistrica

2696. Razpis rednih volitev članov svetov krajevnih skupnosti na območju Občine Slovenska Bistrica

Škocjan

2697. Odlok o turistični in promocijski taksi v Občini Škocjan
2698. Pravilnik o sofinanciranju letnega programa športa v Občini Škocjan

Tolmin

2703. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o določitvi plovbnega režima na reki Soči in reki Kortinici

Zagorje ob Savi

2699. Razpis rednih volitev v svete krajevnih skupnosti na območju Občine Zagorje ob Savi

Žalec

2700. Razpis rednih volitev v svete krajevnih skupnosti na območju Občine Žalec

POPRAVKI

2710. Popravek Odloka o turistični in promocijski taksi v Občini Bovec

Razglasni del

Javni razpisi

Razpisi delovnih mest

Druge objave

Objave po Zakonu o političnih strankah

Evidence sindikatov

Objave sodišč

Preklici

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti