Uradni list

Številka 72
Uradni list RS, št. 72/2011 z dne 16. 9. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 72/2011 z dne 16. 9. 2011

Kazalo

SV 897/11 Ob-4660/11 , Stran 2199
SV 897/11 Ob-4660/11
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Ferligoj Drava iz Kopra opr. št. SV 897/11, opr. št. DK 030/11 z dne 22. 8. 2011, je bilo stanovanje, v izmeri 63,10 m2, ki se nahaja v drugem nadstropju stanovanjske hiše z naslovom Trg Brolo št. 2, Kopru, prej Trg revolucije št. 2, Koper, stavba stoječa na parc. št. 152, k.o. Koper, in sicer stanovanje v lasti dolžnika in zastavitelja do 1/1, je vknjižena hipoteka za zavarovanje denarne terjatve v višini 30.000,00 EUR glavnice s pripadki, z obr. mero sestavljeno iz 6-mesečnega Euriborja in obrestnega pribitka 2,1 odstotne točke na letni ravni, z zapadlostjo 22. 8. 2011 in ostalimi pogoji vračila, kot izhaja iz kreditne pog. št. 110819570018, z dne 22. 8. 2011, s klavzulo izvršljivosti.

AAA Zlata odličnost