Uradni list

Številka 72
Uradni list RS, št. 72/2011 z dne 16. 9. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 72/2011 z dne 16. 9. 2011

Kazalo

3150. Odlok o spremembah in dopolnitvi Odloka o preoblikovanju Inštituta za narodnostna vprašanja v javni raziskovalni zavod, stran 9633.

Na podlagi 3. in 8. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS-stari, št. 12/91, 45/94 – odl. US, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP) in 32. člena Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Uradni list RS, št. 22/06 – uradno prečiščeno besedilo, 61/06 – ZDru-1, 112/07 in 9/11) izdaja Vlada Republike Slovenije
O D L O K
o spremembah in dopolnitvi Odloka o preoblikovanju Inštituta za narodnostna vprašanja v javni raziskovalni zavod
1. člen
V Odloku o preoblikovanju Inštituta za narodnostna vprašanja v javni raziskovalni zavod (Uradni list RS, št. 52/92, 65/99, 45/00, 72/01, 69/02, 112/03, 61/04, 11/06 in 47/11) se v 3. členu za četrtim odstavkom doda novi peti odstavek, ki se glasi:
»Za raziskovanje medetničnih odnosov v obmejnem prostoru deluje v Lendavi organizacijska enota Lendava / Lendva.«.
2. člen
Drugi odstavek 7. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Upravni odbor Inštituta ima pet članov, od katerih:
– dva člana imenuje ustanovitelj, in sicer enega člana na predlog ministrstva, pristojnega za raziskovalno dejavnost, in enega člana na medsebojno usklajeni predlog soustanoviteljev Slovenske akademije znanosti in umetnosti ter Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani;
– dva člana imenuje znanstveni svet Inštituta iz vrst uporabnikov Inštituta, ki imajo dolgoročen interes pri povezovanju raziskovalnih dejavnosti Inštituta, oziroma zainteresirane javnosti, kot so javni zavodi in manjšinske institucije oziroma organizacije;
– enega člana izvolijo zaposleni delavci Inštituta izmed sebe.«.
3. člen
12.b člen se spremeni tako, da se glasi:
»12.b člen
Število in način imenovanja članov Sveta Mednarodnega centra ter njegove naloge in način delovanja se določijo v statutu.«.
4. člen
12.c in 12.č člen se črtata.
5. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 01403-54/2011
Ljubljana, dne 14. septembra 2011
EVA 2011-3211-0048
Vlada Republike Slovenije
mag. Mitja Gaspari l.r.
Minister

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti