Uradni list

Številka 52
Uradni list RS, št. 52/2018 z dne 27. 7. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 52/2018 z dne 27. 7. 2018

Kazalo

2658. Odlok o kategorizaciji občinskih cest v Občini Ankaran, stran 8441.

  
Na podlagi določil Zakona o cestah (Uradni list RS, št. 109/10, 48/12 in 36/14 – odl. US, 46/15 in 10/18) in 17. člena Statuta Občine Ankaran (Uradni list RS, št. 17/15) je Občinski svet Občine Ankaran na 25. seji dne 26. 6. 2018 sprejel
O D L O K 
o kategorizaciji občinskih cest v Občini Ankaran 
1. člen 
Ta odlok določa občinske ceste po njihovih kategorijah in namenu uporabe glede na vrsto cestnega prometa, ki ga prevzemajo.
2. člen 
Občinske ceste se kategorizirajo na lokalne ceste (s skrajšano oznako LC) in javne poti (s skrajšano oznako JP).
– Lokalne ceste so ceste, namenjene povezovanju naselja v Občini Ankaran z naselji v sosednjih občinah, delov naselja v Občini Ankaran med seboj in ceste, pomembne za navezovanje prometa na ceste enake ali višje kategorije;
– javne poti so namenjene povezovanju delov naselja v Občini Ankaran in ne izpolnjujejo predpisanih meril za lokalno cesto ali so namenjene samo določenim vrstam udeležencev v prometu (krajevne ceste in poti, vaške ceste in poti, poti za pešce, kolesarje, jezdece, gonjače ipd.).
3. člen 
Lokalne ceste v naselju Ankaran se razvrstijo v naslednjo podkategorijo:
– na krajevne ceste (s skrajšano oznako LK), ki so kot nadaljevanje cest višje kategorije namenjene dostopu do zaključenih prostorskih enot (stanovanjske soseske blokovne in individualne gradnje, industrijske cone, nakupovalni in rekreacijski centri ipd.) v posameznih območjih naselja Ankaran.
4. člen 
Nekategorizirana cesta (s skrajšano oznako NK) je vsaka prometna površina, ki ni kategorizirana v skladu z zakonom, ki ureja javne ceste kot javna cesta (lokalna cesta, krajevna cesta, javna pot) in na kateri se opravlja promet na način ali pod pogoji, ki jih v skladu s predpisi o varnosti cestnega prometa določi lastnik ali od njega pooblaščeni upravljavec te prometne površine (dovozne ceste, pristopi do objektov ter zemljišč, funkcionalne prometne površine ob objektih, avtobusne postaje in postajališča ter podobno).
5. člen 
Lokalne ceste (LC) so:
Zap. št.
Številka 
odseka
Začetek 
odseka
Potek odseka
Konec 
odseka
Dolžina odseka v občini 
[m]
Namen uporabe
Preostala dolžina odseka v sosednji občini 
[m]
1
177021
406
Valdoltra – Barizoni – Sv. Brida
177013
1.210
V
1167 – Koper
2
177031
180051
Ankaran – Sv. Brida
177021
848
V
663 – Koper
3
177204
177404
Krožišče Ankaranska bonifika – Krožišče Luka Koper
177204
756
V
 
4
177403
177402
Ankaranska bonifika
177404
488
V
379 – Koper
5
177404
177403
Krožišče Ankaranska bonifika
177403
153
V
 
6
177405
177404
Ankaranska bonifika – nadaljevanje
406
857
V
 
V … vsa vozila
SKUPAJ:
4.312 m
6. člen 
Krajevna cesta (LK) je:
Zap. št.
Številka 
odseka
Začetek 
odseka
Potek odseka
Konec 
odseka
Dolžina odseka v občini 
[m]
Namen uporabe
Preostala dolžina odseka v sosednji občini 
[m]
1
180051
406
Regentova ulica – Srebrničeva ulica
parc. št. 703/1
563
V
 
V … vsa vozila
SKUPAJ:
563 m
7. člen 
Javne poti (JP) so:
Zap. št.
Številka 
odseka
Začetek 
odseka
Potek odseka
Konec 
odseka
Dolžina odseka v občini 
[m]
Namen uporabe
Preostala dolžina odseka v sosednji občini 
[m]
1
677011
406
Debeli rtič – Miloki – Jurjev hrib – Barizoni
177021
695
V
1205 – Koper
2
677012
677011
Miloki – Valdoltra
406
782
V
 
3
677013
677012
Vinogradniška pot mimo HŠ 15B
677014
123
V
 
4
677014
677013
Vinogradniška pot – Jadranska cesta
406
601
B
 
5
677015
177021
Razgledna pot – Barizoni
677011
70
V
113 – Koper
6
677016
177041
Hrvatini – Rožnik
HŠ 15
304
V
136 – Koper
7
677017
677012
Vinogradniška pot
parc. št. 957/11
196
V
 
8
677018
677012
Vinogradniška pot do HŠ 17
HŠ 17
119
V
 
9
677019
677012
Vinogradniška pot do HŠ 15D
HŠ 15D
47
V
 
10
677061
406
Ivančičeva cesta
177041
1.128
V
266 – Koper
11
677062
677061
Ivančičeva cesta do HŠ 21
HŠ 21
542
V
 
12
678741
406
Pod vrhom
HŠ 2
283
V
 
13
678742
406
Jadranska cesta do HŠ 22
HŠ 22
338
V
 
14
678931
406
Cesta na Prisojo
HŠ 5
477
V
 
15
678941
406
Cesta na Rožnik
HŠ 14
297
V
 
16
678942
678941
Rožnik
406
234
V
 
17
680261
406
Oljčna pot mimo cerkve do HŠ 18
HŠ 18
543
V
 
18
680271
680261
Bertokova ulica
HŠ 16
148
V
 
19
680281
680261
Pervanjeva ulica
HŠ 18
185
V
 
20
680291
680261
Oljčna pot do HŠ 13
HŠ 13
178
V
 
21
680292
680291
Oljčna pot mimo HŠ 23
680293
90
V
 
22
680293
680261
Oljčna pot do HŠ 14
HŠ 14
103
V
 
23
680301
406
Povezava 406 in 680311
680311
116
V
 
24
680311
180051
Od Regentove ulice mimo pošte do HŠ 4C
HŠ 4C
254
V
 
25
680321
680331
Jadranska cesta do HŠ 48
HŠ 48
113
V
 
26
680331
406
Hrvatinova ulica
HŠ 24
270
V
 
27
680341
406
Jadranska cesta do HŠ 80
HŠ 80
140
V
 
28
680342
680341
Jadranska cesta do HŠ 64A
HŠ 64A
49
V
 
29
680351
180051
Regentova ulica – Hrvatinova ulica
HŠ 7
127
V
 
30
680361
180051
Vlahovičeva ulica
HŠ 58
388
V
 
31
680371
180051
Bevkova ulica
HŠ 58
338
V
 
32
680381
180051
Kocjančičeva ulica
HŠ 40
235
V
 
33
680391
180051
Frenkova ulica
HŠ 23
330
V
 
34
680401
180051
Larisova ulica
HŠ 15
187
V
 
35
680411
180051
Tomažičeva ulica
HŠ 15
161
V
 
36
680421
180051
Ulica Rudija Mahniča
HŠ 11
153
V
 
37
680431
180051
Cahova ulica do HŠ 11
HŠ 11
162
V
 
38
680441
680431
Cahova ulica do HŠ 8
HŠ 8
75
V
 
39
680601
406
Vinogradniška pot – pomol Valdoltra
zapornica
233
V
 
40
680602
406
Jadranska cesta – pomol Valdoltra
parkirišče
277
B
 
41
680611
406
Jadranska cesta mimo HŠ 17
680612
138
V
 
42
680612
680611
Jadranska cesta – pomol Katarina
pomol Katarina
70
B
 
43
680621
406
Jadranska cesta do HŠ 61
HŠ 61
192
V
 
44
680622
406
Jadranska cesta do HŠ 59B
HŠ 59B
44
V
 
45
680631
177021
Razgledna pot
HŠ 2B
139
V
 
46
680641
177031
Pot na Brido
177031
296
V
 
47
680642
680641
Pot na Brido – razcep
razcep
135
V
 
48
680643
177031
Pot na Brido do HŠ 8D
HŠ 8D
176
V
 
49
680644
177031
Pot na Brido do HŠ 4A
HŠ 4A
43
V
 
50
680651
177041
Na Logu
HŠ 7A
513
V
 
51
680661
406
Jadranska cesta do HŠ 1A
HŠ 1A
469
V
 
52
680671
406
Jadranska cesta – Luka Koper
most
219
V
 
53
680672
680671
Jadranska cesta – Ministrstvo za obrambo
parc. št. 727
145
V
 
54
680681
406
Jadranska cesta – Kamp Adria
parc. št. 1045/4
541
V
 
55
680691
406
Lazaret
HŠ 8
871
V
 
V … vsa vozila, B … kolesarji in pešci
SKUPAJ:
15.082 m
8. člen 
Nekategorizirane ceste (NK) so:
Zap. št.
Številka 
odseka
Začetek 
odseka
Potek odseka
Konec 
odseka
Dolžina odseka v občini [m]
Namen uporabe
Preostala dolžina odseka v sosednji občini 
[m]
1
NK0011
406
Debeli rtič – Rdeči križ Slovenije
parkirišče
103
V
2
NK0021
NK0011
Krak ceste Debeli rtič – Rdeči križ Slovenije
406
24
V
3
NK0031
177021
Razgledna pot do HŠ 16A
HŠ 16A
190
V
4
NK0041
177031
Pot na Brido do HŠ 6
HŠ 6
148
V
5
NK0051
677061
Ivančičeva cesta do HŠ 7
HŠ 7
228
V
6
NK0061
677061
Ivančičeva cesta do HŠ 19
HŠ 19
243
V
7
NK0071
677061
Ivančičeva cesta do HŠ 4B
HŠ 4B
115
V
8
NK0081
406
Jadranska cesta – Rožnik
678941
447
V
9
NK0091
406
Jadranska cesta do HŠ 18A
HŠ 18A
101
V
10
NK0111
406
Jadranska cesta do HŠ 4
HŠ 4
97
V
11
NK0121
406
Na Logu do HŠ 14
razcep
369
V
12
NK0131
177404
Železniška cesta do centralne čistilne naprave
ograja
293
V
13
NK0141
177204
Vhodna cesta v Luko Koper
konec asfalta
136
V
14
NK0151
677018
Vinogradniška pot od HŠ 17 do HŠ 25
677011
93
V
15
NK0161
680644
Pot na Brido od HŠ 4A do HŠ 3
HŠ 3
83
V
16
NK0171
680671
Jadranska cesta mimo HŠ 7
ograja
204
V
17
NK0181
NK0171
Železniška cesta mimo HŠ 2 do LC 177405
177405
798
V
18
NK0191
680691
Lazaret od HŠ 8 do HŠ 7
HŠ 7
222
V
19
NK0211
177204
Železniška cesta do HŠ 5
HŠ 5
223
V
20
NK0221
NK0211
Železniška cesta do HŠ 15C
HŠ 15C
106
V
21
NK0231
678741
Pod vrhom od HŠ 1 do HŠ 4
HŠ 4
77
V
V … vsa vozila
SKUPAJ:
4.300 m
9. člen 
H kategorizaciji občinskih cest, določenih s tem odlokom, je bilo v skladu z določbo 18. člena Uredbe o merilih za kategorizacijo javnih cest (Uradni list RS, št. 49/97, 113/09 in 109/10 – ZCes-1) pridobljeno soglasje Direkcije Republike Slovenije za infrastrukturo št. 37162-3/2018-101(507) z dne 20. 6. 2018.
10. člen 
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o kategorizaciji občinskih cest v Mestni občini Koper (Uradni list RS, št. 20/11, 72/17) v delih, ki se nanašajo na kategorizacijo občinskih cest na območju Občine Ankaran.
11. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 201/18.SVT
Ankaran, dne 26. junija 2018
Župan 
Občine Ankaran 
Gregor Strmčnik l.r.
Ai sensi delle disposizioni della Legge sulle strade (Gazzetta Ufficiale della RS n. 109/10, 48/12 e 36/14 – sentenza della Corte Costituzionale 46/15 e 10/18) e dell'articolo 17 dello Statuto del comune di Ancarano (Gazzetta Ufficiale della RS n. 17/15) il Consiglio comunale di Ancarano nella sua 25a sessione del 26/6/2018 ha adottato il seguente
D E C R E T O 
sulla classificazione delle strade comunali del comune di Ancarano 
Articolo 1 
Il presente decreto stabilisce le strade comunali per categoria e destinazione d'uso in base al tipo di traffico che le interessa.
Articolo 2 
Le strade comunali sono classificate in strade locali (con la sigla LC) e passaggi pubblici (con sigla JP).
– le strade locali sono strade destinate a collegare l'insediamento del comune di Ancarano con gli insediamenti nei comuni vicini, parti delll'insediamento del comune di Ancarano tra loro e strade importanti per il collegamento con strade di categoria uguale o superiore;
– i passaggi pubblici sono progettati per collegare parti dell'insediamento del comune di Ancarano e non soddisfano i criteri prescritti per una strada locale, o sono destinati solo a determinati tipi di partecipanti al traffico (strade e percorsi locali, strade e percorsi di villaggi, percorsi per pedoni, ciclisti, cavalieri, pastori ecc.).
Articolo 3 
Le strade locali nell'insediamento di Ancarano sono classificate nella seguente sottocategoria:
– strade regionali (con sigla LK), che come prolungamento di strade di categoria superiore servono per l'accesso a unità territoriali chiuse (quartieri residenziali di condomini o di villini singoli, zone industriali, commerciali e centri ricreativi, etc.) in alcune zone dell'insediamento di Ancarano.
Articolo 4 
Una strada non categorizzata (con sigla NK) è ogni superficie di trasporto che non è stata classificata ai sensi della legge che regola le strade pubbliche come una strada pubblica (strada locale, strada regionale, percorso pubblico) e dove si svolge traffico in un modo o alle condizioni che in conformità con le norme in materia di sicurezza stradale sono stabilite dal proprietario o da un operatore autorizzato di queste superfici di traffico (strade di accesso, ingresso in strutture e a terreni, superfici funzionali di traffico su edifici, fermate degli autobus e simili).
Articolo 5 
Strade locali (LC) sono:
N. progr.
N. tratta
Inizio tratta
Percorso della tratta
Termine tratta
Lunghezza tratta nel comune 
[m]
Destinazione d’uso
Lunghezza tratta rimanente nel comune limitrofo 
[m]
1
177021
406
Valdoltra – Barisoni – S. Brigida
177013
1.210
V
1167 – Capodistria
2
177031
180051
Ancarano – S. Brigida
177021
848
V
663 – Capodistria
3
177204
177404
Rotatoria bonifica di Ancarano – Rotatoria Porto di Capodistria
177204
756
V
 
4
177403
177402
Bonifica di Ancarano
177404
488
V
379 – Capodistria
5
177404
177403
Rotatoria Bonifica di Ancarano
177403
153
V
 
6
177405
177404
Bonifica di Ancarano – proseguimento
406
857
V
 
V … Tutti I Veicoli
TOTALE:
4.312 m
Articolo 6 
Strada zonale (LK) è:
N. progr.
N. tratta
Inizio tratta
Percorso della tratta
Termine tratta
Lunghezza tratta nel comune 
[m]
Destinazione
Lunghezza tratta rimanente nel comune limitrofo 
[m]
1
180051
406
Via I. Regent – Via J. Srebrnič
partic. n. 703/1
563
V
 
V … Tutti I Veicoli
TOTALE:
563 m
Articolo 7 
I passaggi pubblici (JP) sono:
N. progr.
N. tratta
Inizio tratta
Percorso della tratta
Termine tratta
Lunghezza tratta nel comune 
[m]
Destinazione
Lunghezza tratta rimanente nel comune limitrofo 
[m]
1
677011
406
Punta Grossa – Milocchi – Monte S. Giorgio – Barisoni
177021
695
V
1205 – Capodistria
2
677012
677011
Milocchi – Valdoltra
406
782
V
 
3
677013
677012
Via dei Vigneti davanti al civico 15B
677014
123
V
 
4
677014
677013
Via dei Vigneti – Strada dell’Adriatico
406
601
B
 
5
677015
177021
Vicolo del Panorama – Barisoni
677011
70
V
113 – Capodistria
6
677016
177041
Crevatini – Roseto
civico 15
304
V
136 – Capodistria
7
677017
677012
Via dei Vigneti
partic. n. 957/11
196
V
 
8
677018
677012
Via dei Vigneti fino al civico 17
civico 17
119
V
 
9
677019
677012
Via dei Vigneti fino al civico 15D
civico 15D
47
V
 
10
677061
406
Strada Ivančič Franc-Rudi
177041
1.128
V
266 – Capodistria
11
677062
677061
Strada Ivančič Franc-Rudi fino al civico 21
civico 21
542
V
 
12
678741
406
Sotto la cima
civico 2
283
V
 
13
678742
406
Strada dell’Adriatico fino al civico 22
civico 22
338
V
 
14
678931
406
Strada per Prisoje
civico 5
477
V
 
15
678941
406
Strada per Roseto
civico 14
297
V
 
16
678942
678941
Roseto
406
234
V
 
17
680261
406
Vicolo degli Olivi davanti alla chiesa fino al civico 18
civico 18
543
V
 
18
680271
680261
Via D. Bertok-Churchill
civico 16
148
V
 
19
680281
680261
Via Stanko Pervanja
civico 18
185
V
 
20
680291
680261
Vicolo degli Olivi fino al civico 13
civico 13
178
V
 
21
680292
680291
Vicolo degli Olivi davanti al civico 23
680293
90
V
 
22
680293
680261
Vicolo degli Olivi fino al civico 14
civico 14
103
V
 
23
680301
406
Collegamento 406 e 680311
680311
116
V
 
24
680311
180051
Da Via I. Regent davanti alla Posta fino al civico 4C
civico 4C
254
V
 
25
680321
680331
Strada dell’Adriatico fino al civico 48
civico 48
113
V
 
26
680331
406
Via M. Hrvatin
civico 24
270
V
 
27
680341
406
Strada dell’Adriatico fino al civico 80
civico 80
140
V
 
28
680342
680341
Strada dell’Adriatico fino al civico 64A
civico 64A
49
V
 
29
680351
180051
Via I. Regent – Via Crevatini
civico 7
127
V
 
30
680361
180051
Via V. Vlahovič
civico 58
388
V
 
31
680371
180051
Via F. Bevk
civico 58
338
V
 
32
680381
180051
Via V. Kocjančič-Marko
civico 40
235
V
 
33
680391
180051
Via F. P. Frenk
civico 23
330
V
 
34
680401
180051
Via M. Laris-Moro
civico 15
187
V
 
35
680411
180051
Via P. Tomažič
civico 15
161
V
 
36
680421
180051
Via R. Mahnič-Brkinc
civico 11
153
V
 
37
680431
180051
Via I. Cah-Iskra fino al civico 11
civico 11
162
V
 
38
680441
680431
Via I. Cah-Iskra fino al civico 8
civico 8
75
V
 
39
680601
406
Via dei Vigneti – molo Valdoltra
barra
233
V
 
40
680602
406
Strada dell’Adriatico – molo Valdoltra
parcheggio
277
B
 
41
680611
406
Strada dell’Adriatico davanti al civico 17
680612
138
V
 
42
680612
680611
Strada dell’Adriatico – molo di Santa Caterina
molo Katarina
70
B
 
43
680621
406
Strada dell’Adriatico fino al civico 61
civico 61
192
V
 
44
680622
406
Strada dell’Adriatico fino al civico 59B
civico 59B
44
V
 
45
680631
177021
Vicolo del Panorama
civico 2B
139
V
 
46
680641
177031
Vicolo per Brida
177031
296
V
 
47
680642
680641
Vicolo per Brida – bivio
bivio
135
V
 
48
680643
177031
Vicolo per Brida fino al civico 8D
civico 8D
176
V
 
49
680644
177031
Vicolo per Brida fino al civico 4A
civico 4A
43
V
 
50
680651
177041
Al boschetto
civico 7A
513
V
 
51
680661
406
Strada dell’Adriatico fino al civico 1A
civico 1A
469
V
 
52
680671
406
Strada dell’Adriatico – Porto di Capodistria
ponte
219
V
 
53
680672
680671
Strada dell’Adriatico – Ministero della difesa
partic. n. 727
145
V
 
54
680681
406
Strada dell’Adriatico – Campeggio Adria
partic. n. 1045/4
541
V
 
55
680691
406
Lazzaretto
civico 8
871
V
 
V … tutti i veicoli, B … ciclisti e pedoni
TOTALE:
15.082 m
Articolo 8 
Strade non classificate (NK) sono:
N. progr.
N. tratta
Inizio tratta
Percorso della tratta
Termine tratta
Lunghezza tratta nel comune 
[m]
Destinazione
Lunghezza tratta rimanente nel comune limitrofo 
[m]
1
NK0011
406
Punta Grossa – Croce Rossa slovena
parcheggio
103
V
2
NK0021
NK0011
Traversa della strada Punta Grossa – Croce Rossa slovena
406
24
V
3
NK0031
177021
Vicolo del Panorama fino al civico 16A
civico 16A
190
V
4
NK0041
177031
Vicolo per Brida fino al civico 6
civico 6
148
V
5
NK0051
677061
Strada Ivančič Franc-Rudi fino al civico 7
civico 7
228
V
6
NK0061
677061
Strada Ivančič Franc-Rudi fino al civico 19
civico 19
243
V
7
NK0071
677061
Strada Ivančič Franc-Rudi fino al civico 4B
civico 4B
115
V
8
NK0081
406
Strada dell’Adriatico – Roseto
678941
447
V
9
NK0091
406
Strada dell’Adriatico fino al civico 18A
civico 18A
101
V
10
NK0111
406
Strada dell’Adriatico fino al civico 4
civico 4
97
V
11
NK0121
406
Al boschetto fino al civico 14
bivio
369
V
12
NK0131
177404
Strada della Ferrovia fino al depuratore centrale
recinzione
293
V
13
NK0141
177204
Strada d'ingresso al Porto di Capodistria
termine asfaltatura
136
V
14
NK0151
677018
Via dei Vigneti da civico 17 fino al civico 25
677011
93
V
15
NK0161
680644
Vicolo per Brida da civico 4A fino al civico 3
civico 3
83
V
16
NK0171
680671
Strada dell’Adriatico davanti al civico 7
recinzione
204
V
17
NK0181
NK0171
Strada della Ferrovia davanti al civico 2 fino alla LC 177405
177405
798
V
18
NK0191
680691
Lazzaretto da civico 8 fino al civico 7
civico 7
222
V
19
NK0211
177204
Strada della Ferrovia fino al civico 5
civico 5
223
V
20
NK0221
NK0211
Strada della Ferrovia fino al civico 15C
civico 15C
106
V
21
NK0231
678741
Sotto la cima da civico 1 fino al civico 4
civico 4
77
V
V … tutti i veicoli
TOTALE:
4.300 m
Articolo 9 
Per la classificazione delle strade comunali stabilite nel presente decreto, in conformità con la disposizione dell'articolo 18 del Regolamento sui criteri per la classificazione delle strade pubbliche (Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Slovenia n. 49/97, 113/09 e 109/10 – ZCes-1), è stato ottenuto il consenso della Direzione della Repubblica di Slovenia per l'infrastruttura n. 37162-3/2018-101 (507) del 20 giugno 2018.
Articolo 10 
Il giorno dell'entrata in vigore del presente decreto decade il Decreto sulla classificazione delle strade comunali della Municipalità di Capodistria (Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Slovenia n. 20/11, 72/17) per le parti relative alla classificazione delle strade comunali nell'area del Comune di Ancarano.
Articolo 11 
Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica di Slovenia.
N. 201/18.SVT
Ancarano, 26 giugno 2018
Sindaco 
del Comune di Ancarano 
Gregor Strmčnik m.p.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti