Uradni list

Številka 48
Uradni list RS, št. 48/2003 z dne 23. 5. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 48/2003 z dne 23. 5. 2003

Kazalo

2297. Pravilnik o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Menišija (2001-2010), stran 5653.

Na podlagi sedmega odstavka 14. člena zakona o gozdovih (Uradni list RS, št. 30/93, 13/98 – odl. US, 56/99 – ZON, 67/02 – ZG-A in 110/02 – ZGO-1) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
P R A V I L N I K
o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Menišija
(2001–2010)
1. člen
S tem pravilnikom se sprejme gozdnogospodarski načrt gozdnogospodarske enote Menišija, št. 05-31/01 z dne 18. decembra 2001, ki ga je izdelal Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Postojna.
2. člen
Gozdnogospodarska enota Menišija, ki meri 2.700,60 ha, se nahaja v Gozdnogospodarskem območju Postojna, v Občini Cerknica, oziroma v katastrski občini Bezuljak.
3. člen
V gozdnogospodarski enoti Menišija je z dnem 1. 1. 2001 ugotovljeno naslednje stanje gozdov:
A) površina: 2.391,50 ha, od katere je:
– 2.391,50 ha večnamenskih gozdov,
– 2.377,22 ha zasebnih gozdov v lasti fizičnih oseb ter 14,28 ha državnih gozdov,
B) lesna zaloga: 243,7 m3/ha, od tega 165,9 m3/ha iglavcev in 77,9 m3/ha listavcev;
C) tekoči letni prirastek: 4,29 m3/ha, od tega 2,34 m3/ha iglavcev in 1,95 m3/ha listavcev.
4. člen
V gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Menišija (2001–2010) so določene funkcije gozdov in njihovo ovrednotenje, cilji gospodarjenja z gozdom in gozdnim prostorom ter usmeritve za njihovo doseganje.
5. člen
Na podlagi ciljev in usmeritev iz prejšnjega člena so v gozdnogospodarski enoti Menišija za obdobje od 1. 1. 2001 do 31. 12. 2010 določeni naslednji ukrepi:
– najvišji možni posek v višini 77.482 m3, od tega 60.334 m3 iglavcev in 17.148 m3 listavcev,
– gojitvena dela, potrebna za ohranitev in razvoj gozdov, na površini 872,2 ha,
– nega mlajšega drogovnjaka na površini 18,0 ha,
– varstvena dela za zaščito pred divjadjo na površini 154,0 ha,
– nega habitatov prostoživečih živali v obsegu 236 delovnih dni,
– gradnja gozdnih vlak v dolžini 19 km.
V gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Menišija so določeni ukrepi in načini njihove izvedbe tudi na ravneh gospodarskih razredov in odsekov.
6. člen
Pri izdelavi gozdnogojitvenih načrtov za posamezne ekosisteme in njihove dele v gozdnogospodarski enoti Menišija v obdobju 2003–2010 se morajo upoštevati cilji, usmeritve in ukrepi, določeni v gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Menišija (2001–2010).
7. člen
Po en izvod gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Menišija je na vpogled na sedežu Zavoda za gozdove Slovenije, Območne enote Postojna, Vojkova 9, Postojna, na sedežu Zavoda za gozdove Slovenije, Krajevne enote Cerknica, Čabranska 1, Cerknica in na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Dunajska 56-58, Ljubljana, kjer se hrani tudi dokumentacija v zvezi s postopkom sprejemanja gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Menišija.
8. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 322-01-05-5/01/8
Ljubljana, dne 9. maja 2003.
EVA 2002-2311-0165
Minister
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
mag. Franc But l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti