Uradni list

Številka 72
Uradni list RS, št. 72/2011 z dne 16. 9. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 72/2011 z dne 16. 9. 2011

Kazalo

Ob-4609/11 , Stran 2197
Ob-4609/11
Na podlagi točke 7.3. Statuta delniške družbe sklicujem
17. skupščino
delniške družbe Triglav konfekcija Kranj, d.d.,
ki bo dne 19. 10. 2011 ob 13. uri na sedežu družbe v Kranju, Savska cesta 34. Dnevni red: 1. Ugotovitev sklepčnosti in izvolitev predsednika skupščine. 2. Seznanitev z letnim poročilom družbe za leto 2010 in poročilom nadzornega sveta ter podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu. Predlog sklepa: a) Skupščina se seznani z letnim poročilom za leto 2010 ter s poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila. b) Skupščina upravi in nadzornemu svetu podeli razrešnico za poslovno leto 2010. 3. Odpoklic in izvolitev članov nadzornega sveta družbe. Predlog sklepa: skupščina odpokliče in izvoli člane nadzornega sveta po predlogu nadzornega sveta. Delničarji lahko v roku sedem dni po objavi sklica skupščine zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. Gradivo za skupščino s predlogi sklepov je delničarjem na vpogled na sedežu družbe v Kranju, Savska cesta 34, in sicer vse delavnike, od 11. do 14. ure. Skupščine se lahko udeležijo in na njej glasujejo delničarji, ki so najpozneje konec četrtega dne pred skupščino imetniki delnic družbe in če do tega dne pisno prijavijo upravi družbe svojo udeležbo na skupščini.
Triglav konfekcija Kranj, d.d. Slavka Jelnikar, direktor

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti