Uradni list

Številka 72
Uradni list RS, št. 72/2011 z dne 16. 9. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 72/2011 z dne 16. 9. 2011

Kazalo

, Stran 2206
Drugo preklicujejo
Andrej Trampuž s.p., Čehovini 8, Štanjel, licenco skupnosti, št. 007364/012 za vlečno vozilo SCANIA R 620, registrska številka KP POWER, izdana 29. 8. 2008, z veljavnostjo do 21. 11. 2012. gnq-322305 Avsec Tia, Prekmurska ulica 3, Ljubljana, študentsko izkaznico, št. 42009001, izdala Akademija za likovno umetnost v Ljubljani. gnz-322371 Avtoprevozništvo Kobal Dušan s.p., Trtnikova 11, Ljubljana - Polje, digitalno tahografsko kartico, št. 1070500018679000, za voznika Ivana Milojković, izdajatelj Cetis. gnu-322176 Bevc Kajetana, Laknerjeva 11, Ljubljana, dijaško izkaznico, izdala Gimnazija Šentvid. gne-322242 Bogomir Sajko s.p., Slape 19, Ptujska Gora, dovolilnico, številka 2304, za državo Hrvaška. gni-322213 Bosiger Sara, Cesta Staneta Žagarja 25, Kranj, študentsko izkaznico, št. 19466834, izdala Ekonomska fakulteta. gno-322282 Brsan Tjaša, Pod Srobotnikom 34, Straža, preklic indeksa in študentkse izkaznice, št. 18091687, izdala Filozofska fakulteta. gng-322390 Černe Klemen, Delavska ulica 23, Maribor, študentsko izkaznico, št. 41100048, izdala Medicinska fakulteta. gnz-322221 Delič Jakub, Dolnje Ložine 19, Stara Cerkev, dijaško izkaznico, izdala Gimnazija Kočevje. gng-322265 Gashi Miri, Pirešica 18, Velenje, certifikat NPK, zidar za zidanje in ometavanje, izdajatelj Šolski center Celje, leto izdaje 2007. gnn-322358 Goranc Tina, Dolnje Ležeče 80, Divača, študentsko izkaznico, št. 71100759, izdala Biotehniška fakulteta Ljubljana, Univerza v Ljubljani. gnm-322209 Grabrijan Katarina, Vegova ulica 1, Kamnik, študentsko izkaznico, št. 31100161, izdala Fakulteta za farmacijo v Ljubljani. gns-322353 Hojs Marijan, Maistrova ulica 16, Kamnik, potrdilo o vpisu v evidenco pri Ministrstvu za pravosodje za Baranašič Erik št. 165-02-16/2000/134 z dne 6. 6. 2007, potrdilo o vpisu v evidenco pri Ministrstvu za pravosodje za Stanković Damjan št. 165-02-16/2000/249, z dne 7. 12. 2010, 21 Pobotnic izvršitelja (potrdilo o prevzemu gotovine) št. od vključno 12779 do vključno 12800, 29 Pobotnic izvršitelja (potrdilo o prevzemu gotovine) št. od vključno 13121 do vključno 13150, 1 kos Spis izvršitelja o izvršbi št. IZV 2010/00436, opr. št. na Okrajnem sodišču v Ljubljani VL 2009/95074, 1 kos Spis izvršitelja o izvršbi št. IZV 2010/18390, opr. št. na Okrajnem sodišču Škofja Loka VL 2010/35766, 3 kose obrazec Rubežno cenilni zapisnik izvršitelja z oznako Marijan Hojs-Izvršitelj Kamnik, z odtisnjenim žigom izvršitelja, 60 kosov – Samolepilne nalepke z oznako zarubljeno, izvršitelj Hojs Kamnik, 40 kosov obrazec Opozorilo pred nasilnim vstopom z oznako izvršitelja Marijan Hojs – Kamnik. Ob-4590/11 Horvat Katja, Gradnikova cesta 59, Radovljica, študentsko izkaznico, št. 63080041, izdala Fakulteta za računalništvo in informatiko. gnt-322327 Ivančič Nika, Kamno 39, Tolmin, študentsko izkaznico, št. 01006324, izdala Pedagoška fakulteta. gnv-322275 Jarašević Ajdin, Pot v dolino 20F, Ljubljana, dijaško izkaznico, izdala Gimnazija Poljane. gnw-322249 Joldić Ilda, Cesta na Čuklje 26, Šempeter pri Gorici, študentsko izkaznico, št. 19530871, izdala Ekonomska fakulteta. gnh-322264 Juhant Robi, Ljubljanska cesta 100, Domžale, preklic 1., 2., 3. letnika in zaključnega spričevala Srednje frizerske šole, izdana leta 2002, 2003, 2004. gng-322115 Kalač Jasmina, Na Lazih 4, Brezovica pri Ljubljani, dijaško izkaznico, izdal ŠC PET. gnw-322224 Klinc Petra, Cesta 55a, Videm-Dobrepolje, študentsko izkaznico, št. 01010057, izdala Pedagoška fakulteta. gnh-322164 Knežević Aleš Anja, Podjunska 25, Ljubljana, študentsko izkaznico, št. 21070960, izdala Fakulteta za družbene vede. gnc-322269 Kobilarna Lipica, Lipica 5, Sežana, štampiljko okrogle oblike, na sredini je lik konja, na obodu napis KOBILARNA LIPICA 1580 SLOVENIJA, s številko 1. gnm-322359 Kobilarna Lipica, Lipica 5, Sežana, štampiljko okrogle oblike, na sredini je lik konja, na obodu napis KOBILARNA LIPICA 1580 SLOVENIJA , s številko 2. gnl-322360 Kokot Gregor, Andraž nad Polzelo 36, Žalec, preklic študentske izkaznice in indeksa, vpisna št. 18050549, Filozofska fakulteta. gnr-322404 Korošec Žiga, Trg svobode 26, Slovenska Bistrica, dijaško izkaznico, izdala SŠGT - Maribor. gnl-322135 Kozlar Miha, Trnje 100A, Črenšovci, dijaško izkaznico, izdala Gimnazija Franca Miklošiča Ljutomer. gno-322257 Kralj Simon, Mengeška cesta 34a, Trzin, študentsko izkaznico, št. 63060141, izdala Fakulteta za računalništvo in informatiko. gng-322190 Kranjec Vesna, Dolenja vas 95, Prebold, študentsko izkaznico, št. 19509438, izdala Ekonomska fakulteta. gnv-322425 Krivec Tina, Stari trg 199, Slovenj Gradec, študentsko izkaznico, št. 81671142, izdala Ekonomsko-poslovna fakulteta Maribor. gnq-322430 Krnc Matjaž, Pameče 193, Slovenj Gradec, študentsko izkaznico, št. 63060198, izdala Fakulteta za računalništvo in informatiko. gnc-322244 Krstić Ana, Brankova ulica 1, Ljubljana, študentsko izkaznico, št. 13050110478, izdala BIC Višja šola za živilstvo in prehrano v Ljubljani. gnt-322377 Kukovič Milena, Razgor 6, Vojnik, študentsko izkaznico, št. 022290000, izdala Ekonomsko poslovna fakulteta Maribor. gnv-322150 Lah Nejc, Kerševanova ulica 17, Ljubljana, dijaško izkaznico, izdala Šolski center za pošto, ekonomijo in telekomunikacijo. gnc-322344 Lazić Živorad, Gostinčičeva 16, Ljubljana, potrdilo za voznike št. 008581/SŠD37-2-5328/2010, za cestni prevoz blaga v okviru licence Skupnosti, izdala Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije. gnu-322401 Linde Rosemarie, Medno 57, Ljubljana - Šentvid, študentsko izkaznico, št. 18103096, izdala Filozofska fakulteta. gnz-322271 MAGNET D.O.O., Bukovska vas 13/A, Šentjanž pri Dravogradu, licenco, za vozilo MAN TGX 18.440 BLS, registrska številka SG CE-989. gnn-322308 Mančić Igor, Ulica Hermana Potočnika 35, Ljubljana, študentsko izkaznico, št. 41056460, izdala Fakulteta za organizacijske vede v Kranju. gnn-322383 Marinovič Staša, Dolenja vas 48, Zagorje ob Savi, študentsko izkaznico, št. 20030309, izdala Pravna fakulteta. gnh-322314 Matasić Tomislav, Ulica Pohorskega bataljona 32, Ljubljana, dijaško izkaznico, izdala Srednja šola za elektrotehniko in računalništvo v Ljubljani, št. 0005969061. gnm-322159 Matija Smrtnik s.p., Na Brce 3, Brezovica pri Ljubljani, digitalno tahografsko kartico, št. 2070500000417000, izdajatelj Cetis d.d. gnb-322420 Napret Monika, Stranski Vrh 6, Litija, študentsko izkaznico, št. 01003223, izdala Pedagoška fakulteta. gnn-322283 Nastran Vinko s.p., Voglje, Na vasi 10, Šenčur, dovolilnico, številka 00854, za državo Slovenijo, oznaka države SLO. gnj-322212 Nikolić Dajana, Cesta dveh cesarjev 106I, Ljubljana, študentsko izkaznico, št. 04039386, izdala Fakulteta za upravo. gnq-322230 Novak Sara, Velike Pece 20, Šentvid pri Stični, študentsko izkaznico, št. 11080216, izdala Zdravstvena fakulteta Ljubljana. gnc-322194 Omahen Sebastjan, Koleševa 10, Ljubljana, dijaško izkaznico, izdala Srednja šola za računalništvo, Ljubljana. gnn-322133 Pajk Valentina, Vezovje 3, Šentjur, študentsko izkaznico, št. 18100961, izdala Filozofska fakulteta. gnn-322233 Petek Matej, Dolsko 50, Dol pri Ljubljani, dijaško mesečno vozovnico za medkrajevni promet, smer Dolsko–Ljubljana, izdala Veolia Ljubljana. gnz-322121 Pikš David, Černetova 12, Ljubljana, dijaško izkaznico, izdala Gimnazija Šentvid. gnh-322189 Plazovnik Niko, Goriški Vrh 35, Dravograd, dijaško izkaznico, izdala Lesarska šola Slovenj Gradec, št. 0006037058. gnd-322193 Podkrajšek Miha, Trubarjeva cesta 12, Ljubljana, dijaško izkaznico, izdala Gimnazija Bežigrad. gnw-322199 Podlesek Alan, Sebeborci 3C, Martjanci, študentsko izkaznico, št. 93576047, izdala FERI, Univerza v Mariboru. gnc-322119 Polak Luka, Kašeljska cesta 13, Ljubljana, dijaško izkaznico, izdala Gimnazija Ledina v Ljubljani. gnl-322160 Prevozi Bregar Roman Bregar s.p., Šalka vas 146, Kočevje, delovno dovoljenje - potrdilo št. 008372/BGD 26-2-11067/2007, izdano pri OZS 26. 11. 2007, za voznika Esada Jurkovića, z veljavnostjo od 26. 11. 2007 do 16. 10. 2008. gnl-322185 Preza d.o.o., Cesta v Šmartno 7B, Ljubljana, HRV - dovolilnico, izdala Gospodarska zbornica Slovenije, št. 0001101. gnj-322187 Prijatelj Maja, Ulica Slavka Gruma 28, Novo mesto, študentsko izkaznico, št. 01010117, izdala Pedagoška fakulteta. gng-322240 Pušenjak Sara, Cvetlična 5, Ljutomer, dijaško izkaznico, izdala Ekonomska šola Murska Sobota. gnf-322416 Rožman Katja, Zgornja Ščavnica 96, Sv. Ana v Slov. goricah, študentsko izkaznico, št. 01007450, izdala Pedagoška fakulteta v Ljubljani. gnx-322373 Saloski Hajet, V Kladeh 15, Ljubljana, dijaško izkaznico, izdala Srednja gradbena, geodetska in ekonomska šola v Ljubljani. gnv-322375 Sanda Kaja, Savinjska cesta 69, Žalec, študentsko izkaznico, št. F0005061, izdala Filozofska fakulteta Maribor. gnx-322398 Senjak Jure, Milje 51, Visoko, študentsko izkaznico, št. 49080031, izdala Gea College. gnq-322180 Skočir Luka, Milčinskega ulica 11, Celje, študentsko izkaznico, št. 41090066, izdala Medicinska fakulteta. gnx-322223 Smrtnik Matija, Požarnice 51, Brezovica pri Ljubljani, digitalno tahografsko kartico, št. 1070500003245000, izdajatelj Cetis d.d. gnc-322394 Strmole Neža, Zasavska 28, Ljubljana, dijaško izkaznico, izdala Gimnazija Ledina. gnr-322204 Svet Luka, Pot na Fužine 43, Ljubljana, dijaško izkaznico, izdala Gimnazija Bežigrad. gnt-322277 Škorić Helvida, Cerovica 10, Šmartno pri Litiji, potrdilo o opravljenem strokovnem izpitu za tehnika zdravstvene nege, izdal Klinični center Ljubljana, leta 2008. gnd-322218 Štupica Franc s.p., Žlebič 20 A, Ribnica, licenco, številka 007044/024, veljavna do 25. 10. 2012, za vozilo MAN H05 TGA 18.463 4X2, registrska številka LJ 80-5HR. gnw-322307 Tavčar Sabina, Sopotnica 13A, Škofja Loka, študentsko izkaznico, št. 20090403, izdala Pravna fakulteta. gnj-322362 Tomažin Matej, Zrkovska cesta 105C, Maribor, dijaško izkaznico, izdala SERŠ Maribor, št. 1001962. gnu-322426 Tomc Juta, Agrarne reforme 24, Koper - Capodistria, študentsko izkaznico, št. 61259979, izdala Univerza v Mariboru (Pef). gni-322313 Trkaj Mojca, Brodarjev trg 10, Ljubljana, študentsko izkaznico, št. 19399998, izdala Ekonomska fakulteta v Ljubljani. gnq-322380 Turk Urška, Trata III/2, Kočevje, dijaško izkaznico, izdala Gimnazija Kočevje, št. 0005996732. gni-322363 Ule Mojca, Selo pri Zagorju 48, Zagorje ob Savi, študentsko izkaznico, št. 31100188, izdala Fakulteta za farmacijo. gne-322217 Vasle Tomaž, Grušovlje 15A, Rečica ob Savinji, potrdilo o opravljenem zaključnem izpitu, izdajatelj Center srednjih šol Velenje, leto izdaje 1992. gnt-322427 Velušček Nejc, Ulica Matevža Veluščka 7, Solkan, digitalno tahografsko kartico, št. 1070500012582000, izdajatelj Cetis d.d. gnk-322361 Venko Anton, Dol pod Gojko 33, Frankolovo, digitalno tahografsko kartico, št. 1070500010486000, izdajatelj Cetis d.d. gnu-322351 Vidmar Gregor, Veliki Obrež 73, Dobova, študentsko izkaznico, št. 93624144, izdala FERI, Univerza Maribor. gnv-322200

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti