Uradni list

Številka 52
Uradni list RS, št. 52/2018 z dne 27. 7. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 52/2018 z dne 27. 7. 2018

Kazalo

Ob-2600/18, Stran 1651
Na podlagi 35. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91 in dopolnitve) in 34. člena Statuta Doma Nine Pokorn Grmovje, svet zavoda objavlja prosto delovno mesto
direktor zavoda 
Kandidat za direktorja zavoda mora izpolnjevati naslednje pogoje za opravljanje dela:
– strokovna izobrazba iz 56., 57. in 69. člena Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 s spremembami): višja ali visoka šola za socialno delo, psihološke smeri, pedagoške smeri in njenih specialnih disciplin, upravne, pravne, sociološke, zdravstvene smeri – smer delovne terapije in teološke smeri z ustrezno specializacijo
– najmanj 5 let delovnih izkušenj na področju dejavnosti socialnega varstva
– strokovni izpit za delo na področju socialnega varstva
– opravljen program za vodenje socialno varstvenega zavoda skladno s četrtim odstavkom 56. člena ZSV, oziroma ga je dolžan opraviti v roku enega leta od začetka opravljanja nalog direktorja, sicer mu mandat preneha na podlagi zakona
– pisno izjavo, da je oseba državljan Republike Slovenije
– pisno izjavo, da oseba ni bila pravnomočno obsojena zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in da ni bila obsojena na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev
– pisno izjavo da zoper osebo ni vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti
– program in vizija dela.
Z izbranim kandidatom bo Svet zavoda sklenil pogodbo za 5-letni mandat, s polnim delovnim časom.
Kandidati naj pošljejo pisne prijave z življenjepisom, s potrebnimi overjenimi dokazili o izpolnjevanju razpisnih pogojev, zahtevanimi izjavami ter programom in vizijo dela na naslov: Svet zavoda Doma Nine Pokorn Grmovje, Pernovo 4/a, 3310 Žalec, z oznako »Prijava na razpis – direktor«.
Obravnavale se bodo samo popolne in pravočasno prispele vloge. Nepopolne vloge ne bodo uvrščene v izbirni postopek.
Rok za prijavo na razpis je 8 dni po objavi razpisa.
Prijavljeni kandidati bodo o izbiri obveščeni v 30 dneh od dneva, ko bo svet zavoda opravil izbiro.
Svet zavoda Doma Nine Pokorn Grmovje Žalec 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti