Uradni list

Številka 52
Uradni list RS, št. 52/2018 z dne 27. 7. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 52/2018 z dne 27. 7. 2018

Kazalo

2665. Odlok o kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini Dobrova - Polhov Gradec, stran 8459.

  
Na podlagi 95. člena Zakona o cestah (Uradni list RS, št. 109/10, 48/12, 36/14 – odl. US, 46/15 in 10/18) in 16. člena Statuta Občine Dobrova - Polhov Gradec (Uradni list RS, št. 26/12) je Občinski svet Občine Dobrova - Polhov Gradec na 25. redni seji dne 11. julija 2018 sprejel
O D L O K 
o kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini Dobrova - Polhov Gradec
1. člen 
Ta odlok določa občinske ceste po njihovih kategorijah in namenu uporabe glede na vrsto cestnega prometa, ki ga prevzemajo.
2. člen 
Občinske ceste se kategorizirajo na lokalne ceste (s skrajšano oznako LC), zbirne mestne ali zbirne krajevne (s skrajšano oznako LZ) in javne poti (s skrajšano oznako JP).
3. člen 
Lokalne ceste so:
– ceste med naselji v Občini Dobrova - Polhov Gradec in ceste med naselji v Občini Dobrova – Polhov Gradec in med naselji v sosednjih občinah,
– ceste v naseljih Občine Dobrova - Polhov Gradec z uvedenim uličnim sistemom, razvrščene v podkategorije.
4. člen 
Lokalne ceste (LC) med naselji v Občini Dobrova - Polhov Gradec in med naselji v Občini Dobrova - Polhov Gradec in med naselji v sosednjih občinah so:
Zap. št.
Cesta
Odsek
Začetek odseka
Opis
Konec odseka
Dolžina [m]
Preostala dolžina v sosednji občini [m]
1.
067010
067011
C R3 641
Gorjanc-Razori
C R2 409
2.627
170 Ljubljana
2.
067020
067021
C R3 641
Dobrova-Horjul
C R2 407
7.577
3.170 Horjul
3.
067040
067041
C R2 407
Pil-Šentjošt-Smrečje
C 468030
4.815
338 Horjul, 317 Vrhnika
4.
067050
067051
C 067040
Šentjošt-Kurja vas
C R2 407
1.072
5.
067060
067061
C 213050
Stranska vas-Gabrje
C R3 641
1.937
6.
067070
067071
C R3 641
Belica-B. gora-Dvor
C R3 641
2.702
7.
067080
067081
C R3 641
Dolenja vas-Zaklanec
C 067020
2.698
2.929 Horjul
8.
067090
067091
C R3 641
Polhov G.-Kosmačar
C 100130
16.422
737 Gorenja vas-Poljane
9.
067100
067101
C 067090
Zalog-Pasja ravan
C 067090
8.870
10.
067110
067111
C R3 641
Briše-Praproče-Zalog
C 067090
2.931
11.
067120
067121
C 067090
Zalog-Pl.-Suhi dol
C R2 407
10.659
12.
067130
067131
C R2 407
Ljubljanica-But-Reka
C 067120
5.356
13.
067150
067151
C R3 641
Žerovnik-Osredek-Topol
C 251090
3.525
181 Medvode
14.
100140
100141
C R2 407
Lučine-Lamovec-Zajlar
C 067120
1.642
1.744 Gorenja vas-Poljane
15.
100150
100151
C R2 407
Žirovski vrh-Goli vrh
C 100180
371
11.985 Gorenja vas-Poljane, 1.808 Žiri
16.
100180
100181
C R2 407
Suhi Dol-Smrečje
C 468030
2.826
1.351 Gorenja vas-Poljane,
1.334 Vrhnika
17.
213050
213051
O 212782
Podutik-Dobrova
C R3 641
1.950
1.648 Ljubljana
18.
401090
401091
C 251070
Škofja L.-Petačev graben
C 067090
5.747
8.929 Škofja Loka
Skupna dolžina lokalnih cest (LC) v Občini Dobrova - Polhov Gradec znaša 83.727 m (83,727 km).
5. člen 
Lokalne ceste v naseljih Občine Dobrova - Polhov Gradec z uvedenim uličnim sistemom, razvrščene v podkategorije, so:
a) Zbirne mestne ali zbirne krajevne ceste (LZ):
Zap. št.
Cesta
Odsek
Začetek odseka
Opis
Konec odseka
Dolžina [m]
Preostala dolžina v sosednji občini [m]
1.
067200
067201
C R3 641
Ul. Vladimirja Dolničarja
O 067021
193
2.
067210
067211
O 067201
Ul. Emila Adamiča
O 067021
545
Skupna dolžina zbirnih mestnih ali zbirnih krajevnih cest (LZ) v Občini Dobrova - Polhov Gradec znaša 738 m (0,738 km).
6. člen
Javne poti (JP) v naseljih Občine Dobrova - Polhov Gradec in med naselji so:
Zap. št.
Cesta
Odsek
Začetek odseka
Opis
Konec odseka
Dolžina [m]
Preostala dolžina v sosednji občini [m]
1.
567010
567011
C 219320
Gorjanc-Dobravc
C 567030
905
2.
567020
567021
C 067010
Podsmreka-Lazar
Z HŠ 25
416
3.
567020
567022
O 067011
Podsmreka 64
Z HŠ 64
319
4.
567020
567023
O 067011
Podsmreka 5z
Z HŠ 5z
407
5.
567020
567024
O 567023
Podsmreka 6g
Z HŠ 6g
128
6.
567020
567026
O 067011
Podsmreka 3a
Z HŠ 3a
74
7.
567020
567027
O 067011
Podsmreka 3l
Z HŠ 3l
194
8.
567020
567028
C 067010
Pot do GD
Z GD
56
9.
567020
567029
O 567022
Odcep Podsmreka 22
Z HŠ 22
128
10.
567030
567031
C 067010
Podsmreka-Pot čez G.
C R3 641
884
185 Ljubljana
11.
567030
567032
C 067010
LC – Podsmreka 28a
Z HŠ 28a
128
12.
567040
567041
C 067010
Komanija 7
Z HŠ 7
235
13.
567040
567042
C 067010
Komanija 4
Z HŠ 4
263
14.
567040
567043
C 067010
Draževnik 5a
Z HŠ 5a
473
15.
567040
567044
C 067010
Draževnik-povezava
O 567043
227
16.
567040
567045
C 067010
Razori 20
Z HŠ 20
72
17.
567040
567046
O 567041
Komanija novi bloki
Z HŠ 8g
151
18.
567040
567047
C 067010
LC – Podsmreka 80
Z HŠ 80
159
19.
567050
567051
C 067010
Draževnik
C R3 641
576
20.
567050
567052
C R3 641
Odcep Kosanc
Z HŠ 3
145
21.
567050
567053
O 567051
Draževnik 21
Z HŠ 21
74
22.
567050
567054
O 567051
Draževnik 17
Z HŠ 17
90
23.
567050
567055
C R3 641
R3-ČN Dobrova
Z ČN
48
24.
567060
567061
C 567070
Sp. Razori-Dolenc
Z HŠ 17
143
25.
567070
567071
C R3 641
Spodnji Razori
Z HŠ 18
549
26.
567090
567091
C 067200
Stara cesta I.
Z HŠ 17
180
27.
567100
567101
C 567090
Stara cesta II.
C R3 641
41
28.
567110
567111
C 067210
Emila Adamiča
Z HŠ 60
231
29.
567120
567121
O 567111
Pot do cerkve
Z cerkev
100
30.
567130
567131
O 567291
Selo I
Z HŠ 51
146
31.
567130
567132
O 567291
Selo II
Z HŠ 189
191
32.
567140
567141
C 067210
Cesta dveh Potokov
Z HŠ 13
180
33.
567140
567142
O 567141
Cesta II potokov-Glinar
Z HŠ 26
285
34.
567150
567151
C R3 641
Dobrova
C 067210
331
35.
567150
567152
O 567151
Za kmetijsko zadrugo
C 067200
126
36.
567150
567153
O 567151
Kokalj
Z HŠ 20
61
37.
567160
567161
C 567150
Cesta 7. maja-Gradišek
Z HŠ 30
684
38.
567160
567162
O 567161
Vodohran Dobrova 
nad OŠ
Z vodohr.
199
39.
567160
567163
O 567161
Povezava OŠ Dobrova
O 567164
179
40.
567160
567164
C R3 641
Dostop do OŠ Dobrova
O 567164
262
41.
567170
567171
C 567150
Pot na Gornje polje
C 567160
339
42.
567180
567181
C 567150
Cesta I
C 067210
120
43.
567190
567191
C 067210
Vrti
Z HŠ 12
131
44.
567210
567211
C 567160
Devce
C 567210
348
45.
567220
567221
C 213050
Stranska vas-Bokalci
C 215500
1.825
678 Ljubljana
46.
567220
567222
O 567221
Cesta na Utik I
Z HŠ 24
715
47.
567220
567223
O 567221
Cesta na Utik II
Z HŠ 26
636
48.
567220
567224
O 567223
Odcep Podrepec
Z HŠ 29
82
49.
567220
567225
C 213050
Stranska vas 1 in 1a
Z HŠ 1a
136
50.
567230
567231
C 067060
Cesta v Gabrje
Z HŠ 12
1.246
51.
567230
567232
C 067060
Proti Trpinu
Z HŠ 2a
516
52.
567230
567233
C 213050
Stranska vas-Ahčin
Z HŠ 21a
212
53.
567230
567234
C 067060
R3-Anžon, Šujica 87
C R3 641
158
54.
567230
567235
O 567231
Odcep Gaberje 5c
Z HŠ 5c
342
55.
567230
567236
C 067060
Odcep Gabrje 50
Z HŠ 50
69
56.
567230
567237
C 067060
Šujica – Jucca
Z p.921
158
57.
567230
567238
C 067060
Šujica Zeleni rob
Z HŠ 72d
141
58.
567240
567241
C 567230
Cesta Pod kotom
Z HŠ 102
1.145
59.
567240
567242
O 567241
Odcep Gabrje 77
Z HŠ 77
141
60.
567250
567251
C R3 641
Žirovnikov grab.-Ravnik
Z HŠ 37
893
61.
567250
567252
C R3 641
Žirovnikov g-Hrastenice
C R3 641
773
62.
567250
567253
C R3 641
R3-Gabrje 84
Z HŠ 84
67
63.
567260
567261
C 067150
Osredek
C 067150
906
64.
567270
567271
O 067151
Osredek-Mali vrh
O 567261
404
65.
567270
567272
C 067150
Vrsje-Osredek 20a
Z HŠ 20a
345
66.
567280
567281
C R3 641
Log-Hrastenice
C R3 641
2.133
67.
567280
567282
O 567281
Hruševo-povezava
O 567281
182
68.
567280
567283
O 567282
Odcep Božnar
Z HŠ 29
218
69.
567280
567284
O 567281
Založnik Hruševo 15
Z HŠ 15
108
70.
567280
567285
O 567281
Zadnikar Hruševo 32a
Z HŠ 32a
130
71.
567290
567291
C R3 641
Šujica-Selo-Brničar
C R3 641
2.212
72.
567290
567292
O 567291
Selo-Hruševo 106
Z HŠ 106
228
73.
567290
567293
O 567291
Selo-novo naselje
Z HŠ 159
96
74.
567290
567294
O 567291
Selo-Hruševo 119
Z HŠ 119
109
75.
567290
567295
O 567291
Selo-Hruševo 143
Z HŠ 143
183
76.
567290
567296
O 567295
Selo-Hruševo 134
Z HŠ 134
61
77.
567290
567297
C R3 641
Cesta nasproti Kramarja
C R3 641
298
78.
567290
567298
O 567291
Pot k Johanu, Šujica 42
Z HŠ 42
273
79.
567290
567299
O 567298
Šujica 41
Z HŠ 41
83
80.
567300
567301
C R3 641
Šujica
O 567291
243
81.
567310
567311
C R3 641
Gradišnik-Šujica
O 567311
403
82.
567320
567321
C 567290
Selo-Bizovičar
Z HŠ 89
608
83.
567320
567322
O 567321
Hruševo 60
Z HŠ 60
121
84.
567330
567331
O 567321
Selo-Gosenica
Z HŠ 81
266
85.
567350
567351
C 567320
Selo-Vintar
Z HŠ 52
135
86.
567360
567361
C R3 641
Šujica-Stranska vas
C 067060
387
87.
567370
567371
C 067020
Pot čez Horjulko
C 067020
1.863
88.
567370
567372
C 067020
Pot do Andrejčka
Z HŠ 21
518
89.
567370
567373
O 567371
Odcep 
Pot čez Horjulko 16a
Z HŠ 16a
173
90.
567380
567381
C 067020
Skodlar-Kotar
C 067070
3.445
91.
567380
567382
O 567381
Kotar-Zupančič
Z HŠ 73
120
92.
567380
567383
C 067070
Dolenja vas-Piš
Z HŠ 18a
178
93.
567380
567384
C 067080
Odcep Lanišar
Z HŠ 15
490
94.
567380
567385
C 067020
Maček (mačkova ravninca), povezava
Z HŠ 214
218
95.
567380
567386
O 567381
Odcep Sojer, Brezje 49
Z HŠ 49
650
96.
567380
567387
O 567452
Dolenja vas 25
Z HŠ 25
64
97.
567390
567391
C 067020
Pot v Kogu
C 067020
364
98.
567390
567392
C 067020
Odcep Pavličk
Z HŠ35
433
99.
567390
567393
C 067020
Brezje-igrišče
Z igrišč
331
100.
567390
567394
O 567391
Brezje 71c
Z HŠ 71c
145
101.
567390
567395
C 067020
Povšnar-Brezje 45
Z HŠ 45
107
102.
567390
567396
C 067020
Bajtovc-Špan
Z p.3336
87
103.
567400
567401
C 067020
Brezje-Zablat
Z HŠ 110
1.718
104.
567400
567402
C 067020
Brezje-cerkev
Z cerkev
224
105.
567400
567403
C 067020
LC – Brezje 13
Z HŠ 13
446
106.
567400
567404
O 567401
Odcep Brinovec
Z HŠ 30
519
107.
567400
567405
O 567404
Odcep Petrič
Z HŠ 31
701
108.
567400
567406
O 567401
JP – Brezje 106
Z HŠ 106
489
109.
567400
567407
C 067020
LC – Brezje 6
Z HŠ 6
27
110.
567400
567408
O 567401
Brezje 99
Z HŠ 99
183
111.
567410
567411
C 067070
Križišče Babna g.-Zibel
Z HŠ 20
925
112.
567410
567412
C 067070
Babna gora 64b
Z HŠ 64b
115
113.
567410
567413
O 567412
Babna gora 70
Z HŠ 68
106
114.
567410
567414
C 067070
Babna gora 45a
Z HŠ 46
109
115.
567410
567415
C 067070
Babna gora 49a
Z HŠ 49a
107
116.
567420
567421
C 567430
Belec-Jamnik
C 067070
422
117.
567420
567422
O 567421
Odcep Pečko
Z HŠ 34
165
118.
567430
567431
C 067070
Križi. Babna g.-Vrhovec
Z HŠ 16
921
119.
567430
567432
O 567431
Babna gora-Glažar
Z HŠ 11
138
120.
567440
567441
C R3 641
Peklaj-Pečko
C 567490
261
121.
567450
567451
C R3 641
Dolenja vas 35
Z HŠ 35
152
122.
567450
567452
C 067080
Dolenja vas 25b
Z HŠ 25b
175
123.
567450
567453
O 567452
Dolenja vas 12
Z HŠ 12
126
124.
567450
567454
C 067080
Dolenja vas 28
Z HŠ 28
195
125.
567450
567455
C R3 641
Dvor-cerkev-hiša št. 19
Z HŠ 19
194
126.
567450
567456
C R3 641
Dvor 26
Z HŠ 26
146
127.
567450
567457
C R3 641
Dvor 38
Z HŠ 38
67
128.
567450
567458
C R3 641
Dvor 33
Z HŠ 33
103
129.
567450
567459
C R3 641
Dvor 5
Z HŠ 5
118
130.
567460
567461
C 067090
Grad-Potok-Rogelj
C 067110
1.637
131.
567460
567462
O 567461
Telečija, Polhov G. 48
Z HŠ 48
112
132.
567470
567471
C R3 641
Hoja-Ravnek
Z HŠ 3
2.388
133.
567470
567472
C R3 641
R3-Hoja
Z p520/1
355
134.
567470
567473
C R3 641
Pratkar-Lenart,
Podreber 14c
Z HŠ 14c
90
135.
567480
567481
C 567530
Mačkov Graben-Mežnar
Z HŠ 5
2.283
136.
567480
567482
C 067090
LC – Polhov G. 66
Z HŠ 66
181
137.
567480
567483
C 067090
LC – Turistični dom
Z HŠ 70
88
138.
567490
567491
C R3 641
Bajer-Hoja
C 567400
1.965
139.
567490
567492
O 567491
Podreber-povezava
O 567491
323
140.
567490
567493
O 567491
Podreber-vodohran
Z vodohr
313
141.
567490
567494
O 567493
Podreber 50
Z HŠ 50
86
142.
567500
567501
C 567470
Žaga-Anžig
Z HŠ 62
387
143.
567510
567511
C R3 641
Srednja vas-Žagar
C 567490
288
144.
567510
567512
C R3 641
R3-Srednja vas 25a
Z HŠ 25a
77
145.
567510
567513
C R3 641
R3-Srednja vas 18a
Z HŠ 18a
126
146.
567510
567514
C R3 641
R3-Srednja vas 39-41
Z HŠ 41
64
147.
567510
567515
O 567514
Srednja vas 7
Z HŠ 7
98
148.
567510
567516
O 567514
Srednja vas 44
Z HŠ 44
62
149.
567510
567517
C R3 641
Jerišev klanc, 
Srednja vas 34
Z HŠ 35
112
150.
567510
567518
C R3 641
R3-Srednja vas 26 (Optim)
Z Optim
152
151.
567520
567521
C R3 641
Srednja vas-Mala voda
Z HŠ 22
1.907
152.
567520
567522
C R3 641
Mala voda-Srednja vas
Z HŠ 24
1.329
153.
567530
567531
C 067090
Mačkov Graben-Kobilica
Z HŠ 11
1.627
154.
567540
567541
O 567461
Krona-Potok
C 067090
602
155.
567540
567542
O 567541
Stara gasa
C 067090
130
156.
567550
567551
O 567551
Potok-Slavcov graben
O 567461
491
157.
567550
567552
O 567551
Potok, Polhov Gradec 58b
Z HŠ 58b
168
158.
567560
567561
C R3 641
Briše-Setnik
Z cerkev
2.468
159.
567560
567562
C R3 641
Odsek Lepin
Z HŠ 14
762
160.
567560
567563
C 067080
Prosca-Koritnik-Boštjan
Z HŠ 20
794
161.
567560
567564
O 567562
Odcep Ravnohrib
Z HŠ 15
985
162.
567560
567565
C R3 641
Odcep Štebavnik
Z HŠ 16
1.570
163.
567560
567566
C R3 641
Pri Lazniku
Z HŠ 12
549
164.
567560
567567
O 567561
Podgan, Briše 11
Z HŠ 11
177
165.
567570
567571
C R3 641
Novo naselje-cerkev
O 567541
550
166.
567570
567572
C 567570
Novo naselje II
Z HŠ 106
111
167.
567570
567573
C 567570
Novo naselje III
Z HŠ 114
81
168.
567570
567574
C 567570
Novo naselje IV
Z HŠ 120
70
169.
567570
567575
C 567570
Novo naselje V
Z HŠ 127
84
170.
567570
567576
C 567570
Novo naselje VI
Z HŠ 132
74
171.
567580
567581
C R3 641
RC-OŠ-cerkev
O 567541
316
172.
567580
567582
O 567581
Polhov G. 97a
Z HŠ 97a
79
173.
567580
567583
C R3 641
R3 – Plenk
Z HŠ 12
257
174.
567580
567584
C R3 641
R3 – čistilna naprava
O 567583
319
175.
567580
567585
C R3 641
Novo naselje I
Z HŠ 93a
71
176.
567590
567591
C 067120
Nartnik-Kucelj
C 067130
4.530
177.
567590
567592
O 567591
Odcep Kucelj
Z HŠ 38
248
178.
567590
567593
C 067130
Odcep na Dol
Z HŠ 35
689
179.
567600
567601
C 567590
Suš-Devnik
Z HŠ 13
1.382
180.
567610
567611
C R3 641
Majer-Praproče
C 067110
4.005
181.
567610
567612
C 067110
Praproče 7
Z HŠ 7
76
182.
567610
567613
C 067110
Volčne-Malovrh,
Praproče 3
Z HŠ 3
107
183.
567620
567621
C 567590
Škandrov g.-Veliki vrh
C 567610
1.402
184.
567630
567631
C 401090
Petačev graben-Kozjeki
Z HŠ 16
2.491
185.
567640
567641
C 067090
Zalog-Zalaznik-Na hribu
C 067090
1.681
186.
567640
567642
C 067090
Odcep LC-Božna
Z most
88
187.
567650
567651
C 067090
Smolnik-Koprivec
Z HŠ 7
440
188.
567650
567652
C 067090
Praprotnik-nad Hribom
C 067090
657
189.
567660
567661
C 067090
Rihar-Močnikar
Z HŠ 5
734
190.
567670
567671
C 067090
Smolnik-Veliki hrib
Z HŠ 8
1.585
191.
567680
567681
O 567671
Smolnik-Pohleven
Z HŠ 30
762
192.
567680
567682
O 567681
Smolnik 10a-10b
Z HŠ 10b
79
193.
567680
567683
O 567671
Smolnik 29
Z HŠ 29
147
194.
567690
567691
C 401090
Sovov grič-Petačev g.
Z gozdna
1.147
195.
567700
567701
C 067090
Sovov grič-Zagrabn-P.G.
C 401090
3.545
196.
567700
567702
O 567701
Odcep Črni Vrh 8
Z HŠ 8
109
197.
567710
567711
C 567700
Zagrabnar-Kopač
Z HŠ 15
1.453
198.
567720
567721
C 067090
Črni Vrh-Plestenjak
Z HŠ 41
1.362
199.
567720
567722
O 567721
Črni Vrh-Zakoritar
Z HŠ 39
196
200.
567720
567723
O 567721
Črni Vrh-Sv. Lenart
Z cerkev
305
201.
567730
567731
C 067090
Črni Vrh-Gugelj-Reka
C 067100
3.633
202.
567740
567741
C 567730
Reka-Ravnohribar
Z HŠ 53
605
203.
567750
567751
C 067090
Kuzovcev-Prosen-Predov
Z gozdna
826
204.
567750
567752
O 567751
Vodohran Črni vrh
Z vodohr
1.169
205.
567760
567761
C 067100
Rovt-Alič-Buh
Z HŠ 25
2.963
206.
567760
567762
C 067100
Gradišar
Z HŠ 2
233
207.
567770
567771
C 567760
Logar-Frtic
C 100130
1.099
208.
567780
567781
C 567760
Mehuš-Razorjevec
C 100130
1.239
209.
567780
567782
O 567781
Razorjev-Fekin-Lomovec
C 100140
1.046
210.
567790
567791
C 100140
Lamovec-Alič
C 567760
1.008
211.
567790
567792
O 567791
Stiskar
Z HŠ 21
401
212.
567800
567801
C 067090
Črni Vrh-Trobec
C 567700
1.178
213.
567800
567802
C 067090
Črni Vrh 29
Z HŠ 29
251
214.
567810
567811
C 067120
Kolarica-Skopane-Špiček
C 067120
1.662
215.
567810
567812
C 067120
Haler-Špiček
Z HŠ 13
398
216.
567810
567813
C 067120
Butajnova 44-45
C 067120
491
217.
567820
567821
C 067100
Žnidar-Mrzlikar-Rus
Z HŠ 11
2.465
218.
567830
567831
C 567820
Žnider-Bradeško
Z HŠ 14
705
219.
567840
567841
C 567850
Kreselj-Pečnik
Z HŠ 19
570
220.
567850
567851
C 067020
Žlebeder-Kreselj
Z HŠ 17
1.305
221.
567850
567852
C 067120
Butajnova-Pustovrh
Z HŠ 17
1.181
222.
567850
567853
O 567852
Odcep Gričer
Z HŠ 14
316
223.
567860
567861
C 067100
Potrebujež- Ažman
Z HŠ 16
2.464
224.
567870
567871
C 067130
Pekar-Pri mlinu
Z HŠ 43
471
225.
567880
567881
C 067130
Butajnova-Planina
C 067120
2.418
226.
567880
567882
C 067120
Suhi dol
C 067120
198
227.
567890
567891
C 067130
Butajnova-Mala vas
Z HŠ 17
584
228.
567890
567892
C 067130
Za cerkvijo
Z HŠ 21b
246
229.
567900
567901
C R2 407
Kurja vas-Butajnova
C 067130
1.438
230.
567910
567911
C 067050
Kurja vas-Stavnikov m.
C 567930
1.345
231.
567910
567912
C R2 407
Butajnova 5
Z HŠ 5
91
232.
567910
567913
C 567930
Potok-Stavnik
Z HŠ 37
707
233.
567920
567921
C 567930
Možina-Potok
Z HŠ 33
241
234.
567930
567931
C 067040
Šentjošt-Smrečje
C 468030
2.121
582 Vrhnika
235.
567930
567932
O 567931
Šentjošt 25b
Z HŠ 25b
212
236.
567940
567941
C 067040
Na Glavtar
Z HŠ 27
305
237.
567940
567942
C 067040
Šentjošt-novo naselje
Z HŠ 78
172
238.
567940
567943
C 067050
Šentjošt-OŠ
Z HŠ 59
259
239.
567940
567944
C 067040
Štant-Pilovec
Z HŠ 5
488
240.
567940
567945
C 067040
Šentjošt-Kulturni dom
C 067050
140
241.
567940
567946
C 067040
Šentjošt 19
Z HŠ 19
173
242.
567940
567947
C 067050
LC – Šentjošt 11b-Cerkev
Z od.11c
129
243.
567940
567948
C 067040
Šentjošt-mrliška vežica
Z vežica
47
244.
567940
567949
C 067040
Šentjošt 80
Z HŠ 80
170
245.
567950
567951
C 401090
Selo nad PG-Sveti Jedrt
Z HŠ 10
792
246.
726520
726521
C 100180
Koča-Zg. Lavrovec
Z HŠ 6
340
300 Vrhnika, 198 Logatec
247.
966230
966231
C 468030
Cesta v Kajndol
C R2 407
289
2.502 Vrhnika, 2.085 Horjul
Skupna dolžina javnih poti (JP) v Občini Dobrova - Polhov Gradec znaša 144.965 m (144,965 km).
7. člen 
H kategorizaciji občinskih cest, določenih s tem Odlokom, je bilo v skladu z določbo 18. člena Uredbe o merilih za kategorizacijo javnih cest (Uradni list RS, št. 49/97) pridobljeno soglasje Direkcije Republike Slovenije za infrastrukturo, št. 37162-3/2018-54(507), z dne 19. 3. 2018.
8. člen 
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o kategorizaciji občinskih cest v Občini Dobrova - Polhov Gradec (Uradni list RS, št. 55/09 in 77/12).
9. člen 
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 011-0005/2015-65
Dobrova, dne 11. julija 2018
 
Župan 
Občine Dobrova - Polhov Gradec
Franc Setnikar l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti