Uradni list

Številka 52
Uradni list RS, št. 52/2018 z dne 27. 7. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 52/2018 z dne 27. 7. 2018

Kazalo

2688. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o določitvi števila članov svetov krajevnih skupnosti in volilnih enot v krajevnih skupnostih Občine Postojna, stran 8507.

  
Na podlagi 19.a člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 27/08 – odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 76/16 – odl. US, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18) in 68. člena Statuta Občine Postojna (Uradni list RS, št. 30/70 in 53/10) je Občinski svet Občine Postojna na 31. redni seji dne 27. 6. 2018 sprejel
O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o določitvi števila članov svetov krajevnih skupnosti in volilnih enot v krajevnih skupnostih Občine Postojna 
1. člen
V Odloku o določitvi števila članov svetov krajevnih skupnosti in volilnih enot v krajevnih skupnostih Občine Postojna (Uradni list RS, št. 53/10 in 18/14) se 8. točka 2. člena spremeni tako, da se glasi:
»8. Svet krajevne skupnosti Prestranek ima devet članov.
Za volitve članov sveta se določi tri volilne enote.
1. volilna enota zajema območje naselja Prestranek.
V 1. volilni enoti se voli pet članov sveta.
2. volilna enota zajema območje naselja Koče.
V 2. volilni enoti se voli tri člane sveta.
3. volilna enota zajema območje naselja Žeje.
V 3. volilni enoti se voli en član sveta.«
Doda se nova 15. točka, ki se glasi:
»15. Svet krajevne skupnosti Štivan ima sedem članov.
Za volitve članov sveta se določi tri volilne enote.
1. volilna enota zajema območje naselja Grobišče.
V 1. volilni enoti se voli dva člana sveta.
2. volilna enota zajema območje naselja Matenja vas.
V 2. volilni enoti se voli tri člane sveta.
3. volilna enota zajema območje naselja Rakitnik.
V 3. volilni enoti se voli dva člana sveta.«
2. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne s prvimi naslednjimi lokalnimi volitvami.
Št. 007-16/2010
Postojna, dne 27. junija 2018
Župan 
Občine Postojna 
Igor Marentič l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti