Uradni list

Številka 72
Uradni list RS, št. 72/2011 z dne 16. 9. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 72/2011 z dne 16. 9. 2011

Kazalo

3146. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o oskrbi s pitno vodo v Občini Rogašovci, stran 9628.

Na podlagi 21., 29. in 61. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10), 149. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo; ZVO-UPB1, 70/08), 3. in 7. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN), 3. člena Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo; ZP-1-UPB4), 3. člena Odloka o lokalnih gospodarskih javnih službah v Občini Rogašovci (Uradni list RS, št. 10/09, 34/10), določb Pravilnika o oskrbi s pitno vodo (Uradni list RS, št. 35/06, 41/08) ter 17. člena Statuta Občine Rogašovci (Uradni list RS, št. 66/99, 76/03, 88/05, 79/06, 69/10) je Občinski svet Občine Rogašovci na 7. redni seji dne 2. 9. 2011 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o oskrbi s pitno vodo v Občini Rogašovci
1. člen
Spremeni se prvi odstavek 4. člena Odloka o oskrbi s pitno vodo (Uradni list RS, št. 53/09) tako, da se po novem glasi: »Občina zagotavlja izvajanje storitev javne službe oskrbe s pitno vodo preko javnega podjetja v obliki in na način, določen s predpisom, ki ureja gospodarske javne službe (v nadaljnjem besedilu: upravljavec)«.
2. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od ustanovitve javnega podjetja dalje.
Št. 007-2/2009-16
Rogašovci, dne 2. septembra 2011
Župan
Občine Rogašovci
Edvard Mihalič l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti