Uradni list

Številka 72
Uradni list RS, št. 72/2011 z dne 16. 9. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 72/2011 z dne 16. 9. 2011

Kazalo

Ob-4604/11 , Stran 2185
Ob-4604/11
Svet Vrtca Zagorje ob Savi, Vrtec Zagorje ob Savi, Pečarjeva 4, 1410 Zagorje ob Savi, na podlagi Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja – ZOFVI (Uradni list RS, št. 16/07 – UPB5, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11 razpisuje delovno mesto ravnatelja. Za ravnatelja vrtca je lahko imenovan kdor: – izpolnjuje pogoje po 53. členu ZOFVI (Uradni list RS, št. 16/07-uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 65/09 – popr. in 20/11) ali – izpolnjuje pogoje po 145. členu ZOFVI (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 65/09-popr. in 20/11) ali – izpolnjuje pogoje po 43. členu ZOFVI-A (Uradni list RS, št. 64/01) ali – izpolnjuje pogoje po 9. členu ZOFVI-H (Uradni list RS, št. 58/09 in 65/09 – popr.), – ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev, – ni bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivega dejanja zoper spolno nedotakljivost. Kandidat mora imeti pedagoške, vodstvene, organizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje vrtca. Kandidati morajo k vlogi priložiti program vodenja vrtca. Izbrani kandidat bo imenovan za mandatno dobo 5-ih let. Predviden začetek dela je 13. 12. 2011. Kandidati pisne ponudbe z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih pogojev (dokazila o izobrazbi, nazivu, opravljenem strokovnem izpitu, delovnih izkušnjah v vzgoji in izobraževanju, opravljenem ravnateljskem izpitu, o dosedanjih delovnih izkušnjah in kratkim življenjepisom; program vodenja zavoda; potrdilo sodišča, da ni v kazenskem postopku – s priloženo izjavo, da pri katerem koli drugem sodišču – zunaj kraja prebivališča – zoper njega ni uveden kazenski postopek za kaznivo dejanje zoper spolno nedotakljivost) pošljite v zaprti ovojnici z oznako »Prijava za razpis ravnatelja« in naslovite na naslov Svet Vrtca Zagorje ob Savi, Vrtec Zagorje ob Savi, Pečarjeva 4, 1410 Zagorje ob Savi, v roku 8 dni od dneva objave tega razpisa. Vloga bo štela za pravočasno, če bo zadnji dan roka s priporočeno pošiljko oddana na pošto. O izbiri bodo kandidati obveščeni v zakonitem roku.
Svet Vrtca Zagorje ob Savi

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti