Številka 48
Uradni list RS, št. 48/2003 z dne 23. 5. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 48/2003 z dne 23. 5. 2003, Kazalo


MINISTRSTVA

2292. Pravilnik o kakovosti čaja
2293. Pravilnik o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Črna-Smrekovec (2002-2011)
2294. Pravilnik o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Javornik (2001-2010)
2295. Pravilnik o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Kokra (2001-2010)
2296. Pravilnik o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Ribnica na Pohorju (2001-2010)
2297. Pravilnik o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Menišija (2001-2010)
2298. Pravilnik o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Logatec-Zagora (2001-2010)
2299. Pravilnik o letnih gozdnogospodarskih načrtih gozdnogospodarske enote Golobičevec (2003, 2004, 2005)
2300. Odločba o izdaji soglasja k aktu o ustanovitvi ustanove Fundacije Družina zdravega duha
2301. Odločba o imenovanju za izvajanje postopkov ugotavljanja skladnosti ter rednih in izrednih overitev meril
2417. Pravilnik o koncesiji za izvajanje javne službe na področju raziskovalne dejavnosti
2418. Odločba o določitvi mej posebno nadzorovanega območja in ukrepih za preprečevanje širjenja in zatiranje bakterijskega hruševega ožiga
2419. Imenovanje članov uradniškega sveta

USTAVNO SODIŠČE

2302. Odločba o delni razveljavitvi izpodbijanih sklepov, delni zavrnitvi ustavne pritožbe in odločitvi o delu tožbenega zahtevka
2303. Odločba o razveljavitvi prvega, drugega in tretjega odstavka 49. člena zakona o policiji in določb 96. do 107. člena pravilnika o policijskih pooblastilih
2304. Sklep o začasnem zadržanju drugega odstavka 25. člena zakona o tajnih podatkih in II. dela vprašalnika za dostop do tajnih podatkov kot sestavnega dela uredbe o načinu in postopku varnostnega preverjanja ter postopku izdaje in preklica dovoljenja za dostop do tajnih podatkov
2305. Odločba o ugotovitvi neskladnosti zakona o referendumu in o ljudski iniciativi z ustavo in razveljavitev 24. člena tega zakona

BANKA SLOVENIJE

2306. Sklep o dopolnitvi sklepa o glavnih znamenjih bankovca za 10.000 tolarjev
2307. Sklep o dajanju bankovca za 10.000 tolarjev v obtok
2308. Sklep o dopolnitvi sklepa o glavnih znamenjih bankovcev za 1.000, 500 in 100 tolarjev
2309. Sklep o dajanju bankovcev za 1.000 in 100 tolarjev v obtok

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

2310. Sklep o potrditvi delovnega zvezka NA VRTILJAKU ČRK 3, 3 deli, delovni zvezek za slovenščino - jezik v 3. razredu devetletnega osnovnošolskega izobraževanja
2311. Sklep o potrditvi učbenika REACH FOR THE STARS, učbenik za angleščino v 4. razredu devetletnega osnovnošolskega izobraževanja
2312. Sklep o potrditvi delovnega zvezka REACH FOR THE STARS, delovni zvezek za angleščino v 4. razredu devetletnega osnovnošolskega izobraževanja
2313. Sklep o potrditvi delovnega zvezka BIOLOGIJA 9, delovni zvezek za biologijo v 9. razredu devetletnega osnovnošolskega izobraževanja
2314. Sklep o potrditvi delovnega zvezka BIOLOGIJA 9, delovni zvezek za biologijo v 9. razredu devetletnega osnovnošolskega izobraževanja
2315. Sklep o potrditvi učbenika DRUŽBA IN JAZ 2, Učbenik, Družba za 5. razred devetletnega osnovnošolskega izobraževanja
2316. Sklep o potrditvi delovnega zvezka DRUŽBA IN JAZ 2, Delovni zvezek, Družba za 5. razred devetletnega osnovnošolskega izobraževanja
2317. Sklep o potrditvi učbenika EKONOMIKA GOSPODINJSTVA, TEKSTIL IN OBLAČENJE, učbenik za gospodinjstvo v 5. razredu devetletnega osnovnošolskega izobraževanja
2318. Sklep o potrditvi delovnega zvezka EKONOMIKA GOSPODINJSTVA, TEKSTIL IN OBLAČENJE, delovni zvezek za gospodinjstvo v 5. razredu devetletnega osnovnošolskega izobraževanja
2319. Sklep o potrditvi učbenika COME UN NUOVO GIOCO 4, Libro di lettura e laboratorio linguistico, učbenik za italijanščino kot materin jezik v 4. razredu devetletnega osnovnošolskega izobraževanja z italijanskim učnim jezikom
2320. Sklep o potrditvi delovnega zvezka METODO DI APPRENDIMENTO LOGICO - LINGUISTICO 4, delovni zvezek za italijanščino kot materin jezik v 4. razredu devetletnega osnovnošolskega izobraževanja z italijanskim učnim jezikom
2321. Sklep o potrditvi učbenika COME UN NUOVO GIOCO 5, Libro di lettura e laboratorio linguistico, učbenik za italijanščino kot materin jezik v 5. razredu devetletnega osnovnošolskega izobraževanja z italijanskim učnim jezikom
2322. Sklep o potrditvi učbenika LA GRAMMATICA, Fonologia e lessico, učbenik za italijanščino kot materin jezik v 5. razredu devetletnega osnovnošolskega izobraževanja z italijanskim učnim jezikom
2323. Sklep o potrditvi učbenika NUOVA MAGIA 1, učbenik za italijanščino kot materin jezik v 5. razredu osemletnega osnovnošolskega izobraževanja z italijanskim učnim jezikom
2324. Sklep o potrditvi učbenika LA GRAMMATICA, Morfologia, učbenik za italijanščino kot materin jezik v 5. razredu osemletnega osnovnošolskega izobraževanja z italijanskim učnim jezikom
2325. Sklep o potrditvi delovnega zvezka NUOVA MAGIA, Il mito l'epica, delovni zvezek za italijanščino kot materin jezik v 5. razredu osemletnega osnovnošolskega izobraževanja z italijanskim učnim jezikom
2326. Sklep o potrditvi učbenika NUOVA MAGIA 2, učbenik za italijanščino kot materin jezik v 7. razredu devetletnega osnovnošolskega izobraževanja z italijanskim učnim jezikom
2327. Sklep o potrditvi delovnega zvezka NUOVA MAGIA, Le abilitá linguistiche, delovni zvezek za italijanščino kot materin jezik v 7. in 8. razredu devetletnega osnovnošolskega izobraževanja z italijanskim učnim jezikom
2328. Sklep o potrditvi učbenika LA GRAMMATICA, Sintassi, učbenik za italijanščino kot materin jezik v 7. in 8. razredu devetletnega osnovnošolskega izobraževanja z italijanskim učnim jezikom
2329. Sklep o potrditvi učbenika NUOVA MAGIA 3, učbenik za italijanščino kot materin jezik v 8. in 9. razredu devetletnega osnovnošolskega izobraževanja z italijanskim učnim jezikom
2330. Sklep o potrditvi delovnega zvezka NUOVA MAGIA, La letteratura, delovni zvezek za italijanščino kot materin jezik v 8. in 9. razredu devetletnega osnovnošolskega izobraževanja z italijanskim učnim jezikom
2331. Sklep o potrditvi učbenika LA GRAMMATICA, Lingua, Comunicazione e testi, učbenik za italijanščino kot materin jezik v 9. razredu devetletnega osnovnošolskega izobraževanja z italijanskim učnim jezikom
2332. Sklep o potrditvi učbenika MOJA PRVA KEMIJA 1, Učbenik, Kemija za 8. razred devetletnega osnovnošolskega izobraževanja
2333. Sklep o potrditvi delovnega zvezka KEMIJA DANES 1, delovni zvezek za kemijo v 8. razredu devetletnega osnovnošolskega programa
2334. Sklep o potrditvi učbenika LIKOVNE IGRARIJE, učbenik za likovno vzgojo v 3. razredu devetletnega osnovnošolskega izobraževanja
2335. Sklep o potrditvi učbenika LIKOVNO IZRAŽANJE, učbenik za likovno vzgojo v 9. razredu devetletnega osnovnošolskega izobraževanja
2336. Sklep o potrditvi učbenika LIKOVNO SNOVANJE III, učbenik za izbirni predmet likovno snovanje III v 9. razredu devetletnega osnovnošolskega izobraževanja
2337. Sklep o potrditvi učbenika z elementi delovnega zvezka EN DVA TRI, ODKRIJ JO TI, Učbenik z elementi delovnega zvezka, Matematika za 1. razred devetletnega osnovnošolskega izobraževanja
2338. Sklep o potrditvi učbenika PRESEČIŠČE 7, učbenik za matematiko v 7. razredu devetletnega osnovnošolskega izobraževanja
2339. Sklep o potrditvi delovnega zvezka KOCKA 7, Delovni zvezek, Matematika za 7. razred devetletnega osnovnošolskega izobraževanja
2340. Sklep o potrditvi zbirke nalog NALOGE IZ MATEMATIKE ZA 2. RAZRED OSNOVNE ŠOLE, zbirka nalog za 2. razred osemletnega osnovnošolskega izobraževanja
2341. Sklep o potrditvi zbirke nalog NALOGE ZA PRIPRAVO NA PREVERJANJE ZNANJA MATEMATIKE ZA 8. RAZRED OSEMLETNE OSNOVNE ŠOLE, zbirka nalog
2342. Sklep o potrditvi učbenika SKRIVNOSTI ŠTEVIL IN OBLIK 7, učbenik za matematiko v 7. razredu devetletnega osnovnošolskega izobraževanja
2343. Sklep o potrditvi delovnega zvezka SKRIVNOSTI ŠTEVIL IN OBLIK 7, delovni zvezek za matematiko v 7. razredu devetletnega osnovnošolskega izobraževanja
2344. Sklep o potrditvi učbenika NARAVOSLOVJE 7, učbenik za naravoslovje v 7. razredu devetletnega osnovnošolskega izobraževanja
2345. Sklep o potrditvi učbenika OKOLJE IN JAZ, Učbenik z elementi delovnega zvezka, Spoznavanje okolja v 1. razredu devetletnega osnovnošolskega izobraževanja
2346. Sklep o potrditvi učbenika ODKRIVAM SVOJE OKOLJE 3, učbenik za spoznavanje okolja za 3. razred devetletnega osnovnošolskega izobraževanja
2347. Sklep o potrditvi delovnega zvezka ODKRIVAM SVOJE OKOLJE 3, delovni zvezek za spoznavanje okolja za 3. razred devetletnega osnovnošolskega izobraževanja
2348. Sklep o potrditvi učbenika OD MRAVLJE DO SONCA 2, Učbenik, Naravoslovje in tehnika za 5. razred devetletnega osnovnošolskega izobraževanja
2349. Sklep o potrditvi delovnega zvezka OD MRAVLJE DO SONCA 2, Delovni zvezek, Naravoslovje in tehnika za 5. razred devetletnega osnovnošolskega izobraževanja
2350. Sklep o potrditvi delovnega zvezka RAZISKUJEMO, GRADIMO 5, delovni zvezek za naravoslovje in tehniko za 5. razred devetletne osnovne šole
2351. Sklep o potrditvi učbenika RAZISKUJEMO, GRADIMO 5, učbenik za naravoslovje in tehniko za 5. razred devetletne osnovne šole
2352. Sklep o potrditvi učbenika MOJA SLOVENŠČINA 5, učbenik za slovenščino - jezik v 4. razredu osemletnega osnovnošolskega izobraževanja in v 5. razredu devetletnega osnovnošolskega izobraževanja
2353. Sklep o potrditvi delovnega zvezka MOJA SLOVENŠČINA 5, delovni zvezek za slovenščino - jezik v 4. razredu osemletnega osnovnošolskega izobraževanja in v 5. razredu devetletnega osnovnošolskega izobraževanja
2354. Sklep o potrditvi učbenika TEHNIKA 7, učbenik za tehniko in tehnologijo v 7. razredu devetletnega osnovnošolskega izobraževanja
2355. Sklep o potrditvi delovnega zvezka TEHNIKA 7, delovni zvezek za tehniko in tehnologijo v 7. razredu devetletnega osnovnošolskega izobraževanja
2356. Sklep o potrditvi učbenika TEHNIKA IN TEHNOLOGIJA 7, učbenik za tehniko in tehnologijo v 7. razredu devetletnega osnovnošolskega izobraževanja
2357. Sklep o potrditvi delovnega zvezka TEHNIKA IN TEHNOLOGIJA 7, delovni zvezek z delovnimi gradivi za tehniko in tehnologijo v 7. razredu devetletnega osnovnošolskega izobraževanja
2358. Sklep o potrditvi delovnega zvezka KORAKI V ČASU - 20. STOLETJE, delovni zvezek za zgodovino v 8. razredu osemletnega osnovnošolskega izobraževanja
2359. Sklep o potrditvi delovnega zvezka KORAKI V ČASU - 20. STOLETJE, delovni zvezek za zgodovino v 9. razredu devetletnega osnovnošolskega izobraževanja
2360. Sklep o potrditvi učbenika GIBANJE, SILA, SNOV, učbenik za fiziko v 1. oziroma 2. letniku gimnazijskega izobraževanja in 2. letniku srednje tehniškega oziroma strokovnega izobraževanja
2361. Sklep o potrditvi učbenika KEMIJA ZA GIMNAZIJE 1, učbenik za kemijo v 1., 2. in 4. letniku gimnazijskega izobraževanja
2362. Sklep o potrditvi učbenika UMETNOSTNA ZGODOVINA, učbenik za umetnostno zgodovino v gimnazijskem izobraževanju, srednje tehniškem oziroma strokovnem izobraževanju in poklicno tehniškem izobraževanju
2363. Sklep o potrditvi učbenika MATEMATIKA 2, Kotne funkcije ostrih kotov, vektorji, učbenik za matematiko v 2. letniku gimnazijskega izobraževanja
2364. Sklep o potrditvi učbenika MATEMATIKA 2, Potence in koreni, kvadratna funkcija, kompleksna števila, eksponentna funkcija in logaritem, učbenik za matematiko v 2. letniku gimnazijskega izobraževanja
2365. Sklep o potrditvi učbenika MATEMATIKA 3 ZA TRETJI LETNIK GIMNAZIJ IN TEHNIŠKIH ŠOL, učbenik za matematiko v 3. letniku gimnazij in tehniških šol
2366. Sklep o potrditvi učbenika SPATIUM, Učbenik, Matematika za 3. letnik gimnazijskega izobraževanja
2367. Sklep o potrditvi zbirke nalog MATEMATIKA ZA POKLICNO MATURO, Zbirka temeljne učne snovi in nalog srednješolske matematike
2368. Sklep o potrditvi učbenika BESEDE 3, učbenik za slovenščino - jezik v 3. letniku srednjega poklicnega izobraževanja
2369. Sklep o potrditvi delovnega zvezka BESEDE 3, delovni zvezek za slovenščino - jezik v 3. letniku srednjega poklicnega izobraževanja
2370. Sklep o potrditvi učbenika BRANJA 4, učbenik za slovenščino - književnost v 4. letniku gimnazij in štiriletnih srednjih šol
2371. Sklep o potrditvi učbenika SVET KNJIŽEVNOSTI 4, učbenik za slovenščino v 4. letniku gimnazij in štiriletnih srednjih šol
2372. Sklep o potrditvi učbenika TOUCHSTONE 2 NEW, Student's book, učbenik za angleščino v 7. razredu devetletnega osnovnošolskega izobraževanja
2373. Sklep o potrditvi učbenika FIZIKA ZA SREDNJE ŠOLE, 1. del, učbenik za fiziko v 1. oziroma 2. letniku gimnazijskega izobraževanja in srednje tehniškega oziroma strokovnega izobraževanja
2374. Razlaga kolektivne pogodbe gradbenih dejavnosti
2375. Poročilo o gibanju plač za marec 2003
2376. Spremembe pravil igre na srečo "Hitra srečka"
2377. Dodatek št. 2 k pravilom igre na srečo "Hitra srečka"

OBČINE

Benedikt

2378. Odlok o spremembi meje med naseljema Benedikt in Štajngrova
2379. Odlok o uvedbi uličnega sistema v naselju Benedikt
2380. Odlok o združitvi naselij Benedikt in Ženjak v enovito naselje Benedikt
2381. Odlok o preoštevilčbi naselja Štajngrova

Brezovica

2382. Sklep o ukinitvi javnega dobra
2383. Sklep o ukinitvi javnega dobra

Črna na Koroškem

2384. Program priprave sprememb in dopolnitev prostorskih ureditvenih pogojev za območje matičnih okolišev: Črna, Mežica, Prevalje-Ravne; območij, ki obsegajo prostor med mejo urbanističnih načrtov Črna, Mežica, Prevalje-Ravne in mejo ureditvenih območij naselij, določenih z družbenim planom Občine Ravne na Koroškem za obdobje 1986-1990 in območja Stražišče-Breznica, za katerega v tem srednjeročnem obdobju ni predvidena izdelava PIA za območje Občine Črna na Koroškem

Gorenja vas-Poljane

2385. Odlok o potrditvi zaključnega računa proračuna Občine Gorenja vas - Poljane za leto 2002

Kobarid

2386. Odlok o proračunu Občine Kobarid za leto 2003

Krško

2387. Pravilnik o namenu, načinu uporabe in virih financiranja kmetijstva v okviru proračuna Občine Krško

Litija

2388. Program priprave lokacijskega načrta za del industrijske cone na območju SCT IAK Kresnice

Ljubljana

2389. Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Živalski vrt Ljubljana
2390. Pravilnik o dodeljevanju stanovanjskih posojil Javnega stanovanjskega sklada mestne občine Ljubljana

Luče

2391. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Luče za leto 2002

Majšperk

2392. Odlok o predkupni pravici Občine Majšperk
2393. Sklep o načinu financiranja političnih strank v Občini Majšperk
2394. Sklep o sprejetju programa opremljanja stavbnih zemljišč v naseljih Majšperk in Lešje
2395. Pravilnik o oddaji neprofitnih stanovanj Občine Majšperk v najem
2396. Pravilnik o merilih in načinu izbire projektov, programov in dejavnosti na področju kulture, ki se sofinancirajo iz proračuna Občine Majšperk
2397. Pravilnik o merilih za izdajo soglasja za podaljšan obratovalni čas gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost v Občini Majšperk

Medvode

2398. Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije občine Medvode
2399. Program opremljanja stavbnih zemljišč s sanitarno in meteorno kanalizacijo v naseljih Vaše, Goričane, Rakovnik in Sora

Mirna Peč

2400. Odlok o proračunu Občine Mirna Peč za leto 2003
2401. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o komunalnem prispevku na območju Občine Mirna Peč
2402. Sklep o začetku postopka podelitve koncesije za opravljanje javne službe na primarni zdravstveni ravni na območju Občine Mirna Peč
2403. Pravilnik za vrednotenje programov organizacij in društev na področju humanitarnih dejavnosti ter društev interesnih in stanovskih dejavnosti občanov in njihovih združenj v Občini Mirna Peč
2404. Pravilnik o vrednotenju športnih programov v Občini Mirna Peč
2405. Pravilnik o vrednotenju programov in projektov ljubiteljske kulturne dejavnosti ter ostalih projektov na področju kulture v Občini Mirna Peč
2406. Pravilnik o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov

Odranci

2407. Akt o razpisu referenduma za uvedbo občinskega samoprispevka

Postojna

2408. Odlok o proračunu Občine Postojna za leto 2003

Puconci

2409. Odlok o predkupni pravici občine na nepremičninah

Sveti Jurij ob Ščavnici

2410. Odlok o spremembi odloka o zazidalnem načrtu Videm ob Ščavnici
2411. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2003 v Občini Sveti Jurij ob Ščavnici

Škofja Loka

2416. Program priprave lokacijskega načrta za ureditev regionalne ceste R2 403/1076 Češnjica - Škofja Loka, na pododseku Klančar - Podlubnik, od km 12+430 do km 14+660

Tabor

2412. Sklep o javni razgrnitvi prostorskih ureditvenih pogojev za območje Občine Tabor

Videm

2414. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Videm za leto 2002

Vojnik

2413. Odlok o zazidalnem načrtu Vojnik - cona 7

Zavrč

2415. Odlok o spremembah odloka o proračunu Občine Zavrč za leto 2003

POPRAVKI

1. Popravek odločbe o razveljavitvi
2. Popravek odloka o spremembah in dopolnitvah zazidalnega načrta gospodarska cona sever
3. Popravek odloka o zazidalnem načrtu obrtne cone "Postaja"
4. Popravek statutarnega sklepa Občine Moravske Toplice
5. Popravek pravilnika o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov v Občini Moravske Toplice
6. Popravek pravilnika o spremembah in dopolnitvah pravilnika o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta in župana ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov v Občini Železniki
AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti