Številka 72
Uradni list RS, št. 72/2011 z dne 16. 9. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 72/2011 z dne 16. 9. 2011, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Zakoni, obvezne razlage zakonov

3119. Zakon o spremembi in dopolnitvi Zakona o vinu (ZVin-A)
3120. Zakon o javnem naročanju na vodnem, energetskem, transportnem področju in področju poštnih storitev (uradno prečiščeno besedilo) (ZJNVETPS-UPB3)

PREDSEDNIK REPUBLIKE SLOVENIJE

Ukazi

3121. Ukaz o odpoklicu izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Državi Izrael
3122. Ukaz o postavitvi izredne in pooblaščene veleposlanice Republike Slovenije v Državi Izrael
3123. Ukaz o postavitvi izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Kraljevini Španiji
3124. Ukaz o postavitvi izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Republiki Irak

Pozivi

3125. Poziv za zbiranje predlogov možnih kandidatov za člane Državnotožilskega sveta

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Odloki

3149. Odlok o spremembah Odloka o preoblikovanju Instituta »Jožef Stefan« v Ljubljani v javni raziskovalni zavod
3150. Odlok o spremembah in dopolnitvi Odloka o preoblikovanju Inštituta za narodnostna vprašanja v javni raziskovalni zavod

Sklepi

3126. Sklep o soglasju za odprtje Konzulata Republike Peru v Republiki Sloveniji s sedežem v Ljubljani

MINISTRSTVA

3127. Pravilnik o premični tlačni opremi
3128. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o kriterijih za ugotavljanje izpolnjevanja pogojev za vodjo raziskovalnega projekta
3151. Pravilnik o določitvi cen tiskovin, obrazcev, tablic in določenih storitev v postopkih s področja varnosti cestnega prometa

DRŽAVNA VOLILNA KOMISIJA

3129. Sklep o prehodu mandata poslanke Državnega zbora Republike Slovenije na naslednjega kandidata

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

3130. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o postopkih (so)financiranja, ocenjevanja in spremljanju izvajanja raziskovalne dejavnosti
3131. Poročilo o rasti cen življenjskih potrebščin na območju Slovenije za avgust 2011

OBČINE

Borovnica

3132. Odlok o spremembi Odloka o splošnih merilih in pogojih prostorskih ureditvenih pogojev za Občino Vrhnika

Črenšovci

3133. Odlok o predmetu in pogojih za podelitev koncesije za opravljanje obvezne lokalne gospodarske javne službe zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov na območju Občine Črenšovci

Črna na Koroškem

3134. Sklep o začetku priprave občinskega prostorskega načrta Občine Črna na Koroškem

Črnomelj

3135. Sklep o uporabi manjše notranje igralne površine na otroka v vrtcih na območju Občine Črnomelj

Horjul

3136. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o uvedbi uličnega sistema v naselju Horjul

Kozje

3137. Odlok o rebalansu proračuna Občine Kozje za leto 2011

Krško

3138. Odlok o občinskih javnih cestah ter drugih javnih površinah v občini Krško
3139. Odlok o porabi koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo v občini Krško
3140. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o sprejetju določenih zazidalnih načrtov – Zazidalni načrt za del naselja Narpl

Lendava

3141. Sklep o spremembi Sklepa o imenovanju podžupanov Občine Lendava

Moravske Toplice

3142. Odlok o spremembah in dopolnitvah občinskega podrobnega prostorskega načrta za del območja Močvar v Moravskih Toplicah

Osilnica

3143. Odlok o porabi koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo

Piran

3144. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN) Terasne vile Bernardin

Postojna

3145. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta Poslovno obrtne cone Veliki Otok

Rogašovci

3146. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o oskrbi s pitno vodo v Občini Rogašovci

Sevnica

3147. Poslovnik Nadzornega odbora Občine Sevnica
3148. Sklep o pripravi Spremembe in dopolnitve občinskega podrobnega prostorskega načrta »Poslovno trgovski center Sevnica«

Razglasni del

Javni razpisi

Javne dražbe

Razpisi delovnih mest

Druge objave

Evidence sindikatov

Objave gospodarskih družb

Zavarovanja terjatev

Objave sodišč

Preklici

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti