Uradni list

Številka 48
Uradni list RS, št. 48/2003 z dne 23. 5. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 48/2003 z dne 23. 5. 2003

Kazalo

2377. Dodatek št. 2 k pravilom igre na srečo "Hitra srečka", stran 5692.

Na podlagi 14. člena pravil igre na srečo »Hitra srečka«, ki jih je sprejela uprava družbe Športna loterija in igre na srečo d.d. dne 4. 4. 2002, spremembe in dopolnitve dne 25. 11. 2002 in drugega odstavka 7. člena poslovnika o delu uprave, je uprava družbe Športna loterija in igre na srečo d.d. Ljubljana, Cigaletova 15, na seji dne 15. 5. 2003 sprejela
D O D A T E K Š T. 2 K P R A V I L O M
igre na srečo »Hitra srečka«
1. člen
S tem dodatkom se določajo elementi za prirejanje 23. serije srečk igre »Hitra srečka«. 23. serija igre »Hitra srečka« vsebuje 2,000.000 srečk.
2. člen
Začetek prodaje srečk 23. serije igre »Hitra srečka« je 23. 5. 2003.
Zadnji dan prodaje srečk 23. serije igre »Hitra srečka« je 22. 5. 2004.
Zadnji dan za izplačilo dobitkov 23. serije srečk igre »Hitra srečka« je 22. 8. 2004.
3. člen
Cena srečke je 150 SIT.
4. člen
V seriji so na posameznih srečkah natisnjeni dobitki v številu in po vrednosti, in sicer:
-----------------------------------------------------------------
   Štev. dobitkov   Vrednost dobitka     Skupna vrednost
-----------------------------------------------------------------
         1   2.000.000,00 SIT    2.000.000,00 SIT
         2   1.000.000,00 SIT    2.000.000,00 SIT
         20    100.000,00 SIT    2.000.000,00 SIT
        100     20.000,00 SIT    2.000.000,00 SIT
        200     10.000,00 SIT    2.000.000,00 SIT
       1.000     5.000,00 SIT    5.000.000,00 SIT
       2.000     2.000,00 SIT    4.000.000,00 SIT
       5.000     1.000,00 SIT    5.000.000,00 SIT
       10.000      500,00 SIT    5.000.000,00 SIT
      100.000      300,00 SIT    30.000.000,00 SIT
      110.000      200,00 SIT    22.000.000,00 SIT
      560.000      150,00 SIT    84.000.000,00 SIT
-----------------------------------------------------------------
SKUPAJ   788.323              165.000.000,00 SIT
-----------------------------------------------------------------
5. člen
Vsaka srečka vsebuje najmanj naslednje elemente:
– ime igre »Hitra srečka«
– znak in motiv igre,
– ceno srečke,
– znak in naslov prireditelja ter podpis direktorja družbe,
– številko serije in tekočo številko srečke,
– OCR številka in kodna oznaka srečke,
– plan dobitkov,
– prostor v katerem so natisnjeni znaki, denarni zneski in kontrolne številke. Prostor je prekrit s premazom,
– navodila za igralce:
Odstranite premaz. Srečka je dobitna, če je Vaš znak enak znaku v polju.
Pripada vam dobitek v znesku, ki je vpisan, pod enakim znakom v polju.
– dobitke do vključno 20.000 SIT izplačujejo prodajalci. Dobitke do vključno 100.000 SIT izplačujejo prodajalci, ki so s terminali povezani s centralo. Vse dobitke izplačuje prireditelj na naslovu Športna loterija, Cigaletova 15, 1000 Ljubljana, vsak delavnik od 8. do 12. ure.
6. člen
Udeleženec izve za rezultat, ko na srečki odstrani premaz. Srečka je dobitna, če sta pod premazom natisnjena dva enaka znaka pod pogojem, da je kontrolna številka srečke zabeležena v spisku dobitnih srečk pri prireditelju. Vrednost dobitka in kontrolna številka sta natisnjena v poljih pod premazom. Če na srečki nista odkrita dva enaka znaka, ta srečka nima dobitka.
7. člen
Dodatek št. 2 k pravilom igre »Hitra srečka« velja z dnem, ko jih potrdi nadzorni organ, uporabljajo pa se za 23. serije srečk igre »Hitra srečka«.
Št. 66-3/03
Ljubljana, dne 22. maja 2003.
Janez Bukovnik l. r.
direktor družbe
Športna loterija in igre na srečo d.d. prireja klasično igro na srečo z imenom »Hitra srečka« na podlagi koncesije, ki ji jo je dodelila Vlada Republike Slovenije s svojim sklepom številka 470-04/97-1 (V), z dne 24. 7. 1997.
Ministrstvo za finance – Urad RS za nadzor prirejanja iger na srečo je te spremembe igre »Hitra srečka« potrdilo pod številko 471-212-02/03 dne 22. 5. 2003.

AAA Zlata odličnost