Uradni list

Številka 52
Uradni list RS, št. 52/2018 z dne 27. 7. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 52/2018 z dne 27. 7. 2018

Kazalo

2683. Dopolnitev Statuta Občine Osilnica, stran 8492.

  
Na podlagi 29. in 64. člena Zakona o lokalni samoupravi – ZLS-UPB2 (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo – UPB2, 27/08 – Odl. US, 76/08, 100/08 – Odl. US, 79/09, 14/10 - Odl. US, 51/10, 84/10 – Odl. US, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18) in 15. člena Statuta Občine Osilnica (Uradni list RS, št. 3/08, 5/08 – popr. in 75/17) je Občinski svet Občine Osilnica na 21. redni seji dne 20. 7. 2018 sprejel
D O P O L N I T E V   S T A T U T A 
Občine Osilnica 
1. člen 
V Statutu Občine Osilnica (Uradni list RS, št. 3/08, 5/08 – popr. in 75/17) se v prvem odstavku 6. člena doda nova 13. točka, ki se glasi:
»13. Poleg glavne dejavnosti izvajanja splošne dejavnosti lokalne samouprave, občina v okviru zadovoljevanja potreb lokalnega prebivalstva izvaja tudi druge dejavnosti:
– obdelava podatkov in s tem povezane dejavnosti,
– drugje nerazvrščene strokovne in tehnične dejavnosti.«
2. člen 
Ta dopolnitev Statuta Občine Osilnica začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0002/2018/3
Osilnica, dne 20. julija 2018
Župan 
Občine Osilnica 
Antun Volf l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti