Uradni list

Številka 52
Uradni list RS, št. 52/2018 z dne 27. 7. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 52/2018 z dne 27. 7. 2018

Kazalo

2695. Odlok o spremembah in dopolnitvah št. 2 Občinskega prostorskega načrta Občine Sežana, stran 8518.

  
Občinski svet Občine Sežana je na podlagi 52. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 – odl. US, 14/15 – ZUUJFO, 61/17 – ZUreP-2) v povezavi z določbami 273. člena Zakona o urejanju prostora ZUreP-2 (Uradni list RS, št. 61/17) in 17. člena Statuta Občine Sežana (Uradni list RS, št. 88/15) na seji dne 5. 7. 2018 sprejel
O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah št. 2 Občinskega prostorskega načrta Občine Sežana 
1. člen 
(uvod) 
S tem odlokom sprejme Občina Sežana spremembe in dopolnitve št. 2 Občinskega prostorskega načrta (v nadaljevanju: OPN) Občine Sežana.
2. člen 
(predmet OPN) 
S tem odlokom se sprejmejo spremembe in dopolnitve grafičnega dela izvedbenega dela OPN.
Spremeni se meja med enotama urejanja prostora SŽ-88 CDi in SŽ-90 BC ter s tem podrobna namenska raba prostora iz rabe Športni centri (BC) v rabo Druga območja centralnih dejavnosti, i-vzgojne in izobraževalne dejavnosti (CDi).
Spremembe in dopolnitve OPN se nanašajo na naslednje karte izvedbenega dela OPN:
Številka 3: Prikaz območij enot urejanja prostora, osnovne oziroma podrobnejše namenske rabe prostora in prostorskih izvedbenih pogojev v merilu 1:5.000, in sicer karte Št 35 (C2121) in 36 (C2122).
Številka 4: Prikaz območij enot urejanja prostora in prikaz javne gospodarske infrastrukture 1:5.000, in sicer karte Št 35 (C2121) in 36 (C2122).
3. člen 
(dostopnost prostorskega akta) 
Ta odlok je v času uradnih ur na vpogled javnosti na sedežu občine in na spletnih straneh občine.
4. člen 
(začetek veljavnosti) 
Odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 032-5/2018-4
Sežana, dne 5. julija 2018
Župan 
Občine Sežana 
Davorin Terčon l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti