Uradni list

Številka 72
Uradni list RS, št. 72/2011 z dne 16. 9. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 72/2011 z dne 16. 9. 2011

Kazalo

Št. 0131-1/2006 Ob-4644/11 , Stran 2187
Št. 0131-1/2006 Ob-4644/11
Svet Centra za socialno delo Lenart na podlagi sklepa 3. redne seje z dne 8. 9. 2011, v skladu z določili Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 45/94 – Odl. US, 8/96, 18/98 – Odl. US, 36/00 – ZPDZC in 127/06-ZJZP), 56. in 57. člena Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 – UPB2, 122/07 – Odl. US, 61/10-ZSVarPre in 62/10 – ZUPJS) ter 31. člena Statuta Centra za socialno delo Lenart razpisuje prosto delovno mesto direktorja/direktorice Centra za socialno delo Lenart. Skladno s Statutom Centra za socialno delo Lenart mora kandidat/ka poleg splošnih, z zakonom določenih pogojev, izpolnjevati še naslednje pogoje, določene v 56. in 57. členu Zakona o socialnem varstvu: – visoko strokovno ali univerzitetno izobrazbo iz 69. člena Zakona o socialnem varstvu (socialna, psihološka, pedagoška smer in njene specialne discipline, upravna, pravna ali sociološka smer) in pet let delovnih izkušenj ali višjo strokovno izobrazbo iz 69. člena Zakona o socialnem varstvu (socialna, psihološka, pedagoška smer in njene specialne discipline, upravna, pravna ali sociološka smer), dvajset let delovnih izkušenj, od tega najmanj pet let na vodilnih in vodstvenih delovnih mestih na področju socialnega varstva, – opravljen strokovni izpit po Zakonu o socialnem varstvu, – opravljen program za vodenje socialno varstvenega zavoda, ki ga določi Socialna zbornica v soglasju s Strokovnim svetom RS za splošno izobraževanje oziroma ga mora opraviti najkasneje v enem letu od začetka opravljanja nalog direktorja. Izbrani kandidat/ka bo imenovan/a za mandatno dobo petih let. Pričetek mandata je 1. 1. 2012. Rok za prijavo je 8 dni po objavi razpisa. Prijave z dokazili o izpolnjevanju razpisnih pogojev in kratek življenjepis z opisom dosedanjih delovnih izkušenj ter vizijo razvoja zavoda naj kandidati pošljejo v zaprti ovojnici z opombo »Ne odpiraj – Prijava na razpis« na naslov: Center za socialno delo Lenart, Ilaunigova ul. 19, 2230 Lenart. Kandidati bodo o izbiri obveščeni v 30 dneh od objave razpisa.
Svet Centra za socialno delo Lenart

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti