Uradni list

Številka 72
Uradni list RS, št. 72/2011 z dne 16. 9. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 72/2011 z dne 16. 9. 2011

Kazalo

3149. Odlok o spremembah Odloka o preoblikovanju Instituta »Jožef Stefan« v Ljubljani v javni raziskovalni zavod, stran 9633.

Na podlagi 3. in 8. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS-stari, št. 12/91, 45/94 – odl. US, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP) in 32. člena Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Uradni list RS, št. 22/06 – uradno prečiščeno besedilo, 61/06 – ZDru-1, 112/07 in 9/11) izdaja Vlada Republike Slovenije
O D L O K
o spremembah Odloka o preoblikovanju Instituta »Jožef Stefan« v Ljubljani v javni raziskovalni zavod
1. člen
V Odloku o preoblikovanju Instituta »Jožef Stefan« v Ljubljani v javni raziskovalni zavod (Uradni list RS, št. 13/92, 65/99, 71/02, 91/02, 11/06 in 47/11) se četrti odstavek 5. člena spremeni tako, da se glasi:
»Zavodi, ustanovljeni na način, določen s tem odlokom, opravljajo svojo dejavnost v okviru tehnološkega parka Instituta oziroma v drugi primerni organizacijski povezanosti z Institutom.«.
2. člen
Tretji odstavek 6. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Upravni odbor Instituta ima devet članov, od katerih:
– tri člane imenuje ustanovitelj, in sicer dva člana na predlog ministrstva, pristojnega za raziskovalno dejavnost, in enega člana na predlog ministrstva, pristojnega za gospodarstvo;
– tri člane imenuje znanstveni svet Instituta iz vrst uporabnikov Instituta, ki imajo dolgoročen interes pri povezovanju raziskovalnih dejavnosti Instituta, oziroma zainteresirane javnosti. Imenovani člani s strani uporabnikov ne smejo prihajati iz iste institucije;
– tri člane izvolijo zaposleni delavci Instituta izmed sebe.«.
3. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 01403-55/2011
Ljubljana, dne 14. septembra 2011
EVA 2011-3211-0047
Vlada Republike Slovenije
mag. Mitja Gaspari l.r.
Minister

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti