Uradni list

Številka 72
Uradni list RS, št. 72/2011 z dne 16. 9. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 72/2011 z dne 16. 9. 2011

Kazalo

, Stran 2203
Spričevala preklicujejo
Ajdovec Klemen, Britof 32, Kranj, spričevalo 3. in 4. letnika Srednje elektro in strojne šole Kranj (Tehniški šolski center Kranj), izdano leta 1998, 1999. gni-322188 Aksalić Adela, Ulica Lizike Jančarjeve 8, Ljubljana, spričevalo Srednje trgovske šole, izdano na ime Redžematović. gnf-322166 Andreja Prevodnik, Puštal 80, Škofja Loka, spričevalo 8. razreda OŠ Peter Kavčič, izdano leta 1994, izdano na ime Omejc Andreja. gnn-322158 Andrejek Melani, Trdkova 99, Kuzma, spričevalo 3. letnika, izdala Ekonomska šola v Murski Soboti pod. št. II-ET 985, izdano leta 2010. gnt-322127 Angelovski Marko, Kersnikova 2, Maribor, maturitetno spričevalo Škofijske gimnazije Antona Martina Slomška, izdano leta 2002. gnj-322237 Antončič Monika, Sveti Jurij 21, Grosuplje, spričevalo 2. letnika Srednje frizerske šole v Ljubljani, izdano leta 2007. gnf-322141 Anžel Emanuela, Na postajo 20, Ptuj, spričevalo 3. in 4. letnika Biotehniške šole Maribor, izdano leta 2007, 2008. gnr-322179 Anžič Jure, Steletova ulica 8, Ljubljana, spričevalo 1., 3. letnika in spričevalo o zaključnem izpitu Srednje frizerske šole Ljubljana, izdano leta 2002, 2005, 2005. gnm-322184 Arhar Milenkovič Maša, Kozlarjeva pot 5, Ljubljana, spričevalo 2. letnika Gimnazije Jožeta Plečnika, izdano leta 2011. gnw-322299 Asani Florijan, Jakčeva ulica 2, Ljubljana, spričevalo 2. letnika Srednje šole za farmacijo, kozmetiko in zdravstvo, izdano leta 2011. gnk-322236 Bahum Lara, Cesta pod Slivnico 23, Cerknica, spričevalo 5. letnika Srednje upravno administrativne šole v Ljubljani, izdano leta 2008. gnx-322123 Banovec Urška, Kot 18, Semič, indeks, št. 31100176, izdala Fakulteta za farmacijo, leto izdaje 2010. gns-322428 Baranašić Senija, Clevelandska ulica 49, Ljubljana, spričevalo 3. letnika Srednje trgovske šole Domžale, smer trgovec/prodajalec. gny-322297 Baranašić Senija, Clevelandska ulica 49, Ljubljana, spričevalo 4. letnika Srednje trgovske šole Domžale, smer ekonomist. gnc-322298 Barić Branka, Trg Prešernove brigade 5, Kranj, spričevalo 2. in 3. letnik Srednje ekonomske šole Kranj, izdano leta 2004 in 2005. gnh-322364 Bavčar Borut, Bazoviška 4, Kamnik, spričevalo 3. letnika Biotehničnega centra Naklo, izdano leta 2008. gng-322290 Beber Katja, Cesta talcev 18, Velenje, spričevalo 3. in 4. letnika ter spričevalo poklicne mature Šolskega centra Velenje - PTŠSD, izdano leta 2005, 2006. gnw-322399 Beganović Vahidin, Ulica Polonce Čude 9, Ljubljana, spričevalo 1. in 2. letnika ter spričevalo o zaključnem izpitu, izdano leta 1992 in 1993. gnv-322175 Berk Saša, Zgornja Negonja 21, Rogaška Slatina, spričevalo 1. in 2. letnika Šolskega centra Celje, izdano leta 2009, 2010. gno-322232 Bilajac Enes, Trg svobode 26, Tržič, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje gostinske šole Radovljica, št. IV/266, izdano leta 2000. gnw-322274 Blagotinšek Marko, Lokovica 18A, Šoštanj, spričevalo 3. letnika Šolskega centra Velenje, izdano leta 2009. gnz-322146 Blagotinšek Marko, Lokovica 18A, Šoštanj, spričevalo 4. letnika Šolskega centra Velenje, izdano leta 2010. gny-322147 Blagotinšek Marko, Lokovica 18A, Šoštanj, spričevalo poklicne mature Šolskega centra Velenje, izdano leta 2010. gnx-322148 Blagotinšek Marko, Lokovica 18A, Šoštanj, obvestilo o uspehu na poklicni maturi, izdajatelj Šolski center Velenje, leto izdaje 2010. gnt-322352 Blažič Jaka, Menardova ulica 65a, Ljubljana, spričevalo 2. in 3. letnika Gimnazije Ledina, izdano leta 2004 in 2005. gnx-322173 Bobera Janez, Kunaverjeva ulica 1, Ljubljana, spričevalo 2. letnika Srednje šole za oblikovanje in fotografijo. gnl-322285 Boštjančič Sabrina, Skadanščina 12, Materija, spričevalo 9. razreda Osnovne šole Dragomerja Benčiča Brkina, Hrpelje, izdano leta 2006. gng-322365 Breznik Aleš, Vrhpolje pri Moravčah 14, Moravče, spričevalo 1. letnik Srednje šole tehniških strok Šiška, izdano leta 2010. gne-322392 Cerkvenik Marn Nina, Novo Polje, Cesta V/8a, Ljubljana, spričevalo o končani OŠ Hinka Smrekarja, izdano leta 2002. gnt-322181 Čerin Gašper, Zlatenek 5, Blagovica, spričevalo 3. letnika Elektro-računalniške strokovne šole in gimnazije Ljubljana, izdano leta 2008. gns-322303 Černigoj Miranda, Bojana Vodopivca 5, Dornberk, spričevalo - zaključno Srednje ekonomske in trgovske šole Nova Gorica, izdano leta 1979. gnb-322270 Češnjevar Uroš, Šercerjeva 14, Senovo, spričevalo 1., 2., 3. in 4. letnika Tehnične gimnazije Krško, izdana leta 2003–2007. gnm-322259 Čigon Špela, Gorjansko 13, Komen, spričevalo 3. in 4. letnika ter spričevalo poklicne mature Srednje šole Veno Pilon Ajdovščina, program predšolska vzgoja, izdano leta 2010 (št. VP-75/2010 - matura). gnp-322381 Črček Bojana, Visejec 9, Hinje, spričevalo 4. letnika in maturitetno spričevalo Gimnazije Novo mesto, izdano leta 2005. gnb-322145 Črnila Leander, Zgornja Hajdina 199, Hajdina, spričevalo od 1. do 4. letnika Strojne šole Ptuj, izdano leta 1988–1992. gne-322292 Delič Jakub, Dolnje Ložine 19, Stara Cerkev, spričevalo 2. letnika Gimnazije Kočevje, št. 60361-4/2011-232, izdano leta 2011. gnf-322266 Dodić Stana, Podlubnik 159, Škofja Loka, spričevalo 3. letnika ESIC Kranj, izdano leta 2009. gns-322403 Doles Marko, Petelinje 2a, Pivka, indeks, št. 18940494, izdala Filozofska fakulteta, leto izdaje 1994. gnf-322391 Donets Mariya, Večeslavci 32, Rogašovci, spričevalo 2. letnika Srednje zdravstvene šole Murska Sobota, smer bolničar - negovalec, izdano leta 2011. gnq-322130 Dovrtel Jan, Posavec 20, Podnart, spričevalo poklicne mature Tehniškega šolskega centra Kranj, št. 405883 POM, izdano leta 2007. gne-322317 Dovrtel Jan, Posavec 20, Podnart, spričevalo - zaključno EDC - Zavoda za strokovno izobraževanje, Kranj, št. I/471-08, izdano leta 2008. gnq-322330 Dronjak Arijana, Trata XIII/8, Kočevje, spričevalo 3. letnika Gimnazije Kočevje, izdano leta 2010. gny-322122 Fettich Peter, Dalmatinova ulica 7, Ljubljana, maturitetno spričevalo in spričevalo 4. letnika Gimnazije Šentvid, izdano leta 1998. gnf-322366 Gabrijelčič Urša, Na peči 6, Ljubljana, spričevalo 2. letnika Srednje zdravstvene šole v Ljubljani, izdano leta 2004. gnt-322202 Garmut Sonja, Janževski Vrh 23A, Podvelka, spričevalo - zaključno Osnovne šole Brezno Podvelka, izdano leta 2011. gnl-322410 Gerden Sandra, Begunjska 7, Kranj, spričevalo 2. letnika Frizerske šole Kranj, izdano leta 2011. gnu-322226 Gjergjek Jure, Dunajska cesta 198A, Ljubljana, spričevalo o končani OŠ Spodnja Šiška, izdano leta 2002. gnt-322252 Godec Gregor, Golišče 79, Kresnice, spričevalo 2. letnika Srednje šole tehniških strok Šiška, izdano leta 2009. gny-322222 Golobič Jure, Trg komandanta Staneta 9, Ljubljana, spričevalo o zaključnem izpitu ter 3. in 4. letnika ŠČ PET, izdano leta 2000. gnu-322255 Gornik Mateja, Celovška cesta 189, Ljubljana, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje šole za oblikovanje in fotografijo, izdano leta 1995. gny-322272 Goršič Albina Neža, Stična 58A, Ivančna Gorica, spričevalo 3. letnika Srednje šole za oblikovanje in fotografijo v Ljubljani, izdano leta 2010. gnj-322312 Grašič Nejc, Cesta 1. maja 13, Kranj, spričevalo 3. letnika Srednje šole za oblikovanje in fotografijo, izdano leta 2010. gnn-322183 Gubič Igor, Koroška cesta 2, Tržič, spričevalo o poklicni maturi EDC - Zavoda za strokovno izobraževanje, Kranj, št. I/93-06, izdano leta 2006. gnz-322321 Gubič Igor, Koroška cesta 2, Tržič, spričevalo - zaključno Srednje gradbene šole Maribor, izdano leta 2004. gnv-322325 Gustinčič Zlata, Prisoje 6, Koper - Capodistria, maturitetno spričevalo Ekonomsko-administrativne šole Koper, št. 695, izdano leta 1984. gnk-322211 Hegediš Grega, Janeza Puharja 10, Kranj, spričevalo 3. letnika Ekonomske šole, izdano leta 2008. gnt-322331 Hladnik Urh, Cankarjeva cesta 10, Tržič, spričevalo 1. letnika Trgovske šole Kranj, izdano leta 2004. gnr-322279 Hočevar Jože, Videm 57a, Videm - Dobrepolje, spričevalo o zaključnem izpitu Tehniške šole za lesarstvo Ljubljana, št. 313/1, izdano leta 1976. gnz-322346 Hodžić Alenka, Beblerjeva 2, Koper - Capodistria, spričevalo 8. razreda OŠ Antona Ukmarja, izdano leta 2005. gnd-322418 Houston Miha, Posavec 20, Podnart, spričevalo o poklicni maturi EDC - Zavoda za strokovno izobraževanje, Kranj, št. I/128-07, izdano leta 2007, izdano na ime Dovrtel Miha. gnb-322320 Houston Miha, Posavec 20, Podnart, spričevalo – zaključno Srednje gradbene šole Maribor, izdano leta 2003, izdano na ime Dovrtel Miha. gnx-322323 Hribar Domen, Gabrovka 3, Gabrovka, spričevalo 1. letnika Srednje strojne šole, izdano leta 2011. gni-322138 Hrovat Arnež Maja, Ulica Matije Tomca 4, Domžale, spričevalo 1. letnika Srednje šole Domžale, izdano leta 2008. gnd-322393 Huremović Elvedin, Prešernova 9A, Velenje, spričevalo 1. in 2. letnika Poklicne in tehniške šole za storitvene dejavnosti, smer trgovec - prodajalec, Šolski center Velenje, izdano leta 2004, 2005. gni-322338 Ilijanič Marko, Planina 30, Kranj, spričevalo - zaključno EDC - Zavoda za strokovno izobraževanje, Kranj, št. I/489-08, izdano leta 2008. gnd-322318 Ivančevič Sanja, Turjaško naselje 8, Kočevje, spričevalo 3. letnika Gimnazije Kočevje, izdano leta 2010. gnu-322326 Ivančič Nika, Kamno 39, Tolmin, indeks, št. 01006324, izdala Pedagoška fakulteta. gnb-322345 Ivanšek Žiga, Izletniška ulica 41, Bled, indeks, št. 22070410, izdala Fakulteta za šport. gni-322388 Ivenčnik Matej, Bovše 1B, Vojnik, spričevalo 3. letnika Gimnazije Celje - Center, št. III-GIM/36, izdano leta 2003. gnv-322400 Jaksetič Mateja, Podgraje 34, Ilirska Bistrica, spričevalo 1. letnika SUAŠ - Srednje upravno-administrativne šole Ljubljana, izdano leta 2002. gnk-322311 Jančič Jasmina, Velike Gorelce 23, Laško, spričevalo 8. razreda Osnovne šole Primoža Trubarja Laško, št. 53/XII, izdano leta 2003. gnd-322293 Janković Dejan, Prvomajska ulica 9, Nova Gorica, indeks, št. 18100305, izdala Filozofska fakulteta. gnj-322387 Juršič Samo, Prihova 4, Oplotnica, spričevali 3. in 4. letnika in o zaključnem izpitu, izdala Gimnazija Šentvid v Ljubljani leta 1991 in 1992. gnd-322368 Kajišić Ines, Jurčkova cesta 148, Ljubljana, spričevalo o končani OŠ Oskarja Kovačiča v Ljubljani, izdano leta 2004. gnd-322118 Karajić Jasmina, Primožičeva ulica 44A, Ljubljana - Črnuče, spričevalo 1., 2. in 3. letnika ter zaključno spričevalo Srednje trgovske šole Ljubljana, izdano na ime Mekanovič Jasmina. gnb-322424 Kasupović Damir, Rusjanov trg 5, Ljubljana, spričevalo o končani OŠ Nove Fužine. gnl-322260 Katarinčič Monika, Partizanska 15, Slovenj Gradec, spričevalo Srednje zdravstvene šole Slovenj Gradec, izdano leta 1995, izdano na ime Volšak Monika. gnc-322144 Kelenc Andrej, Gornja Bistrica 85, Črenšovci, maturitetno spričevalo Ekonomske šole Murska Sobota, izdano leta 2003. gnl-322385 Kerec Ondina, Glavarjeva 12, Ljubljana, spričevalo 1. letnika Srednje vzgojiteljske šole in gimnazije Ljubljana, izdano leta 2011. gnc-322419 Kimovec Maya, Slovenska cesta 9, Cerklje na Gorenjskem, spričevalo o končani OŠ Staneta Žagarja Kranj, izdano leta 1997, izdano na ime Kaloperovič Maja. gnk-322336 Kimovec Maya, Slovenska cesta 9, Cerklje na Gorenjskem, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje šole tiska in papirja Ljubljana, izdano leta 2001, izdano na ime Kimovec Maya. gnj-322337 Kink Marko, C. K. O. 3, Senovo, spričevalo 1. letnika Šolskega centra Krško - Sevnica, izdano leta 2007/2008. gnj-322162 Klaić Grega, Preglov trg 5, Ljubljana, spričevalo 1., 2. in 3. letnika Srednje trgovske šole Ljubljana, izdano leta 1998, 2000 in 2001. gnu-322251 Klančar Urban, Begunje 111, Begunje pri Cerknici, spričevalo 1., 2., 3. in zaključno spričevalo Šolskega centra Postojna, izdano leta 2005–2008. gno-322357 Kleindienst Žiga, Glavna cesta 9, Naklo, spričevalo 3. letnika BC Naklo. gne-322417 Kljajić Zijad, Hrustovo b. št., Sanski most, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje gradbene, geodetske in ekonomske šole v Ljubljani, izdano leta 1979. gne-322367 Klofutar David, Žiganja vas 86, Križe, spričevalo - zaključno EDC - Zavoda za strokovno izobraževanje, Kranj, izdano leta 2007. gny-322322 Kocjančič Danjel, OF 12, Izola - Isola, spričevalo 3. letnika Srednje tehniške šole Koper, izdano leta 2000. gnn-322412 Kolenc Ana Marija, Okiškega ulica 12, Ljubljana, spričevalo 3. letnika Waldorfska gimnazija Ljubljana, izdano leta 2008. gnk-322386 Komel Suzana, Jakčeva ulica 12, Ljubljana, diplomo Srednje šole za oblikovanje in fotografijo, izdana leta 1985, na ime Kljajič Suzana. gns-322278 Kopčič Tadeja, Prušnikova ulica 17, Ljubljana - Šentvid, spričevalo 2. letnika Srednje ekonomske šole Maribor, izdano leta 2004. gnv-322350 Koprivnikar Tatjana, Levstikova 13, Litija, spričevalo 1. in 2. letnika Srednje šole Zagorje, izdano leta 1997, 1998. gnm-322309 Koren Andreja, Javornik 27, Ravne na Koroškem, spričevalo 1. letnika Šolskega centra Celje, izdano leta 1989, izdano na ime Korinšek Andreja. gne-322192 Korenjak Luka, Savinova 4, Celje, spričevalo 1., 2., 3. in 4. letnika Poslovno-komercialne šole Celje, št. XII/459, izdano leta 2008, 2009, 2010, 2011. gnt-322227 Korošec Marja, Reška cesta 3, Prestranek, indeks, št. 18090493, izdala Filozofska fakulteta. gnh-322389 Kosec Eva, Juričeva ulica 24, Ljubljana Šmartno, spričevalo o končani OŠ Šmartno pod Šmarno Goro. gnk-322261 Košutnik Anže, Stari trg 203, Slovenj Gradec, spričevalo 2. letnika Srednje šole Ravne na Koroškem (avtoserviser), izdano leta 2011. gno-322382 Kovačič Majk, Kermaunerjeva ulica 23, Ljubljana, spričevalo 1. letnika ŠC PET, izdano leta 2009. gnn-322208 Kralj Andreja, Ormoška cesta 19, Ljutomer, spričevalo 1. in 2. letnika Ekonomske šole Murska Sobota, izdano leta 1995, 1996, izdano na ime Županec Andreja. gnn-322258 Krantić Manuela, Rašiška cesta 1, Mengeš, spričevali 1. in 2. letnika Srednje upravno administrativne šole v Ljubljani 2006 in 2007. gnb-322120 Krevelj Tanja, Kantetova ulica 76, Ljubljana, spričevalo 3. letnika Srednje zdravstvene šole v Ljubljani, izdano leta 2010. gnw-322124 Krnc Matjaž, Pameče 193, Slovenj Gradec, maturitetno spričevalo Gimnazije Slovenj Gradec. gnb-322245 Kunić Minela, Ulica Dragomirja Benčiča Brkina 48, Kozina, spričevalo 1., 2. in 3. letnika SEPŠ Koper, izdano leta 2008, 2009, 2010. gng-322315 Kunšek Boštjan, Prešna Loka 30, Sevnica, spričevalo 3. letnika Šolskega centra Krško - Sevnica, izdano leta 2011. gnp-322231 Lampret Dunja, Breg pri Polzeli 41C, Polzela, maturitetno spričevalo Biotehniške šole Maribor, izdano leta 2007. gnp-322431 Lapajne Ines, Partizanska 6, Mežica, spričevalo 2. in 3. letnika Poklicne gostinske in lesarske šole Slovenj Gradec (Šolski center Slovenj Gradec), izdano leta 2007, 2008. gnr-322254 Lazič Andraž, Suhor pri Dol. Toplicah 1A, Dolenjske Toplice, spričevalo 4. letnika in maturitetno spričevalo Ekonomske šole Novo mesto, izdano leta 2010. gnr-322129 Ljubič Uroš, Stićna 124, Ivančna Gorica, spričevalo 3. letnika Ekonomske šole v Ljubljani, izdano leta 2009. gne-322117 Ljubič Uroš, Stićna 124, Ivančna Gorica, spričevali 1. in 2. letnika Srednje šole Josipa Jurčiča Ivančna Gorica, izdana leta 2006 in 2007. gnf-322116 Ljubijankić Edvina, Ulica Vide Pregarčeve 45, Ljubljana, spričevalo 2. in 3. letnika Srednje ekonomske šole, Roška ulica, izdano leta 2006, 2007. gnw-322328 Markovčič Marko, Bojana Vodopivca 5, Dornberk, spričevalo 9. razreda Osnovne šole Solkan, izdano leta 2007. gnd-322268 Mavrič Irena, Bodrež 18, Kanal, indeks, št. 01003103, izdala Pedagoška fakulteta. gne-322342 Medja Damjana, Ljubljanska cesta 3, Kranj, spričevalo - zaključno EDC - Zavoda za strokovno izobraževanje, Kranj, št. I/503-08, izdano leta 2008. gnc-322319 Mežan Matic, Selo pri Bledu 42, Bled, maturitetno spričevalo ETŠ Kranj, izdano leta 2011. gnm-322409 Mihičinac Darinka, Zaluka 2, 47280 OZALJ, Hrvaška, spričevalo 3. letnika SSTU Beti - Metlika, izdano leta 1989. gng-322140 Milanović Darko, Ulica Lojzeta Hrovata 9, Kranj, spričevalo - zaključno Srednje gradbene šole Maribor, izdano leta 2003. gnw-322324 Milanovski Aleš, Dolinska 60, Koper - Capodistria, spričevalo 8. razreda Osnovne šole Koper, izdano leta 2007. gnu-322151 Mirtič Silvio, Ulica Staneta Rozmana 14, Črnomelj, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje poklicne in strokovne šole Črnomelj, smer strojni tehnik, izdano leta 2006. gnh-322239 Mitrović Sonja, Brezje pri Grosupljem 87, Grosuplje, spričevalo 3. in 4. letnika Šolskega centra za pošto, ekonomijo in telekomunikacije, izdano leta 1997 in 1998. gnu-322276 Mlakar Ana, Partizanska cesta 45, Škofja Loka, spričevalo od 1. do 8. razreda Osnovne šole Ivana Tavčarja Gorenja vas, izdano leta 1981–1988. gnk-322286 Mlinar Ines, Jurčičeva cesta 5, Velenje, spričevalo o zaključnem izpitu Šolskega centra Slovenj Gradec, št. 172, izdano leta 2000, izdano na ime Koren Ines. gnp-322356 Mravljak Nejc, Koroška cesta 76, Radlje ob Dravi, spričevalo 3., 4. letnika, obvestilo o uspehu na maturi in maturitetno spričevalo ŠC Ravne na Koroškem, izdano leta 2007, 2008, 2008, 2008. gnk-322186 Naglič Tomaž, Kidričevo naselje 2, Postojna, spričevalo o zaključnem izpitu Šole za elektrotehniko in računalništvo Ljubljana, št. II/974, izdano leta 1994. gnm-322134 Omerbašić Nermin, Ljubljanska cesta 9, Postojna, spričevalo 1. letnika Šolskega centra Postojna, št. I - E/802, izdano leta 2001. gnj-322137 Otorepec Iris, Vrbje 10, Žalec, spričevalo 9. razreda Osnovne šole Žalec, št. XII/210, izdano leta 2007. gnj-322287 Ozimek Kaja, Pionirska cesta 8, Log pri Brezovici, spričevalo 1. letnika Ekonomske gimnazije, izdano leta 2007. gnm-322234 Ozimek Kaja, Pionirska cesta 8, Log pri Brezovici, spričevalo 2. letnika Ekonomske srednje šole, izdano leta 2009. gnl-322235 Pagon Mojca, Tomšičeva ulica 13, Idrija, maturitetno spričevalo Gimnazije Poljane, izdano leta 2003. gnr-322329 Pahor Andreja, Opatje selo 72E, Miren, spričevalo 3. in 4. letnika Srednje družboslovne in ekonomske šole Nova Gorica, izdano leta 1989, 1990. gnt-322302 Panzova Natalija, Tomačevo 39, Ljubljana, spričevalo 4. letnika Srednje šole za gostinstvo in turizem v Ljubljani, izdano leta 1989. gnt-322152 Perčič Jani, Veliki Lipoglav 2, Grosuplje, maturitetno spričevalo Srednje lesarske šola v Ljubljani, izdano leta 2007. gns-322178 Petrov Marta, Žibertova ulica 26 a, Ljubljana, spričevala 1., 2., 3. in 4. letnika ter spričevalo o zaključnem izpitu Srednje šole za oblikovanje v Ljubljani, izdana v letih od 1975 do 1978. gnv-322125 Pintarič Janja, Ivanjševci ob Ščavnici 7, Spodnji Ivanjci, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje strojne in tekstilne šole Murska Sobota, št. ID-TKT-141, izdano leta 1998. gnc-322294 Pinter Branko, Radelca 8, Podvelka, spričevalo Srednje lesarske šole Maribor, št. 3166, izdano leta 2004. gny-322397 Pirc Veronika, Kandijska cesta 43, Novo mesto, spričevalo 1., 2. in 3. letnika Srednje šole Matlika, izdano leta 2007–2010. gnv-322225 Piškur Nina, Beblerjev trg 12, Ljubljana, spričevalo 8. razreda Osnovne šole Ferda Vesela, Šentvid pri Stični, izdano leta 2003, izdano na ime Fric Nina. gnt-322210 Podobnik Janja, Brekovice 3, Žiri, spričevalo 1. letnika SEUAŠ Kranj, izdano leta 2000. gnh-322414 Podobnik Janja, Brekovice 3, Žiri, spričevalo 2. letnika SEUAŠ Kranj, izdano leta 2001. gnm-322413 Pogačnik Nina, Nemilje 13, Kranj, spričevalo 1. in 2. letnika Srednje frizerske šole v Ljubljani, izdano leta 2007 in 2008. gnu-322201 Potočnik Anja, Dašnica 126, Železniki, spričevalo 2. letnika Ekonomske šole Kranj, št. 1/ET/547, izdano leta 2005. gnf-322191 Potokar Karmi, Cesta na Zlato polje 12, Zagorje ob Savi, spričevalo 1. letnik Gimnazije in srednje ekonomske šole Trbovlje, izdano leta 2004. gnp-322206 Pršo Ernest, Levstikova 12, Zagorje ob Savi, spričevalo 1. letnika Vrtnarske šole Celje, št. 10 - 1VT/2007, izdano leta 2007. gnd-322143 Pšeničnik Klaudija, Meža 156A, Dravograd, spričevalo 3. letnika Srednje šole Muta, izdano leta 1998, izdano na ime Poklinek Klaudija. gne-322142 Pungeršek Ksenja Sonja, Cesta 1. maja 69, Kranj, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje zdravstvene šole, izdano leta 1991. gng-322165 Raci Bernarda, Vrhovci, cesta X/22, Ljubljana, spričevalo 2. in 3. letnik Srednješolski center tehniško-pedagoške usmeritve Murska Sobota p.o., izdano leta 1981 in 1982, izdano na ime Zver Bernarda. gnh-322214 Robek Nina, Koglo 1, Šmarješke Toplice, spričevalo 3. in 4. letnika ter spričevalo o poklicni maturi Šolskega centra Novo mesto, izdano leta 2005, 2006, 2007. gnw-322349 Robnik Miha, Krnica 34, Luče, spričevali 3. in 4. letnika I. Gimnazije v Celju, izdani leta 2004 in 2005. gns-322128 Ručman - Peklaj Andreja, Ljubljanska 83, Domžale, spričevalo 1. letnika ZUIM Kamnik, št. 80/I, izdano leta 2000. gnz-322246 Ručman - Peklaj Andreja, Ljubljanska 83, Domžale, spričevalo 3. letnika ZUIM Kamnik, št. 80/I, izdano leta 2002. gny-322247 Ručman - Peklaj Andreja, Ljubljanska 83, Domžale, spričevalo 4. letnika ZUIM Kamnik, št. 80/I, izdano leta 2003. gnc-322248 Ručman - Peklaj Andreja, Ljubljanska 83, Domžale, spričevalo o zaključnem izpitu ZUIM Kamnik, izdano leta 2003. gnv-322250 Rupnik Rok, Lojzeta Hrovata 10, Kranj, spričevalo 9. razreda Osnovne šole Matije Čopa, izdano leta 2002. gno-322332 Rupret Julija, Kajuhova 6, Sevnica, spričevalo 1. in 2. letnika Gimnazije Brežice, izdano leta 1998 in 1999. gns-322207 Rus Miha, Dolenja vas pri Polh. Gradcu 71, Polhov Gradec, spričevalo o poklicni maturi, izdala Srednja gradbena, geodetska in ekonomska šola v Ljubljani, izdano leta 2003. gnx-322348 Safran Larisa, Prisoja 4, Radlje ob Dravi, spričevalo 4. letnika Srednje šole Slovenj Gradec, izdano leta 1996. gnr-322354 Salkić Tilen, Ledina 7, Zasip, Bled, maturitetno spričevalo Srednje šole tiska in papirja Ljubljana, izdano leta 2005. gnb-322395 Seničar Vili, Prekorje 50, Škofja vas, diplomo Visoke ekonomsko-komercialne šole Maribor, št. I-4481, leto izdaje 1978. gnd-322243 Simšič Maja, Parje 30, Pivka, spričevalo 4. letnika Šolskega centra Postojna, izdano leta 2011. gnr-322429 Sivec Anastazija, Livek 8H, Kobarid, spričevalo 2. letnika SETŠ Nova Gorica, št. 531-2008, izdano leta 2008. gnf-322291 Smrke Barbara, Trebanjski vrh 15, Velika Loka, spričevalo 1., 2., 3. in 4. letnika ter potrdilo o poklicni maturi Srednje upravno-administrativne šole Ljubljana, izdano leta 2004, 2005, 2006, 2007, 2007. gnk-322136 Sraka Jasmina, Spodnja Ščavnica 65, Gornja Radgona, spričevalo 4. letnika Srednje kmetijske šole Rakičan, izdano leta 2007. gnt-322177 Sraka Jasmina, Spodnja Ščavnica 65, Gornja Radgona, maturitetno spričevalo Srednje kmetijske šole Rakičan, izdano leta 2007. gnw-322149 Stanonik Klavdija, Smoldno 3, Poljane nad Škofjo Loko, indeks, št. 11040029, izdala Fakulteta za zdravstvene vede Ljubljana. gnp-322306 Stiplovšek Blaž, Belo 20, Šmarje pri Jelšah, indeks, št. 26203096, izdala Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo. gnm-322263 Stolnik Ostrš Nastja, Vičava 48, Ptuj, spričevalo 2. letnika Gimnazije Ptuj, izdano leta 2011. gnc-322219 Strakoš Lea, Bertoncljeva 37, Kranj, spričevalo 3. letnika Ekonomsko-trgovske šole Kranj, izdano leta 2011. gnw-322374 Šafarič Darko, Apače 150A, Apače, maturitetno spričevalo Srednje lesarske šole Maribor, izdano leta 1982. gng-322340 Šahić Aldijana, Cesta Dušana Kvedra 34, Litija, spričevalo 2. letnika Srednje ekonomske šole v Ljubljani, izdano leta 2009. gnw-322174 Šebenik Žiga, Podpeška cesta 226, Notranje Gorice, spričevalo 1. letnika Srednje lesarske šole, program mizar, izdano leta 2010. gnm-322284 Šebok Sara, Selo 135, Prosenjakovci - Partosfalva, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje šole za oblikovanje Maribor, izdano leta 2011. gnp-322281 Šestek Adrijana, Gornji log 9, Kamnik, spričevalo 2. letnika Šolskega centra Rudolfa Maistra Kamnik, izdano leta 2006. gnx-322273 Šilar Polona, Zbilje 3C, Medvode, indeks, št. 18051179, izdala Filozofska fakulteta. gnr-322408 Šinkovec Sanja, Borovniško naselje 1, Kisovec, spričevalo 1., 2., 3., 4. in 5. letnika Srednje šole Zagorje, izdano leta 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, izdano na ime Bolte Sanja. gnd-322168 Škvarč Vesna, Col 17A, Col, maturitetno spričevalo in obvestilo o uspehu pri maturi Škofijske gimnazije Vipava, izdano leta 2009. gnw-322253 Šošterič Stanislava, Veliki Dol 41, Koprivnica, spričevalo 1. letnika Ekonomske in trgovske šole Brežice, izdano leta 2002. gnn-322333 Šošterič Stanislava, Veliki Dol 41, Koprivnica, spričevalo 2. letnika Ekonomske in trgovske šole Brežice, izdano leta 2003. gnm-322334 Štern Jaka, Mandeljčeva pot 9, Kranj, spričevalo 3. letnika ESIC Kranj, Ekonomsko-trgovske šole, št. VI/645, izdano leta 2010. gnp-322131 Šubic Tina, Na Klisu 1, Vrhnika, spričevalo o končani OŠ Ivana Cankarja Vrhnika, izdano leta 2002. gnd-322343 Švent Žiga, Vojkova 12A, Velenje, spričevalo 1. in 2. letnika Šolskega centra Velenje, izdano leta 2006, 2007. gnr-322379 Tešić Mladen, Rakuševa ulica 10, Ljubljana, spričevalo 1. letnika Srednje šole tehniških strok v Ljubljani, izdano leta 2005. gny-322372 Tirović Sanita, Zgornje Duplje 6A, Duplje, spričevalo 3. letnika Gimnazije Kranj, izdano leta 2004. gns-322228 Tirović Sanita, Zgornje Duplje 6A, Duplje, spričevalo 4. letnika Gimnazije Kranj, izdano leta 2005. gnr-322229 Turk Matej, Seidlova cesta 52, Novo mesto, spričevalo 1. in 2. letnika Srednje šole za gostinstvo in turizem Novo mesto, izdano leta 1999, 2000. gni-322163 Turk Neja, Mala Cikava 14, Novo mesto, indeks, št. 27005527, izdala Fakulteta za matematiko in fiziko, leto izdaje 2007. gne-322167 Univerza v Ljubljani FGG, Jamova cesta 2, Ljubljana, diplomo na ime Bremec Tina, izdajatelj UL FGG, izdana 21. 12. 2007, številka 2989/H. gnc-322423 Vakov Matej Bončina, Razgled 2, Piran - Pirano, spričevalo 2. letnika Gimnazije Piran. gnf-322220 Valant Tjaša, Bleiweisova 66, Kranj, spričevalo 9. razreda Osnovne šole Naklo, št. IV/294, izdano leta 2003/2004. gnz-322171 Velepec Matic, Breznikova cesta 93, Domžale, spričevalo 2. letnika Srednje šole tehničnih strok Šiška, izdano leta 2009. gnp-322256 Vesić Danijela, Glinškova ploščad 8, Ljubljana, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje gradbene in ekonomske šole v Ljubljani, izdano leta 1997. gnk-322161 Vidas Andreja, Kolodvorska cesta 10, Kočevje, spričevalo 1., 2. in 3. letnik Gimnazije Kočevje, izdano leta 2008, 2009, 2010. gns-322378 Vidmar Vasja, Martinj hrib 7, Logatec, spričevali 3. in 4. letnika in maturitetno spričevalo, izdala Srednja ekonomska šola Postojna, izdana leta 2002 in 2003. gnq-322355 Virant Bojan, Volčji Potok 7, Radomlje, spričevalo prekvalifikacije za poklic elektrikar energetik, izdala Srednja šola tehniških strok Šiška, št. 1591/2010, izdano leta 2005. gno-322215 Virant Bojan, Volčji Potok 7, Radomlje, spričevalo 1., 2. in 3. letnika ZPS, Titovi zavodi Litostroj, Ljubljana, Poklicna kovinarska in elektro šola - kovinarski odsek, izdano leta 1980, 1981 in 1982. gnf-322216 Vizovišek Ana, Senično 126, Križe, diplomo Fakultete za organizacijske vede, Univerza v Mariboru, št. D03519, izdana na priimek Grm Ana. gnc-322169 Vöröš Sanja, Murski Črnci 8, Tišina, obvestilo o uspehu pri maturi Gimnazije Murska Sobota, izdano 2008. gne-322267 Vratarič - Vidmar Brigita, Jurkovičeva ulica 5, Radenci, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje vzgojiteljske šole in gimnazije Ljubljane, št. 53/2000, izdano leta 2001, izdano na ime Vidmar Brigita. gno-322132 Vukotić Ljiljana, Mladinska 5, Gornja Radgona, diplomo Srednje družboslovne in ekonomske šole Murska Sobota, št. I - PF/90, leto izdaje 1985. gny-322172 Zejnilović Selvir, Šmartinska 135C, Ljubljana, certifikat Šolskega centra Celje, št. IZO-07/2126, leto izdaje 2007. gnz-322421 Zore Luka, Plešičeva ulica 43, Ljubljana, spričevalo 3. letnika Srednje šole za gostinstvo in turizem, izdano leta 2010. gnb-322170 Zupančič Tomaž, Trzinska 27, Mengeš, spričevalo 1. in 3. letnika Srednje šole Domžale, izdano leta 2007, 2009. gnh-322139 Zvonar Lea, Kosovelova ulica 11, Radovljica, spričevalo 3. letnika Gimnazije Kranj, št. IV/501-3, izdano leta 2011. gnz-322196 Žagar Anja, Cesta pod Tičnico 17, Rakek, maturitetno spričevalo Šolskega centra Postojna, izdano leta 2005. gns-322203 Žgajner Agata, Kidričeva ulica 77, Rogaška Slatina, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje ekonomske šole Celje, izdano leta 1994. gno-322182 Žganec Mario, Agrokombinatska cesta 6a, Ljubljana, spričevalo 1., 2. in 3. letnika, obvestilo o uspehu na zaključnem izpitu in spričevalo o zaključnem izpitu Srednje šole tehniških strok Šiška, izdano leta 2010. gnc-322198 Žiberna Nina, Komen 132C, Komen, indeks, št. 20040590, izdala Pravna fakulteta. gnf-322316 Žigante Teja, Vanganelska 49d, Koper - Capodistria, spričevalo o končani OŠ Pinka Tomažiča, izdano leta 1994. gnk-322411 Žnidarič Boris, Črešnjevci 41A, Gornja Radgona, spričevalo o zaključnem izpitu SERŠ Maribor, št. 105/I-136/86, izdano leta 1986. gnz-322396 Žučko Ksenija, Kozje 177, Kozje, spričevalo 8. razreda Osnovne šole Kozje, izdano leta 1989, izdano na ime Leskovšek Ksenija. gns-322153

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti