Uradni list

Številka 52
Uradni list RS, št. 52/2018 z dne 27. 7. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 52/2018 z dne 27. 7. 2018

Kazalo

2709. Sklep o dopolnitvi Sklepa o ustanovitvi, nalogah in organizaciji Urada Vlade Republike Slovenije za varovanje tajnih podatkov, stran 8538.

  
Na podlagi 25. člena Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 – uradno prečiščeno besedilo, 109/08, 38/10 – ZUKN, 8/12, 21/13, 47/13 – ZDU-1G, 65/14 in 55/17) in 43. člena Zakona o tajnih podatkih (Uradni list RS, št. 50/06 – uradno prečiščeno besedilo, 9/10 in 60/11) v zvezi s 40. členom Zakona o informacijski varnosti (Uradni list RS, št. 30/18) ter Strategijo kriptografske zaščite podatkov v Republiki Sloveniji (Sklep Vlade Republike Slovenije št. 02200-9/2016/10 z dne 1. 9. 2016) je Vlada Republike Slovenije sprejela
S K L E P 
o dopolnitvi Sklepa o ustanovitvi, nalogah in organizaciji Urada Vlade Republike Slovenije za varovanje tajnih podatkov 
1. člen 
V Sklepu o ustanovitvi, nalogah in organizaciji Urada Vlade Republike Slovenije za varovanje tajnih podatkov (Uradni list RS, št. 6/02 in 17/17) se za 2.a členom doda nov 2.b člen, ki se glasi:
»2.b člen 
Urad v skladu z Zakonom o informacijski varnosti (Uradni list RS, št. 30/18) in Strategijo kriptografske zaščite podatkov v Republiki Sloveniji (Sklep Vlade Republike Slovenije št. 02200-9/2016/10 z dne 1. 9. 2016) opravlja naloge pristojnega nacionalnega organa in:
1. ministrstvu, pristojnemu za informacijsko družbo, predlaga sprejetje ukrepov v primeru težjega ali kritičnega incidenta ali v primeru kibernetskega napada ter v primeru stanja povečane ogroženosti na podlagi zakona, ki ureja informacijsko varnost;
2. vodi seznam kontaktnih podatkov zavezancev ter skupni seznam incidentov in kibernetskih napadov;
3. obvešča javnost o incidentih in ukrepih, sprejetih v zvezi z njimi;
4. izpolnjuje mednarodne obveznosti in opravlja naloge mednarodne izmenjave podatkov, vključno z izvajanjem nalog enotne kontaktne točke in sodelovanja s pristojnimi organi s področja informacijske varnosti v Evropski uniji, določene z zakonom, ki ureja informacijsko varnost;
5. opravlja koordinacijske, strokovno-tehnične, organizacijske in razvojne naloge na področju informacijske varnosti in kibernetske obrambe, določene z zakonom, ki ureja informacijsko varnost, in predpisi, izdanimi na njegovi podlagi;
6. je pristojen za kriptografsko zaščito podatkov.«.
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA 
2. člen 
Urad naloge iz 2.a člena in 1. do vključno 5. točke novega 2.b člena sklepa opravlja do začetka delovanja pristojnega nacionalnega organa v skladu z Zakonom o informacijski varnosti (Uradni list RS, št. 30/18).
3. člen 
Ta sklep začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00701-4/2018
Ljubljana, dne 26. julija 2018
EVA 2018-1535-0001
Vlada Republike Slovenije 
dr. Miroslav Cerar l.r.
Predsednik 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti