Uradni list

Številka 48
Uradni list RS, št. 48/2003 z dne 23. 5. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 48/2003 z dne 23. 5. 2003

Kazalo

2292. Pravilnik o kakovosti čaja, stran 5649.

Na podlagi drugega odstavka 37. člena zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 54/00, 52/02-ZDU-1 in 58/02-ZMR-1) minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano v soglasju z ministrom za zdravje izdaja
P R A V I L N I K
o kakovosti čaja
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta pravilnik določa pogoje za minimalno kakovost in označevanje, ki jih morajo v prometu izpolnjevati čaji (v nadaljnjem besedilu: izdelki).
Določbe tega pravilnika se ne uporabljajo za izdelke iz uvoza, ki se proizvajajo oziroma dajejo v promet v državah članicah Evropske unije, če so skladni z njihovo nacionalno zakonodajo.
2. člen
Predpakirani izdelki morajo biti označeni v skladu s predpisom, ki ureja splošno označevanje živil, in s tem pravilnikom.
Izdelki, ki niso predpakirani morajo biti na prodajnem mestu označeni z imenom izdelka ter imenom in naslovom proizvajalca, lahko pa so označeni tudi z blagovno znamko in drugimi podatki.
3. člen
Pri proizvodnji čajev se lahko glede na tehnološko upravičenost uporabljajo aditivi v skladu s predpisom, ki ureja aditive in čistost aditivov v živilih ter arome v skladu s predpisom, ki ureja arome.
4. člen
Nazivna oziroma neto količina, dovoljeno negativno odstopanje ter način označevanja nazivne oziroma neto količine za predpakirane izdelke morajo biti v skladu s predpisom, ki ureja predpakirane izdelke.
II. POSEBNE DOLOČBE
5. člen
Izdelki iz tega pravilnika so:
– pravi čaj;
– zeliščni čaj;
– sadni čaj;
– aromatizirani čaj;
– ekstrakti čaja;
– dekofeiniziran čaj
– mate čaj.
Pravi čaj
6. člen
Pravi čaj je izdelek, pripravljen samo iz listja in listnega brstja čajnega grma (Camellia sinesis Linaeus O. Kuntze).
7. člen
Pravi čaj, ki je fermetiran, se lahko označi kot črni čaj. Pravi čaj, ki je nefermentiran, se lahko označi kot zeleni čaj, in če je polfermentiran, se lahko označi kot rdeči čaj.
8. člen
Pravi čaj se lahko označi tudi z navedbo dežele, v kateri je bil pridelan (npr. kitajski, ruski, javanski, indijski, ceylonski ipd.), skupaj z njegovim običajnim trgovskim imenom (npr. flowery orange pekoe (FOP), orange pekoe (OP), broken orange pekoe (BOP) ipd.).
Zeliščni čaj
9. člen
Zeliščni čaj je izdelek, pripravljen iz posušenih cvetov, listov, nadzemnih delov, korenin, plodov, sadežev, semen in drugih delov rastlinskih surovin ali iz mešanice teh surovin, iz katerih se s poparjenjem, prevretjem ali namakanjem dobi čajni napitek.
Zeliščni čaj se lahko pripravi iz suhega sadja, šipka, zelenjave, robidovega listja, jagodovega listja, bezgovega cvetja in drugih primernih rastlin ali iz mešanice teh surovin.
10. člen
Kot zeliščni čaj se lahko označi tudi čaj, ki vsebuje mešanico surovin, če le-ta vsebuje najmanj 50% rastlinskih zelišč.
Zeliščni čaji se lahko mešajo tudi s pravimi čaji, pri čemer se mora na označbi navesti količino pravega čaja, izraženo v gramih na 100 gramov proizvoda.
Sadni čaj
11. člen
Sadni čaj je izdelek, pripravljen iz posušenega sadja, iz katerega se s poparjenem, prevretjem ali namakanjem dobi čajni napitek.
Kot sadni čaj se lahko označi tudi čaj, ki vsebuje mešanico surovin, če le-ta vsebuje najmanj 50% sadnega deleža.
Sadni čaj se lahko meša tudi s pravim čajem, pri čemer se mora na označbi navesti količino pravega čaja, izraženo v gramih na 100 gramov proizvoda.
Aromatizirani čaj
12. člen
Aromatizirani čaj je izdelek, ki se ga lahko pripravi iz pravega čaja, mešanice pravega čaja, zeliščnega čaja ali sadnega čaja, kateremu se doda arome.
Izdelek iz prejšnjega odstavka se mora označiti kot “aromatiziran čaj“ ali na drug način (npr. aromatizirano z).
Iz imena čaja je lahko razvidno tudi, katere arome so bile uporabljene (npr. zeliščni čaj z okusom jagode, sadni čaj-divja češnja ipd.).
Čaj se lahko aromatizira z naravnimi ali naravno enakimi aromami za vonj oziroma okus. Če aromatiziramo čaj s sadnimi sokovi, uporabimo najmanj 15g sadnega soka na 100 g čaja ali odgovarjajoči delež zgoščenega soka ali sadnega soka v prahu.
Ekstrakti čaja
13. člen
Ekstrakti čaja so izdelki iz čaja, ki jim je odvzeta voda. Ekstrakte čaja se lahko aromatizira z naravnim sokom, zgoščenim sokom ali sokom v prahu, naravnimi ali naravno identičnimi aromami.
Dekofeiniziran čaj
14. člen
Kot dekofeiniziran čaj se lahko označi tiste prave čaje, ki v 100 gramih suhe snovi ne vsebujejo več kot 0,4 grame kofeina.
Mate čaj
15. člen
Mate čaj je pripravljen iz sušenih listov in mladih poganjkov drevesa Ilex paraguariensis St. Hil., ki raste v Južni Ameriki.
III. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
16. člen
Izdelki morajo biti proizvedeni in označeni v skladu s posebnimi zahtevami iz tega pravilnika do 31. decembra 2003.
Ne glede na določbo prejšnjega odstavka so izdelki, proizvedeni in označeni pred 31. decembrom 2003, lahko v prometu do prodaje zalog oziroma prenehanja njihovega roka uporabnosti.
17. člen
Drugi odstavek 1. člena tega pravilnika začne veljati z dnem pristopa Republike Slovenije k Evropski uniji.
18. člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika prenehajo veljati določbe drugega odstavka 2. člena in 3. do 7. člena pravilnika o čaju, gorčici, jedilni soli, pecilnem prašku, prašku za puding in vanilijevem sladkorju (Uradni list RS, št. 56/99, 59/99-ZTZPUS, 2/00 in 12/03).
19. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 324-01-2/2002
Ljubljana, dne 15. aprila 2003.
EVA 2003-2311-0090
mag. Franc But, univ. dipl. inž. l. r.
Minister
za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano
Soglašam!
prof. dr. Dušan Keber, dr. med. l. r.
Minister
za zdravje

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti